De corrigerende posten moeten het verschil tussen het factuurbedrag en het bedrag van krediet in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling Italiaans (it).

Symptomen


Wanneer u de correctieposten service, moet u volgens de Intrastat-wet het nettobedrag tussen de gecorrigeerde factuur en de creditnota melden. Bijvoorbeeld als er een factuur van 1000 en een creditnota van 200, in de service Intrastat-correctiepost, moet u rapporteren 800 in het bedrag. Echter, in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV wanneer u de functionaliteit van de Intrastat-Get, post , de correctiepost service het creditbedrag memo niet goed wordt weergegeven.
Dit probleem treedt op in de volgende producten:
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De code in de functie SetVATEntryFilters in de tabel (263) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...   SETRANGE(Type,VATEntry.Type::Sale);

  // Delete the following lines.
  IF IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN
  SETRANGE("Document Type",VATEntry."Document Type"::"Credit Memo")
  ELSE
  // End of the deleted lines.

  SETRANGE("Document Type",VATEntry."Document Type"::Invoice);
  END;
  ...
  Nieuwe code
  ...  SETRANGE(Type,VATEntry.Type::Sale);

  // Add the following line.
  IF NOT IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN
  // End of the added line.

  SETRANGE("Document Type",VATEntry."Document Type"::Invoice);
  END;
  ...
 2. De code in de trigger van de BTW-post - OnPreDataItem in het rapport (594) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...  SETRANGE(Type,Type::Sale);

  // Delete the following lines.
  IF IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN
  SETRANGE("Document Type","Document Type"::"Credit Memo")
  ELSE
  // End of the deleted lines.

  SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
  SETRANGE("Operation Occurred Date",StartDate,EndDate);
  ...
  Nieuwe code
  ...  SETRANGE(Type,Type::Sale);

  // Add the following line.
  IF NOT IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN
  // End of the added line.

  SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
  SETRANGE("Operation Occurred Date",StartDate,EndDate);
  ...
 3. De code in de functie InsertEUServiceLine in de lijst (594) als volgt wijzigen:
  Voeg de volgende variabele toe:
  • Naam: IntrastatAmount
  • Gegevenstype: decimaal
  Bestaande code
  ...// Delete the following lines.
  WITH IntrastatJnlLine DO BEGIN
  INIT;
  "Line No." := "Line No." + 10000;
  "Source Type" := "Source Type"::"VAT Entry";
  "Source Entry No." := "VAT Entry"."Entry No.";
  IF IntrastatJnlLine.Type = IntrastatJnlLine.Type::Shipment THEN
  "Country/Region of Payment Code" := GetIntrastatCountryCode("VAT Entry"."Country/Region Code")//new line
  ELSE
  "Country/Region of Payment Code":= CompanyInfo."Country/Region Code";
  ValidateSourceEntryNo("Source Entry No.");
  IF IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN BEGIN
  "Custom Office No." := CustomsOfficeNo;
  "Corrected Intrastat Report No." := CorrectedIntrastatRepNo;
  END;
  INSERT;
  END;
  // End of the deleted lines.
  ...
  Nieuwe code
  ... WITH IntrastatJnlLine DO BEGIN
  SETRANGE("Service Tariff No.","VAT Entry"."Service Tariff No.");
  IF NOT FINDFIRST THEN BEGIN
  INIT;
  "Line No." := "Line No." + 10000;
  "Source Type" := "Source Type"::"VAT Entry";
  "Source Entry No." := "VAT Entry"."Entry No.";
  ValidateSourceEntryNo("Source Entry No.");
  IF IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN BEGIN
  "Custom Office No." := CustomsOfficeNo;
  "Corrected Intrastat Report No." := CorrectedIntrastatRepNo;
  END;
  INSERT;

  END ELSE BEGIN
  IntrastatAmount := Amount;
  ValidateSourceEntryNo("VAT Entry"."Entry No.");
  Amount := Amount + IntrastatAmount;
  MODIFY;
  END;
  END;
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)


Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties


VSTF DynamicsNAV SE: 238983
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.