Beschikbaarheid van een Fix it-oplossing voor maximale energiebesparing voor Windows PC

Inleiding

Microsoft heeft een nieuwe Fix it-oplossing uitgebracht voor het instellen van maximale energiebesparing voor Windows PC. De Fix it-oplossing is gratis beschikbaar, en elke Windows PC-gebruiker kan de instellingen voor energiebesparing automatisch toepassen op Windows-computers. In samenwerking met Het Onderzoekscentrum voor de Elektriciteitsindustrie (CRIEPI) in Japan heeft Microsoft het stroomverbruik van Windows-computers onderzocht. Op basis van de resultaten is de verwachting dat het stroomverbruik van computers met ongeveer 30 procent kan worden teruggebracht als deze Fix it-oplossing wordt gebruikt.Waarschuwing
 • De Fix it-oplossing voor maximale energiebesparing is bedoeld voor computers waarop geen energiebesparing is ingesteld en waarop u de instellingen voor energiebesparing wilt instellen. Als uw computer beschikt over instellingen voor energiebeheer, of functies voor energiebesparing, die door de computerfabrikant als fabrieksinstellingen zijn geleverd, is het aan te raden deze software te blijven gebruiken.
 • Als u instellingen voor energiebesparing configureert, bijvoorbeeld het gebruik van de slaapstand of stand-bystand of het uitschakelen van het beeldscherm, kunnen deze u hinderen bij uw werk, bijvoorbeeld bij zakelijk gebruik van uw computer. Pas de Fix it-oplossing niet toe als uw computer vele uren achter elkaar moet blijven werken.

Wat verandert er aan mijn computer door de Fix it-oplossing?

Door toepassing van deze Fix it-oplossing kunt u bij algemeen gebruik van de computer naar verwachting ongeveer 30 procent aan energie besparen. De belangrijkste functies van de Fix it-oplossing kunnen in drie categorieën worden ingedeeld.
 • Het maken van een herstelpunt.
 • Een schema voor energiebesparing instellen op Energiebesparing (Minimaal energieverbruik in Windows XP).
 • Het toepassen van de volgende tabelwaarden op het schema voor Energiebesparing, wanneer de computer is aangesloten op de Netstroom.


Systeemvereisten

De Fix it-oplossing voor maximale energiebesparing kan worden uitgevoerd op de volgende besturingssystemen:
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) of hoger

Controleren of de Fix it-oplossing correct is uitgevoerd

U kunt controleren of de Fix it-oplossing correct is uitgevoerd en of de instellingen allemaal automatisch zijn toegepast door de volgende stappen te volgen.

In Windows 7:
 1. Klik op de knop Start en typ Energiebeheerschema in het vak Zoeken.
 2. Klik op Een energiebeheerschema selecteren.
 3. Controleer of het energieschema is ingesteld op Energiebesparing.

  Opmerking: Als u de details wilt weergeven, klikt u op De schema-instellingen wijzigen.
In Windows Vista:
 1. Klik op de knop Start en typ Energie in het vak Zoeken.
 2. Klik op Energiebeheer.
 3. Controleer of de optie is ingesteld op Energiebesparing.

  Opmerking: Als u de details wilt weergeven, klikt u op De schema-instellingen wijzigen.
In Windows XP:
 1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Prestaties en onderhoud en klik op Energiebeheer.

  Opmerking: Als het volgende venster wordt weergegeven bij het openen van het Configuratiescherm, dubbelklikt u op het pictogram Energiebeheer.
 3. Controleer of de optie Energiebeheerschema's is ingesteld op Minimaal energieverbruik.

De instellingen van de Fix it-oplossing ongedaan maken

U kunt de instellingen ongedaan maken door het systeem te herstellen. Selecteer het herstelpunt dat wordt aangegeven als Microsoft Fix it 50666. Volg de onderstaande stappen om de vorige status te herstellen door het systeem te herstellen.

In Windows 7 of Windows Vista:
 1. Klik op de knop Start en typ Systeemherstel in het vak Zoeken.
 2. Klik op Systeemherstel.

  Opmerking: Klik op Doorgaan als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven.
 3. De wizard Systeemherstel wordt weergegeven. Als Installeren: Geïnstalleerde Microsoft Fix it 50666 wordt weergegeven in de beschrijving van Aanbevolen herstelpunt, klikt u op Volgende.

  Opmerking: AlsInstalleren: Geïnstalleerde Microsoft Fix it 50666 niet wordt weergegeven in de beschrijving van Aanbevolen herstelpunt, selecteert u Een ander herstelpunt selecteren en klikt u op Volgende.

  Selecteer het laatste herstelpunt waarvan de beschrijving overeenkomt met Geïnstalleerde Microsoft Fix it 50666 en het type overeenkomt met Installeren en klik vervolgens op Volgende.
 4. Wanneer Herstelpunt bevestigen wordt weergegeven, klikt u op Voltooien. Het herstel begint snel daarna, en na afloop wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten. Sla alle niet-opgeslagen bestanden op voordat u op Voltooien klikt.
 5. Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, meldt u zich aan bij de computer. Als het volgende bericht wordt weergegeven nadat u bent aangemeld, is de herstelbewerking voltooid. Klik op Sluiten en controleer of de energiebesparende instellingen ongedaan zijn gemaakt.
 6. Door het systeem te herstellen wordt de toepassing van enkele updateprogramma's op uw computer mogelijk ongedaan gemaakt. In het volgende KB-artikelen leest u hoe u dergelijke updates opnieuw kunt toepassen en hoe u uw computer up-to-date kunt houden via Windows Update en Microsoft Update.

  879101 Hoe kan ik mijn computer up-to-date te houden?
Raadpleeg tevens Veelgestelde vragen over Systeemherstel.


In Windows XP:
 1. Klik op de knop Start en wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeemherstel.
 2. De wizard Systeemherstel wordt weergegeven. Klik op Volgende.
 3. Het venster Een herstelpunt selecteren wordt weergegeven. Selecteer de datum waarop u de Fix it-oplossing hebt uitgevoerd en selecteer vervolgens Geïnstalleerde Microsoft Fix it 50666 in de lijst Klik op een herstelpunt in deze lijst en klik op Volgende.
 4. Het venster Keuze van herstelpunt bevestigen wordt weergegeven. Bevestig als Geselecteerd herstelpunt de waarde Microsoft Fix it 50666 heeft en klik op Volgende. Het herstel begint snel daarna, en na afloop wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten. Sla alle niet-opgeslagen bestanden op voordat u op Voltooien klikt.
 5. Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, meldt u zich aan bij de computer. Als het volgende bericht wordt weergegeven nadat u bent aangemeld, is de herstelbewerking voltooid. Klik op OK en controleer of de energiebesparende instellingen ongedaan zijn gemaakt.
 6. Door het systeem te herstellen wordt de toepassing van enkele updateprogramma's op uw computer mogelijk ongedaan gemaakt. In het volgende KB-artikelen leest u hoe u dergelijke updates opnieuw kunt toepassen en hoe u uw computer up-to-date kunt houden via Windows Update en Microsoft Update.

  879101 Hoe kan ik mijn computer up-to-date te houden?
Raadpleeg tevens Veelgestelde vragen over Systeemherstel.

Windows XP: Windows XP terugzetten naar een vorige staat


Eigenschappen

Artikel-id: 2545427 - Laatst bijgewerkt: 18 aug. 2011 - Revisie: 1

Feedback