Traag wanneer u de batchverwerking 'Kosten-artikelposten aanpassen' in Microsoft Dynamics NAV


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor alle landen en alle taalinstellingen.

Symptomen


Bij het uitvoeren van de batchverwerking "Aanpassen voorraadwaarde" traag wanneer artikelen met de waarderingsmethode Gemiddeld en het veelvuldig gebruik van overdrachten worden aangepast. Dit probleem treedt op in de volgende producten:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 servicepack 1

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De volgende lokale variabelen in de functie IsAvgCostException in de tabel (5802) toevoegen:
  • ItemLedgEntry@1002: Record 32;
  • xItemLedgEntry@1003: Record 32;
  • TempItemLedgEntry@1005: Tijdelijke Record 32;
  • GoThroughChain@1004: Boolean;
 2. De code in de functie IsAvgCostException in de tabel (5802) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...IF "Partial Revaluation" THEN
  EXIT(TRUE);

  // Delete the following lines.
  IF "Item Ledger Entry Type" = "Item Ledger Entry Type"::Transfer THEN
  EXIT(TRUE);
  IF ItemApplnEntry.AppliedInbndEntryExists("Item Ledger Entry No.",TRUE) THEN
  EXIT(TRUE);
  // End of the lines.

  EXIT(FALSE);
  ...

  Nieuwe code
  ...IF "Partial Revaluation" THEN
  EXIT(TRUE);

  // Add the following lines.
  IF "Item Ledger Entry Type" = "Item Ledger Entry Type"::Consumption THEN
  GoThroughChain := ItemApplnEntry.AppliedFromEntryExists("Item Ledger Entry No.")
  ELSE
  GoThroughChain := ItemApplnEntry.AppliedInbndEntryExists("Item Ledger Entry No.",TRUE);

  IF GoThroughChain THEN
  REPEAT
  IF "Item Ledger Entry Type" = "Item Ledger Entry Type"::Transfer THEN
  ItemLedgEntry.GET(ItemApplnEntry."Inbound Item Entry No.")
  ELSE
  ItemLedgEntry.GET(ItemApplnEntry."Outbound Item Entry No.");
  IF ItemLedgEntry."Entry No." <> xItemLedgEntry."Entry No." THEN BEGIN
  xItemLedgEntry := ItemLedgEntry;
  ItemApplnEntry.GetVisitedEntries(ItemLedgEntry,TempItemLedgEntry);
  TempItemLedgEntry.SETCURRENTKEY("Item No.",Positive,"Location Code","Variant Code");
  TempItemLedgEntry.SETRANGE("Item No.","Item No.");
  TempItemLedgEntry.SETRANGE(Positive,TRUE);
  TempItemLedgEntry.SETRANGE("Location Code","Location Code");
  TempItemLedgEntry.SETRANGE("Variant Code","Variant Code");
  IF NOT TempItemLedgEntry.ISEMPTY THEN
  EXIT(TRUE);
  END;
  UNTIL ItemApplnEntry.NEXT = 0;
  // End of the lines.  EXIT(FALSE);
  ...

 3. De volgende globale variabele toevoegen in de codeunit voorraadcorrectie (5895):
  • RevaluationPoint@1022: Tijdelijke Record 2000000026;
 4. De volgende lokale variabelen toevoegen in de functie AvgValueEntriesToAdjustExist in de codeunit voorraadcorrectie (5895):
  • CurrIsException@1009: Boolean;
  • NextIsException@1010: Boolean;
 5. De code in de functie AvgValueEntriesToAdjustExist in de codeunit voorraadcorrectie (5895) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...  END;

  FINDSET;
  REPEAT
  IF "Valued By Average Cost" AND NOT Adjustment AND ("Valued Quantity" < 0) THEN BEGIN
  OutbndValueEntry := ValueEntry;
  OutbndValueEntry.INSERT;
  FindNextRange := FALSE;
  END;

  // Delete the following lines.
  IF IsAvgCostException THEN BEGIN
  AvgCostExceptionBuf.Number := "Entry No.";
  AvgCostExceptionBuf.INSERT;
  END;
  // End of the lines.

  IF ("Entry Type" = "Entry Type"::Revaluation) OR
  ...

  Nieuwe code
  ...  END;

  CLEAR(RevaluationPoint);
  RevaluationPoint.DELETEALL;  FINDSET;
  REPEAT

  // Add the following lines.
  IF "Partial Revaluation" THEN BEGIN
  RevaluationPoint.Number := "Entry No.";
  RevaluationPoint.INSERT;
  END;
  // End of the lines.

  IF "Valued By Average Cost" AND NOT Adjustment AND ("Valued Quantity" < 0) THEN BEGIN
  OutbndValueEntry := ValueEntry;
  OutbndValueEntry.INSERT;
  FindNextRange := FALSE;
  END;

  // Add the following lines.
  IF NOT Adjustment THEN BEGIN
  CurrIsException := NextIsException;
  NextIsException := IsAvgCostException;
  IF NextIsException OR CurrIsException THEN BEGIN
  AvgCostExceptionBuf.Number := "Entry No.";
  AvgCostExceptionBuf.INSERT;
  END;
  END;
  // End of the lines.

  IF ("Entry Type" = "Entry Type"::Revaluation) OR
  ...

 6. De code in de functie IsExcludeEntryFromAvgCostCalc in de codeunit voorraadcorrectie (5895) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...WITH ValueEntry DO BEGIN
  IF "Partial Revaluation" THEN
  ...

  Nieuwe code
  ...WITH ValueEntry DO BEGIN

  // Add the following lines.
  RevaluationPoint.SETRANGE(Number,"Entry No.",OutbndValueEntry."Entry No.");
  IF NOT RevaluationPoint.ISEMPTY THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.


  IF "Partial Revaluation" THEN
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 servicepack 1
Bovendien moet u hotfix 2481793 is geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
2481793 de eenheidsprijs van artikelen wordt negatief nadat u de herwaardering hebt uitgevoerd voor artikelen met de waarderingsmethode Gemiddeld in Microsoft Dynamics NAV gebruikt

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.