Bladwijzers overbrengen van Mozilla Firefox naar Internet Explorer 9

Meer informatie

Dit is een stapsgewijs artikel.Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u bladwijzers overbrengt van Mozilla Firefox naar Windows Internet Explorer 9.

Uw favorieten uit de eerdere versie van Internet Explorer die op uw computer was geïnstalleerd, worden automatisch overgebracht naar Internet Explorer 9. U kunt bladwijzers en instellingen uit browsers van derden eenvoudig importeren in Internet Explorer 9.

Oplossing

Favorieten automatisch importeren

Ga als volgt te werk om favorieten automatisch te importeren in Internet Explorer 9:
 1. Klik in Internet Explorer 9 op Importeren en exporteren in het menu Bestand. Als u het menu bestand niet ziet, drukt u op Alt.


 2. Selecteer Importeren uit een andere browser en klik op Volgende.


 3. Er wordt een lijst weergegeven met de browsers die op uw computer zijn geïnstalleerd. Selecteer de browser waaruit u favorieten wilt importeren en klik vervolgens op Importeren.  In dit voorbeeld selecteert u het selectievakje Firefox. 4. Nadat de favorieten zijn geïmporteerd, klikt u op Voltooien om het venster te sluiten.Als u alleen bepaalde Favorieten van Firefox wilt accepteren, kunt u de koppelingen handmatig overbrengen. Dit is nuttig als u veel bladwijzers in Firefox hebt gemaakt en u er maar enkele van wilt overbrengen naar Internet Explorer.

Favorieten handmatig importeren

Als u alleen bepaalde favorieten van Firefox wilt overbrengen, kunt u de koppelingen handmatig overbrengen. .

Ga als volgt te werk om favorieten handmatig te importeren in Internet Explorer 9:
 1. Klik in Firefox op Bladwijzers in de menubalk en klik op Bladwijzers ordenen. 2. Klik in het dialoogvenster Bibliotheek onder de vervolgkeuzelijst Importeren en reservekopie maken op HTML exporteren.


 3. Sla het bestand bookmarks.html op een willekeurige locatie op uw computer op.


 4. Sluit Firefox en start Internet Explorer 9.
 5. Open in Internet Explorer 9 het menu Bestand en klik op Openen. Als u het menu Bestand niet ziet, drukt u op Alt. 6. Klik op Bladeren en ga vervolgens naar de map waarin u het bestand bookmarks.html hebt opgeslagen.


 7. Selecteer het bestand bookmarks.html en klik op Openen.


 8. Klik in het dialoogvenster Openen op OK.


 9. Het bestand wordt geopend en bevat een lijst met blauwe, onderstreepte koppelingen. Klik met de rechtermuisknop op een koppeling die u als favoriet wilt overnemen, en klik vervolgens op Aan favorieten toevoegen.


 10. Selecteer een map en klik op Toevoegen. Herhaal stap 9 tot 10 voor alle bladwijzers die u wilt overbrengen.


De producten van derden die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Eigenschappen

Artikel-id: 2525573 - Laatst bijgewerkt: 6 mrt. 2012 - Revisie: 1

Feedback