Domeingebruikers kunnen een werkstation of server niet aan een domein toevoegen

Klik op 314462 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.

Symptomen

Als u probeert een computer toe te voegen aan een Windows 2000-domein vanaf een Windows NT 4.0-werkstation of een Windows NT 4.0-server, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

The machine account for this computer either does not exist or is unavailable.
Als het werkstation of de server waaraan u de computer probeert toe te voegen een computer is met Windows 2000 Professional of Windows 2000 Server, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Kan deze computer geen lid maken van het domein. U hebt het maximum aantal computeraccounts overschreden dat in dit domein mag worden gemaakt. Neem contact op met de systeembeheerder om deze limiet opnieuw in te stellen of te verhogen.
Opmerking Dit foutbericht wordt alleen weergegeven als u al 10 werkstations aan het domein hebt toegevoegd.

Oorzaak

Windows 2000 verleent de bevoegdheid 'Werkstations toevoegen aan domein' standaard aan de groep Geverifieerde gebruikers. Wanneer deze bevoegdheid is ingeschakeld, kunnen geverifieerde gebruikers de controle van de toegangsbeheerlijst (Access Control List) een aantal keren omzeilen tot een vooraf gedefinieerde maximumwaarde. Om misbruik te voorkomen, is het maximum aantal machineaccounts dat een geverifieerde gebruiker kan toevoegen standaard ingesteld op 10.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen met behulp van de juiste methode.

Methode 1: Maak de computeraccount van de gebruiker vooraf

 1. Klik vanuit de module Active Directory: gebruikers en computers met de rechtermuisknop op de container waarin de account zich bevindt.
 2. Klik op Nieuw en klik op Computer.
 3. Typ de naam van de Windows 2000-computer die u wilt toevoegen aan het domein in het vak Computernaam.


  Controleer of de naam ook wordt ingevuld in het vak Computernaam (pre-Windows 2000) (dit moet automatisch gebeuren).
 4. Klik op Wijzigen. Selecteer de gebruiker of de groep die deze computer aan dit domein toevoegt en klik op OK.
 5. Als u wilt dat Windows NT 4.0 en oudere besturingssystemen van dit computernaamobject gebruikmaken, schakelt u het selectievakje Pre-Windows 2000-computers toestaan gebruik te maken van deze account in en klikt u op OK.

Methode 2: Verleen de ACE's (Access Control Entries) 'Computerobjecten maken' en 'Computerobjecten verwijderen' aan de gebruiker

 1. Klik vanuit de module Active Directory: gebruikers en computers op Geavanceerde functies in het menu Beeld, zodat het tabblad Beveiliging wordt weergegeven wanneer u op Eigenschappen klikt.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de container Computers en klik op Eigenschappen.
 3. Klik op Geavanceerd op het tabblad Beveiliging.
 4. Open het tabblad Machtigingen, klik op Geverifieerde gebruikers en klik op Weergeven/bewerken.


  Opmerking Klik op Toevoegen om de groep Geverifieerde gebruikers toe te voegen aan de lijst met machtigingsvermeldingen als deze groep niet wordt weergegeven.
 5. Controleer of de optie Dit object en alle onderliggende objecten wordt weergegeven in het vak Toepassen op.
 6. Schakel in het vak Machtigingen het selectievakje Toestaan in naast de ACE's Computerobjecten maken en Computerobjecten verwijderen en klik op OK.

Methode 3: Negeer de standaardlimiet voor het aantal computers dat een geverifieerde gebruiker aan een domein kan toevoegen

U kunt de standaardlimiet negeren met een van de volgende methoden:
 • Gebruik het hulpprogramma Ldp (Ldp.exe) in de Microsoft Windows 2000 Resource Kit.
 • Gebruik een ADSI-script (Active Directory Services Interface) om de waarde van het Active Directory-kenmerk ms-DS-MachineAccountQuota te verhogen of te verlagen. Ga hiertoe als volgt te werk:
  1. Installeer de ondersteuningsprogramma's van Windows 2000 als deze nog niet zijn geïnstalleerd. Voer Setup.exe uit vanuit de map Support\Tools op de cd-rom van Windows 2000 Server of Windows 2000 Professional om deze hulpprogramma's te installeren.
  2. Voer Adsiedit.msc uit als beheerder van het domein.
  3. Vouw het knooppunt Domain NC uit. Dit knooppunt bevat een object dat begint met 'DC=' en geeft de juiste domeinnaam weer. Klik met de rechtermuisknop op dit object en klik op Eigenschappen.
  4. Klik in het vak Kies welke eigenschappen worden weergegeven op Beide.
  5. Klik in het vak Kies welke eigenschap wordt weergegeven op ms-DS-MachineAccountQuota.
  6. Typ een getal in het vak Kenmerk bewerken. Dit getal geeft het aantal werkstations aan dat gebruikers gelijktijdig mogen hebben.
  7. Klik op Instellen en klik op OK.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Eigenschappen

Artikel-id: 251335 - Laatst bijgewerkt: 12 jun. 2007 - Revisie: 1

Feedback