De service Microsoft Exchange RPC Client Access loopt vast af en toe op een server met Exchange Server 2010


Symptomen


De service Microsoft Exchange RPC Client Access loopt vast af en toe op een server met Microsoft Exchange Server 2010. Bovendien wordt de volgende gebeurtenis vastgelegd:notities
  • Dit probleem treedt meestal op wanneer een gemachtigde van een postbus, toegang de postbus, Postvak audit tot logboekregistratie is ingeschakeld en de service Microsoft Exchange Active Directory-topologie op de server is gestopt.
  • Wanneer dit probleem optreedt, kunnen clients geen verbinding maken met de server met Exchange Server 2010.

Oorzaak


Dit probleem treedt op omdat een uitzondering System.InvalidOperationException plaatsvindt.

Oplossing


Dit probleem oplossen door de volgende updatepakket te installeren:
2579150 Beschrijving van Update Rollup 4 voor Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie


Controlegebeurtenissen vastleggen, gaat u naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de postbus: