"Klantenpost. Er bestaat al een post postnr [nummer]' foutbericht weergegeven bij het boeken van een verkooporder die gebruikmaakt van een vooruitbetaling Letter vooraf in de Oost-Europese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de Oost-Europa (EE) taalinstelling.

Symptomen


Neem het volgende scenario in de Oost Europese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 en Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1):
 • U instellen de Geavanceerde correctie factuurtype waarde op Absolute of Volledig gefactureerd.
 • Hebt u een verkooporder met een aanbetaling vooraf Letter.
 • U boekt en factureert de helft van het vooruitbetalingsbedrag.
 • U een gedeeltelijke verzending van de verkooporder boeken.
 • U boekt en het resterende vooruitbetalingsbedrag factureren.
 • U boekt de laatste verzending van de verkooporder.
In dit scenario wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Klantenpost. Er bestaat al een post postnr. "nummer".

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De code in de functie PostPaymentCorrection in de codeunit verkoop boeken vooruitgang (26585) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...   LedgEntryDim.SETRANGE("Entry No.",LinkedAdvanceEntry."Entry No.");
  DimMgt.CopyLedgEntryDimToJnlLineDim(LedgEntryDim,TempJnlLineDim);
  GenJnlPostLine.RunWithCheck(GenJnlLine,TempJnlLineDim);

  // Delete the following line.
  UNTIL LinkedAdvanceEntry.NEXT = 0;

  // Post Payment
  GenJnlLine.INIT;
  ...
  Nieuwe code
  ...   LedgEntryDim.SETRANGE("Entry No.",LinkedAdvanceEntry."Entry No.");
  DimMgt.CopyLedgEntryDimToJnlLineDim(LedgEntryDim,TempJnlLineDim);
  GenJnlPostLine.RunWithCheck(GenJnlLine,TempJnlLineDim);

  // Add the following line.
  UNTIL (LinkedAdvanceEntry.NEXT = 0) OR (InvoiceAmount = 0);

  // Post Payment
  GenJnlLine.INIT;
  ...
 2. De code in de functie CalcLinkedPmtAmountToApply in de codeunit verkoop boeken vooruitgang (26585) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...   AmountToApply := ROUND(TotAmt,Currency."Amount Rounding Precision") - TotAmtRnded;
  TotAmtRnded := TotAmtRnded + AmountToApply;

  // Delete the following lines.
  IF LinkedAdvanceEntry.GET(CustLedgEntry."Entry No.") THEN BEGIN
  LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" := LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" + AmountToApply;
  LinkedAdvanceEntry.MODIFY;
  END ELSE BEGIN
  LinkedAdvanceEntry := CustLedgEntry;
  LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" := AmountToApply;
  LinkedAdvanceEntry."Currency Code" := Link."Currency Code";
  LinkedAdvanceEntry.INSERT;
  // End of the deleted lines.

  END;
  END;
  UNTIL Link.NEXT = 0;
  ...
  Nieuwe code
  ...   AmountToApply := ROUND(TotAmt,Currency."Amount Rounding Precision") - TotAmtRnded;
  TotAmtRnded := TotAmtRnded + AmountToApply;

  // Add the following lines.
  IF AmountToApply <> 0 THEN
  IF LinkedAdvanceEntry.GET(CustLedgEntry."Entry No.") THEN BEGIN
  LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" := LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" + AmountToApply;
  LinkedAdvanceEntry.MODIFY;
  END ELSE BEGIN
  LinkedAdvanceEntry := CustLedgEntry;
  LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" := AmountToApply;
  LinkedAdvanceEntry."Currency Code" := Link."Currency Code";
  LinkedAdvanceEntry.INSERT;
  //End of the added lines.

  END;
  END;
  UNTIL Link.NEXT = 0;
  ...
 3. De code in de functie PostPaymentCorrection in de codeunit voorschotten aankoop boeken (26586) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...   LedgEntryDim.SETRANGE("Entry No.",LinkedAdvanceEntry."Entry No.");
  DimMgt.CopyLedgEntryDimToJnlLineDim(LedgEntryDim,TempJnlLineDim);
  GenJnlPostLine.RunWithCheck(GenJnlLine,TempJnlLineDim);

  // Delete the following line.
  UNTIL LinkedAdvanceEntry.NEXT = 0;

  // Post Payment
  GenJnlLine.INIT;
  ...
  Nieuwe code
  ...   LedgEntryDim.SETRANGE("Entry No.",LinkedAdvanceEntry."Entry No.");
  DimMgt.CopyLedgEntryDimToJnlLineDim(LedgEntryDim,TempJnlLineDim);
  GenJnlPostLine.RunWithCheck(GenJnlLine,TempJnlLineDim);

  // Add the following line.
  UNTIL (LinkedAdvanceEntry.NEXT = 0) OR (InvoiceAmount = 0);

  // Post Payment
  GenJnlLine.INIT;
  ...
 4. De code in de functie CalcLinkedPmtAmountToApply in de codeunit voorschotten aankoop boeken (26586) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...   AmountToApply := ROUND(TotAmt,Currency."Amount Rounding Precision") - TotAmtRnded;
  TotAmtRnded := TotAmtRnded + AmountToApply;

  // Delete the following lines.
  IF LinkedAdvanceEntry.GET(VendLedgEntry."Entry No.") THEN BEGIN
  LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" := LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" + AmountToApply;
  LinkedAdvanceEntry.MODIFY;
  END ELSE BEGIN
  LinkedAdvanceEntry := VendLedgEntry;
  LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" := AmountToApply;
  LinkedAdvanceEntry."Currency Code" := Link."Currency Code";
  LinkedAdvanceEntry.INSERT;
  // End of the deleted lines.

  END;
  END;
  UNTIL Link.NEXT = 0;
  ...
  Nieuwe code
  ...   AmountToApply := ROUND(TotAmt,Currency."Amount Rounding Precision") - TotAmtRnded;
  TotAmtRnded := TotAmtRnded + AmountToApply;

  // Add the following lines.
  IF AmountToApply <> 0 THEN
  IF LinkedAdvanceEntry.GET(VendLedgEntry."Entry No.") THEN BEGIN
  LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" := LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" + AmountToApply;
  LinkedAdvanceEntry.MODIFY;
  END ELSE BEGIN
  LinkedAdvanceEntry := VendLedgEntry;
  LinkedAdvanceEntry."Amount to Apply" := AmountToApply;
  LinkedAdvanceEntry."Currency Code" := Link."Currency Code";
  LinkedAdvanceEntry.INSERT;
  //End of the added lines.

  END;
  END;
  UNTIL Link.NEXT = 0;
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • De Oost-Europese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • De Oost-Europese versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009
Bovendien moet u hotfix 2543219 en de hotfix 2546451 is geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
2543219 u niet verwerken vooruitbetaling te veel betaald zoals verwacht in de Oost-Europese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
2546451 "Er is geen klantenpost. Post in het filter'-foutbericht wanneer u probeert het resterende aantal van een verkooporder boekt in de Oost-Europese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.