Foutbericht 'Er is geen wisselkoers voor de valuta in het filter' wanneer u een verkooporder maken in een vreemde valuta als de standaard boekingsdatum leeg in Microsoft Dynamics NAV is

Van toepassing: Dynamics NAV 2009

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor alle taalinstellingen.

Symptomen


In Microsoft Dynamics NAV, wanneer u een verkooporder maken in een vreemde valuta als de Boekingsdatum standaard is ingesteld op "Geen datum", het systeem kan niet valideren de wisselkoers. Daarom wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Er is geen wisselkoers voor de valuta in het filter.

U kunt de lijst Orderbevestiging (205) bovendien niet afdrukken.
Dit probleem treedt op in de volgende producten:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De code in de functie SalesHeaderExchDate in de codeunit Verkoop prijs berekenen CRM (7000) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...WITH SalesHeader DO BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  EXIT(WORKDATE);
  EXIT("Posting Date");
  // End of the deleted lines.

  END;
  ...
  Nieuwe code
  ...WITH SalesHeader DO BEGIN

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <>0D THEN
  EXIT("Posting Date");
  EXIT(WORKDATE);
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 2. Wijzig de code in de functie PurchHeaderExchDate in de Ink. Prijs berekenen CRM- codeunit (7010) als volgt:
  Bestaande code
  ...WITH PurchHeader DO BEGIN
  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  EXIT(WORKDATE);
  EXIT("Posting Date");
  // End of the deleted lines.
  END;
  ...
  Nieuwe code
  ...WITH PurchHeader DO BEGIN

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  EXIT("Posting Date");
  EXIT(WORKDATE);
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 3. De code in de trigger OnAssistEdit in het veld Valutacode (111) in het formulier Verkooporder (42) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Nieuwe code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 4. De code in de trigger OnAssistEdit in het veld Valutacode (107) in het formulier Verkoop (43) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);
  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.
  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Nieuwe code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);
  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.
  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 5. De code in de trigger OnAssistEdit in het veld Valutacode (91) in het formulier Verkoopcreditnota (44) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Nieuwe code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 6. De code in de trigger OnAssistEdit in het veld Valutacode (119) in het formulier Inkooporder (50) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Nieuwe code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 7. De code in de trigger OnAssistEdit in het veld Valutacode (104) in de vorm van de Inkoopfactuur (51) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Nieuwe code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 8. De code in de trigger OnAssistEdit in het veld Valutacode (91) in de vorm van de Inkoopcreditnota (52) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Nieuwe code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 9. De code in de trigger OnAssistEdit in het veld Valutacode (91) in de vorm van de Verkoopretourorder (6630) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Nieuwe code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 10. De code in de trigger OnAssistEdit in het veld Valutacode (91) in de vorm van de Inkoopretourorder (6640) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Nieuwe code
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 11. De code in de functie UpdateCurrencyFactor in de tabel Verkoopkop (36) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...IF "Currency Code" <>'' THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::Quote,"Document Type"::"Blanket Order"]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := "Posting Date";
  // End of the deleted lines.

  "Currency Factor" := CurrExchRate.ExchangeRate(CurrencyDate,"Currency Code");
  END ELSE
  "Currency Factor" := 0;
  ...
  Nieuwe code
  ...IF "Currency Code" <> '' THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  CurrencyDate := "Posting Date"
  ELSE
  CurrencyDate := WORKDATE;
  // End of the added lines.

  "Currency Factor" := CurrExchRate.ExchangeRate(CurrencyDate,"Currency Code");
  END ELSE
  "Currency Factor" := 0;
  ...
 12. De code in de functie GetDate in de tabel Verkoopregel (37) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...// Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (SalesHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  EXIT(WORKDATE);
  EXIT(SalesHeader."Posting Date");
  // End of the deleted lines.
  ...
  Nieuwe code
  ...// Add the following lines.
  IF SalesHeader."Posting Date" <> 0D THEN
  EXIT(SalesHeader."Posting Date");
  EXIT(WORKDATE);
  // End of the added lines.
  ...
 13. De code in de functie UpdateCurrencyFactor in de tabel Inkoopkop (38) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...IF "Currency Code" <> '' THEN BEGIN
  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::Quote,"Document Type"::"Blanket Order"]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := "Posting Date";
  // End of the deleted lines.

