USB (Universal Serial Bus)-ondersteuning beschikbaar in Windows 95

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Samenvatting

In dit artikel wordt de beschikbaarheid van USB (Universal Serial Bus)-ondersteuning in Windows 95 beschreven.

Meer informatie

USB-ondersteuning voor Windows 95 is beschikbaar in OEM (Original Equipment Manufacturer)-versies van Windows 95. Als u de doos met Windows 95 (de volledige versie of de upgrade) in de detailhandel hebt aangeschaft, beschikt u over een detailhandelsversie van Windows 95. Detailhandelsversies van Windows 95 kunnen niet worden bijgewerkt naar OEM-versies en er is geen afzonderlijke download beschikbaar om USB-ondersteuning in te schakelen in Windows 95-versies. Als u beschikt over een OEM-versie van Windows 95 en u wilt USB-ondersteuning inschakelen, neem dan contact op met uw OEM.

U kunt als volgt vaststellen welke versie van Windows 95 op uw systeem wordt uitgevoerd:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Algemeen.
 3. Bekijk het versienummer dat onder Systeem wordt vermeld en raadpleeg daarna de volgende tabel.
  ReleaseVersieDatum van bestandenUSB-ondersteuningKan USB-ondersteuning worden gedownload?*
  Detailhandelsversie Windows 954.00.9507/11/95neenee
  Detailhandelsversie Windows 95 SP14.00.950A7/11/95neenee
  OEM Service Release 14.00.950A7/11/95neenee
  OEM Service Release 24.00.1111 (4.00.950B)8/24/96neenee
  OEM Service Release 2,14.03.1212-1214 (4.00.950B)8/24/96-8/27/97jan.v.t.
  OEM Service Release 2.54.03.1214 (4.00.950C)8/24/96-11/18/97jan.v.t.

  *Als op uw systeem een versie van Windows 95 zonder USB-ondersteuning is geïnstalleerd en u wilt USB-ondersteuning inschakelen, wordt aanbevolen een upgrade naar Windows 98 Tweede editie uit te voeren.


 4. Als u werkt met een OEM-versie van Windows 95, bestaat de productcode onder Geregistreerd op naam van doorgaans uit 20 cijfers. Als op de plaats van de cijfers 6, 7 en 8 de letters 'OEM' worden weergegeven, is uw Windows 95-versie een OEM-versie. Het volgende productnummer duidt bijvoorbeeld op een OEM-installatie:
  12345-OEM-6789098-76543

Identificatie van OEM (Original Equipment Manufacturer)-versies

Windows 95 kan vooraf zijn geïnstalleerd op de computer. Een dergelijke installatie wordt aangeduid als een OEM-installatie. Een OEM Service Release (bijvoorbeeld OSR2) is een bijgewerkte versie van een product voor computerfabrikanten (OEM's) die vooraf wordt geïnstalleerd op nieuwe pc's. OEM's kunnen hierdoor een geïntegreerd Windows 95-product installeren dat de meest recente afzonderlijke updates bevat en recente hardwareverbeteringen ondersteunt die essentiële besturingssysteemondersteuning vereisen.

Meer informatie over OEM

 • In Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR2.1) en 2.5 (OSR2.5) hebben niet alle bestanden het versienummer dat in de tabel wordt vermeld. In OSR2.1 en OSR2.5 hebben mogelijk alleen de bestanden die werden bijgewerkt om ondersteuning te bieden voor het Win32 Driver Model (WDM) en USB, dit versienummer (de overige bestanden hebben hetzelfde versienummer als de overeenkomstige OSR2-bestanden).


  U kunt de informatie over de bestandsversie weergeven door in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand te klikken, in het menu dat wordt weergegeven op Eigenschappen te klikken en het tabblad Versie te openen. Als er geen tabblad Versie is, is er geen versie-informatie beschikbaar voor het desbetreffende bestand.
 • Updates voor Windows 95 OEM OSR2 hebben doorgaans versienummer 4.00.1112 of hoger.
 • Als u wilt vaststellen of u werkt met OSR2.1, controleert u of de vermelding 'USB Supplement to OSR2' aanwezig is in de lijst met geïnstalleerde toepassingen, die u kunt weergeven via Software in het Configuratiescherm. Controleer vervolgens of het bestand Ntkern.vxd in de map Windows\System\Vmm32 versienummer 4.03.1212 heeft.
 • Als u met OSR2.5 werkt en het USB Supplement verwijdert via Software in het Configuratiescherm, wordt het versienummer op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Systeemeigenschappen gewijzigd in 4.00.950b.
OPMERKING: Alle versies van Microsoft Windows 98 zijn voorzien van USB-ondersteuning.
Eigenschappen

Artikel-id: 253756 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2004 - Revisie: 1

Feedback