Aanmeldingsproblemen met Lync Online oplossen

Inleiding

Deze handleiding dient als ondersteuning voor het oplossen en vaststellen van aanmeldings- en verificatieproblemen met Microsoft Lync Online. Als Lync Online-gebruikers een specifiek foutbericht ontvangen, raadpleegt u de tabel Foutberichten tijdens het aanmelden bij Lync Online in de sectie 'Meer informatie' voor de aanbevolen aanpak.

Procedure

De 'stapsgewijze overzichten over het aanmelden bij Lync Online' helpen u bij het identificeren en oplossen van de belangrijkste oorzaken van aanmeldingsproblemen. Raadpleeg een van de volgende stapsgewijze overzichten, voordat u dit artikel verder leest of contact met Technical Support opneemt. Klik hiertoe op de juiste koppeling:In het algemeen kunnen aanmeldingsproblemen met Lync Online in vier categorieën worden verdeeld:
CategorieProbleemMogelijke oorzaken
Problemen met computer of Lync-clientDeze problemen treden meestal op bij een specifieke gebruiker of bij een kleine groep gebruikers die computers of apparaten op dezelfde manier hebben geconfigureerd.Verouderde clientversie, ontbrekend besturingssysteem of ontbrekende hotfix van een product, niet-gesynchroniseerde computerklok, onjuiste referenties in de cache
Problemen met verificatie en inrichtingDeze problemen treden meestal op bij bepaalde gebruikers (bijvoorbeeld federatieve gebruikers of gebruikers die een specifiek domein gebruiken) of bij een bepaalde gebruiker die zijn of haar aanmeldingsadres of -wachtwoord niet juist heeft ingevoerd.Onjuist wachtwoord of aanmeldingsadres, gebruiker zonder licentie, Active Directory Federation Services (AD FS) werkt niet goed
NetwerkproblemenDeze problemen kunnen invloed hebben op grote groepen gebruikers op een specifieke (netwerk)locatie. Ze kunnen ook invloed hebben op gebruikers die over een specifiek domein beschikken.Domain Name System (DNS) voor AutoDiscover is niet ingesteld, proxy- of firewall-uitzonderingen
Problemen met betrekking tot de serviceNormaal gesproken hebben problemen met betrekking tot de service invloed op alle gebruikers in een tenant, maar niet altijd. Problemen met betrekking tot de service kunnen invloed hebben op bepaalde gebruikers (bijvoorbeeld gebruikers in een bepaald geografisch gebied of gebruikers op een specifieke Lync-server).Lync Online-service is uitgeschakeld, tenant-abonnement is verlopen, Azure AD Authentication-service is uitgeschakeld
Als het stapsgewijze overzicht het aanmeldingsprobleem niet oplost, raadpleegt u de tabel in de volgende sectie voor uitleg en algemene oplossingen voor elk foutbericht. Aanvullende bronnen voor specifieke problemen met betrekking tot het aanmelden worden ook verderop in dit artikel vermeld.

Meer informatie

Foutberichten tijdens het aanmelden bij Lync Online


Nadat u het probleem hebt bepaald met behulp van de tabel die in de sectie 'Procedure' wordt weergegeven, gebruikt u de kolom Foutbericht of Type in de volgende tabel om de stappen voor het oplossen van het probleem te beperken.
FoutberichtOorzaakTypeOplossing
Server is tijdelijk niet beschikbaar.
of
We hebben verbindingsproblemen met de server. Als dit aanhoudt, neemt u contact op met uw ondersteuningsteam.
Geen DNS-record gevonden of Lync-server reageert niet.NetwerkBeheerders: controleer de DNS-records van Lync AutoDiscover.

Lync-gebruikers: configureer de Lync-client handmatig als een tijdelijke oplossing. *
Er is geen Lync-server voor contoso.com gevonden. Mogelijk is er een probleem met de DNS-configuratie (Domain Name System) voor uw domein.
Geen DNS-record. AutoDiscover is mislukt.NetwerkLync-beheerders: controleer de DNS-records van Lync AutoDiscover.

Lync-gebruikers: configureer de Lync-client handmatig als een tijdelijke oplossing. *
U hebt mogelijk een verkeerd wachtwoord of verkeerde gebruikersnaam opgegeven, of de verificatieservice is niet compatibel met deze versie van uw programma.
Onjuiste versie van de Lync 2010- of Lync 2013-client.Client Controleer of de Lync-client is bijgewerkt en de referenties correct zijn ingevoerd. *
Extra software is vereist om u te kunnen aanmelden. Nu downloaden en installeren?
De aanmeldhulp van Microsoft Online Services is niet geïnstalleerd op de computer waarop Lync 2010 is geïnstalleerd.Client Voer de bureaubladinstallatie voor Office 365 uit of installeer de nieuwste versie van de aanmeldhulp van Microsoft Online Services. *
Het aanmelden bij Lync is mislukt omdat de klok van de computer niet juist is ingesteld. Open Datum en tijd in het Configuratiescherm en controleer de klokinstellingen van de computer.
De tijd of datum is onjuist ingesteld op het apparaat.ClientDe tijd of datum van het systeem heeft een verschil van meer dan vijf minuten met de tijd of datum van de Lync-server. *
Er is een probleem opgetreden bij het verkrijgen van een persoonlijk certificaat dat vereist is voor het aanmelden. Neem contact op met het ondersteuningsteam als het probleem blijft optreden.
Certificaat of referenties in de cache zijn verlopen of beschadigd.Client Wis de referenties en certificaten in de cache. Wis DNS. *
Aanmeldingsadres niet gevonden.
Gebruiker heeft geen licentie voor Lync Online.VerificatieControleer of de gebruiker een licentie voor Lync Online heeft. Controleer of het aanmeldingsadres (SIP) juist is ingevoerd. *
De gebruikersnaam, het wachtwoord of het domein is onjuist.
Gebruikersnaam, aanmeldingsadres of wachtwoord is onjuist.VerificatieControleer of het SIP juist is. Controleer op een onderbroken SIP- of UPN-scenario.

Opmerking Apostroffen (') of streepjes (-) worden niet ondersteund in een SIP-adres.
De server reageert niet of kan niet worden bereikt. Er wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken. De aanmelding kan daardoor worden vertraagd.
Geen contact met de verificatieservice. AD FS 2.0 of Azure AD is niet beschikbaar.VerificatieLync-beheerders: controleer de AD FS-mogelijkheden.
Er is een probleem opgetreden tijdens het controleren van het certificaat van de server. Er wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken. De aanmelding kan daardoor worden vertraagd.
Kan de certificaatketen van de AD FS 2.0-server niet verifiëren.VerificatieLync-beheerders: controleer of vertrouwde basiscertificeringsinstantie (CA) op de clients is geïnstalleerd.
Opmerking De oplossingen met een sterretje (*) zijn in het stapsgewijze overzicht opgenomen.

Bronnen voor het aanmelden bij Lync Online

Bronnen en oplossingen voor Lync Online-gebruikers
Bronnen en oplossingen voor Lync Online-beheerders

Meer hulp nodig? Ga naar de website van de Office 365-community.
Eigenschappen

Artikel-id: 2541980 - Laatst bijgewerkt: 29 apr. 2015 - Revisie: 1

Feedback