  "Currency Factor" := CurrExchRate.ExchangeRate(CurrencyDate,"Currency Code");
  END ELSE
  "Currency Factor" := 0;
  ...
  Nieuwe code
  ...IF "Currency Code"<>'' THEN BEGIN
  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  CurrencyDate := "Posting Date"
  ELSE
  CurrencyDate := WORKDATE;
  // End of the added lines.

  "Currency Factor" := CurrExchRate.ExchangeRate(CurrencyDate,"Currency Code");
  END ELSE
  "Currency Factor" := 0;
  ...
 14. De code in de functie GetDate in de tabel Inkoopregel (39) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...// Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (PurchHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  EXIT(WORKDATE);
  EXIT(PurchHeader."Posting Date")
  // End of the deleted lines.
  ...
  Nieuwe code
  ...// Add the following lines.
  IF PurchHeader."Posting Date"<>0D THEN
  EXIT(PurchHeader."Posting Date");
  EXIT(WORKDATE);
  // End of the added lines.
  ...
 15. De code in de functie RoundAmount in de codeunit Verkoop-boeken (80) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...IF SalesHeader."Currency Code" <>'' THEN BEGIN
  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (SalesHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.
  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := SalesHeader."Posting Date";
  ...
  Nieuwe code
  ...IF SalesHeader."Currency Code" <>'' THEN BEGIN
  // Add the following line.
  IF (SalesHeader."Posting Date" = 0D) THEN
  // End of the added line.

  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := SalesHeader."Posting Date";
  ...
 16. Wijzig de code in de functie RoundAmount in de Purch.-Post codeunit (90) als volgt:
  Bestaande code
  ...IF PurchHeader."Currency Code" <>'' THEN BEGIN
  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (PurchHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.
  Usedate := WORKDATE
  ELSE
  Usedate := PurchHeader."Posting Date";
  ...
  Nieuwe code
  ...IF PurchHeader."Currency Code"<> '' THEN BEGIN
  // Add the following line.
  IF (PurchHeader."Posting Date" = 0D) THEN
  // End of the added line.
  Usedate := WORKDATE
  ELSE
  Usedate := PurchHeader."Posting Date";
  ...
 17. De code in de functie UpdateHeaderInfo in de vorm van Verkooporderstatistiek (402) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...IF "Prices Including VAT" THEN
  TotalSalesLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount2[IndexNo]
  ELSE
  TotalSalesLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount1[IndexNo];
  IF "Currency Code" <> '' THEN

  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.

  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := "Posting Date";
  ...
  Nieuwe code
  ...IF "Prices Including VAT" THEN
  TotalSalesLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount2[IndexNo]
  ELSE
  TotalSalesLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount1[IndexNo];
  IF "Currency Code" <>'' THEN
  // Add the following line.
  IF "Posting Date" = 0D THEN
  // End of the added line.
  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := "Posting Date";
  ...
 18. De code in de functie UpdateHeaderInfo in de vorm van Inkooporderstatistiek (403) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...IF "Prices Including VAT" THEN
  TotalPurchLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount2[IndexNo]
  ELSE
  TotalPurchLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount1[IndexNo];
  IF "Currency Code" <> '' THEN BEGIN
  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.
  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := "Posting Date";
  ...
  Nieuwe code
  ...IF "Prices Including VAT" THEN
  TotalPurchLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount2[IndexNo]
  ELSE
  TotalPurchLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount1[IndexNo];
  IF "Currency Code" <> '' THEN BEGIN
  // Add the following line.
  IF "Posting Date" = 0D THEN
  // End of the added line.
  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := "Posting Date";
  ...
 19. De code in de functie CalculateInvoiceDiscount in de codeunit Verkoop berekenen korting (60) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...// Delete the following lines. 
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (SalesHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := SalesHeader."Posting Date";
  ...
  Nieuwe code
  ...// Add the following line.  
  IF SalesHeader."Posting Date" = 0D THEN
  // End of the added line.
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := SalesHeader."Posting Date";
  ...
 20. Wijzig de code in de functie CalculateInvoiceDiscount in de Ink.-Calc.Discount codeunit (70) als volgt:
  Bestaande code
  ...// Delete the following lines. 
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (PurchHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := PurchHeader."Posting Date";
  ...
  Nieuwe code
  ...// Add the following line.  
  IF PurchHeader."Posting Date" = 0D THEN
  // End of the added line.
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := PurchHeader."Posting Date";
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties


VSTF DynamicsNAV SE: 237796, 245981, 254036
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.