Overzicht van opties voor geheugendumpbestanden voor Windows Server 2003, Windows XP en Windows 2000

Samenvatting

U kunt foutopsporingsgegevens laten opslaan in drie verschillende bestandsindelingen (ook wel geheugendumpbestanden genoemd) in Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 wanneer uw computer onverwacht stopt als gevolg van een Stop-fout (ook wel een 'blue screen', systeemcrash of foutencontrole genoemd). U kunt Windows ook configureren om geen foutopsporingsgegevens te schrijven naar een geheugendumpbestand. Windows kan een van de drie volgende typen geheugendumpbestanden genereren:
 • Volledige geheugendump
 • Kernelgeheugendump
 • Kleine geheugendump (64 kB)

Meer informatie

Volledige geheugendump

In een volledige geheugendump wordt de volledige inhoud van het systeemgeheugen vastgelegd wanneer de computer onverwacht stopt. Als u de optie Volledige geheugendump selecteert, moet zich op het opstartvolume een wisselbestand bevinden dat groot genoeg is om het totale fysieke RAM-geheugen plus 1 MB te bevatten. Standaard wordt het volledige geheugendumpbestand naar het bestand %SystemRoot%\Memory.dmp geschreven.

Als een tweede probleem optreedt en opnieuw een volledig geheugendumpbestand (of kernelgeheugendumpbestand) wordt gemaakt, wordt het vorige bestand overschreven.

Opmerking De optie Volledige geheugendump is niet beschikbaar op computers met een 32-bits besturingssysteem en 2 GB RAM of meer.
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

274598 Volledige geheugendumpbestanden zijn niet beschikbaar op computers met 2 of meer gigabyte RAM

Kernelgeheugendump

In een kernelgeheugendump wordt alleen de inhoud van het kernelgeheugen vastgelegd. Hiermee wordt het registratieproces van gegevens in een logboekbestand versneld als de computer onverwacht stopt. Afhankelijk van het RAM van de computer, moet er tussen 150 MB en 2 GB schijfruimte beschikbaar zijn voor het wisselbestand. Deze grootte is bovendien afhankelijk van de serverbelasting en de hoeveelheid fysiek RAM voor het wisselbestand op het opstartvolume.

Dit dumpbestand omvat geen niet-toegewezen geheugen of geheugen dat is toegewezen aan programma's in gebruikersmodus. Het bevat alleen geheugen dat is toegewezen aan de kernel en aan het HAL (Hardware Abstraction Layer) in Windows 2000 en nieuwer, en geheugen dat is toegewezen aan stuurprogramma's in kernelmodus en programma's in kernelmodus. Dit dumpbestand is voor de meeste doeleinden het meest geschikt. Het is aanzienlijk kleiner dan het bestand voor de volledige geheugendump, terwijl er alleen maar gedeelten van het geheugen worden weggelaten die hoogstwaarschijnlijk niet bijdragen aan het probleem. Standaard wordt het kernelgeheugendumpbestand naar het bestand %SystemRoot%\Memory.dmp geschreven.

Als een tweede probleem optreedt en opnieuw een volledig kernelgeheugendumpbestand (of geheugendumpbestand) wordt gemaakt, wordt het vorige bestand overschreven.

Kleine geheugendump

In een kleine geheugendump wordt de kleinste hoeveelheid informatie vastgelegd die helpt om vast te stellen waarom de computer onverwacht is gestopt. Voor deze optie is een wisselbestand van ten minste 2 MB vereist op het opstartvolume. Via deze optie wordt voor Windows 2000 en later een nieuw bestand gemaakt telkens wanneer de computer onverwacht stopt. Een historisch overzicht van deze bestanden is opgeslagen in een map.

Dit dumpbestandstype bevat de volgende informatie:
 • Het Stop-bericht en de bijbehorende parameters en overige gegevens.
 • Een lijst met geladen stuurprogramma's.
 • De processorcontext (PRCB) voor de processor die gestopt is.
 • De procesgegevens en kernelcontext (EPROCESS) voor het proces dat gestopt is.
 • De procesgegevens en kernelcontext (ETHREAD) voor de thread die gestopt is.
 • De kernelmodusstack voor de thread die gestopt is.
Dit soort dumpbestand kan handig zijn als er weinig ruimte beschikbaar is. Gezien de beperkte informatie die in het bestand wordt vermeld, kunnen fouten die niet rechtstreeks werden veroorzaakt door de thread die actief was toen het probleem optrad, niet worden opgespoord door een analyse van dit bestand.

Als er een tweede probleem optreedt en er een tweede, klein geheugendumpbestand wordt gemaakt, blijft het vorige bestand behouden. Elk extra bestand krijgt een aparte naam. De datum wordt in de bestandsnaam gecodeerd. Mini022900-01.dmp is bijvoorbeeld de eerste geheugendump, gegenereerd op 29 februari 2000. Een lijst met alle bestanden met kleine geheugendumps wordt opgeslagen in de map %SystemRoot%\Minidump.

