Wanneer u een Excel-spreadsheet als een PDF-bestand exporteert, kunnen de pagina dimensies worden gewijzigd


Symptomen


Wanneer u Excel gebruikt als het pagina-einde van het afdrukgebied wordt gewijzigd en het afdrukgebied van het exporteren naar PDF-bestand, kan het resulterend paginaformaat afwijken van de grootte van het oorspronkelijke document.

Oorzaak


Het probleem is dat wanneer een PostScript-printer als standaardprinter voor Excel is geselecteerd, de schaal van het bladformaat niet wordt aangepast. Dit wordt veroorzaakt door PostScript het uitvoerapparaat in plaats van Excel.

Oplossing


Als u dit probleem wilt oplossen, kiest u een PCL-printer als standaardprinter voordat u het document exporteert.