Het dumptype configureren

Ga als volgt te werk om opstart- en herstelopties (waaronder het dumptype) te configureren.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd op Opstart- en herstelinstellingen.

Hulpprogramma's voor de verschillende dumptypen

U kunt volledige geheugendumps en kernelgeheugendumps laden met behulp van standaardprogramma's voor symbolische foutopsporing, zoals I386kd.exe. I386kd.exe vindt u op de ondersteunings-cd-rom van Windows 2000.

U kunt kleine geheugendumps laden met behulp van Dumpchk.exe. Dumpchk.exe maakt deel uit van de ondersteuningshulpprogramma's voor Windows 2000 en Windows XP. U kunt Dumpchk.exe ook gebruiken om te controleren of een geheugendumpbestand correct is gemaakt. Als u meer informatie wilt over het gebruik van Dumpchk.exe in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

315271 Dumpchk.exe gebruiken om een geheugendumpbestand te controleren

Als u meer informatie wilt over het gebruik van Dumpchk.exe in Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

156280 Dumpchk.exe gebruiken om een geheugendumpbestand te controleren

Als u meer informatie wilt over Windows-foutopsporingsprogramma's, gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Definities

 • Opstartvolume: Het volume dat het Windows-besturingssysteem en de bijbehorende ondersteuningsbestanden bevat. Het opstartvolume kan hetzelfde volume zijn als het systeemvolume, maar dit is niet vereist.
 • Systeemvolume: Het volume dat de hardwarespecifieke bestanden bevat waarover u moet beschikken om Windows te laden. Het systeemvolume kan hetzelfde volume zijn als het opstartvolume, maar dit is niet vereist. De bestanden Boot.ini, Ntdetect.com en Ntbootdd.sys zijn voorbeelden van bestanden die zich in het systeemvolume bevinden.

Registerwaarde voor opstarten en herstel

De volgende registerwaarde wordt gebruikt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl

CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x0 = Geen
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x1 = Volledige geheugendump
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x2 = Kernelgeheugendump
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x3 = Kleine geheugendump (64 kB)
Aanvullende registerwaarden voor CrashControl:
0x0 = Uitgeschakeld
0x1 = Ingeschakeld

AutoReboot REG_DWORD 0x1
DumpFile REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\Memory.dmp
LogEvent REG_DWORD 0x1
MinidumpDir REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\Minidump
Overwrite REG_DWORD 0x1
SendAlert REG_DWORD 0x1

Tests uitvoeren om te controleren of een dumpbestand kan worden gemaakt

Voor meer informatie over het configureren van de computer om een dumpbestand te genereren voor testdoeleinden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

244139 Windows-functie maakt genereren van het bestand Memory.dmp via het toetsenbord mogelijk

Opties voor standaarddumptypen

 • Windows 2000 Professional: Kleine geheugendump (64 kB)
 • Windows 2000 Server: Volledige geheugendump
 • Windows 2000 Advanced Server: Volledige geheugendump
 • Windows XP (Professional en Home Edition): Kleine geheugendump (64 kB)
 • Windows Server 2003 (alle versies): Volledige geheugendump

Maximale grootte van het wisselbestand

De maximale grootte van het wisselbestand is als volgt:
x86x64IA-64
Maximale grootte van een wisselbestand4 GB16 TB32 TB
Maximum aantal wisselbestanden161616
Totale grootte van het wisselbestand64 GB256 TB512 TB
Opmerking Als de optie Extensie van fysiek adres (PAE of Physical Address Extension) is ingeschakeld voor een x86-processor, kunt u voor het wisselbestand een maximale grootte instellen van 16 TB. Wij raden u echter aan om de grootte van het wisselbestand in te stellen op 1,5 keer de hoeveelheid fysiek geheugen.

Technische ondersteuning voor x64-versies van Microsoft Windows

De fabrikant van uw hardware biedt technische ondersteuning en assistentie voor x64-versies van Microsoft Windows. De fabrikant is hier verantwoordelijk voor omdat een x64-versie van Windows bij de hardware is meegeleverd. Mogelijk heeft de fabrikant de geïnstalleerde Windows-editie met unieke onderdelen aangepast. Unieke onderdelen zijn bijvoorbeeld specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware op te voeren. Microsoft biedt assistentie in alle redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij uw x64-versie van Windows. Wellicht moet u de fabrikant echter rechtstreeks benaderen. De fabrikant kan de beste ondersteuning bieden voor de software die vooraf op de hardware is geïnstalleerd.

Voor productinformatie over Microsoft Windows XP Professional x64-editie gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor productinformatie over x64-versies van Microsoft Windows Server 2003 gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 254649 - Laatst bijgewerkt: 18 jun. 2008 - Revisie: 1

Feedback