Gewijzigde functienamen in niet-Engelse versies van Excel 2010 SP1

Samenvatting

Verschillende Excel-functies werden bijgewerkt, kregen een andere naam of werden toegevoegd aan de functiebibliotheek van Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Services 2010 en Microsoft Excel Online 2010 om de nauwkeurigheid van de functionaliteit van Excel te verbeteren, een consistentere functionaliteit te bieden die aan de verwachtingen voldoet, en een betere overeenstemming te verkrijgen tussen de functienamen en de functionaliteit.

Bovendien werd een aantal veelgebruikte functies opnieuw gelokaliseerd in tien verschillende talen (Deens, Italiaans, Noors, Portugees, Portugees (Brazilië), Tsjechisch, Turks en Zweeds). Dit leidt tot een #NAME?-fout wanneer u de vertrouwde Microsoft Excel 2007-functienaam typt in plaats van de bijgewerkte functienaam in Excel 2010. Wanneer u in Excel 2010, Excel Services 2010 of in de Excel Online een werkmap opent die functienamen uit eerdere versies van Excel bevat, wordt de bijgewerkte functienaam weergegeven.

Naar aanleiding van feedback van onze klanten heeft Microsoft besloten om de namen uit Excel 2007 van deze veelgebruikte functies te herstellen. U kunt de namen uit 2007 voor deze functies herstellen door Microsoft Office 2010 Service Pack 1 te downloaden.

Voorbeeld:

De functie VLOOKUP heette BUSCARV in de Spaanse versie van Excel 2007. In Excel 2010 werd deze naam gewijzigd in CONSULTAV. Als u in Excel 2010 (voor de installatie van SP1) BUSCARV in plaats van CONSULTAV typt, krijgt u een #NAME?-fout.

U kunt dit reproduceren door de volgende stappen uit te voeren in de Spaanse versie van Excel 2010:
  1. Maak een nieuwe Excel-werkmap.
  2. Typ 1 in cel A1 en vervolgens 2 in cel A2.
  3. Typ a in cel B1 en vervolgens b in cel B2.
  4. Type 1 in cel D1 en vervolgens =BUSCARV(D1,A1:B2,2) in cel D2.
Als u Service Pack 1 niet hebt geïnstalleerd, krijgt u de fout #¿NOMBRE? wanneer u =BUSCARV(D1,A1:B2,2) typt in Excel 2010. De juiste functienaam in Excel 2010 vóór de installatie van SP1 is =CONSULTAV(D1,A1:B2,2).

Wanneer u echter Service Pack 1 hebt geïnstalleerd, krijgt u de fout #¿NOMBRE? wanneer u =CONSULTAV(D1,A1:B2,2) typt in Excel 2010. De juiste functienaam in Excel 2010 na installatie van SP1 is =BUSCARV(D1,A1:B2,2).Meer informatie

Nadat Service Pack 1 is geïnstalleerd, geven alle werkmappen die zijn gemaakt in eerdere versies van Excel, met inbegrip van Excel 2010 vóór de installatie van SP1, automatisch de bijgewerkte functienamen weer. U hoeft deze functies niet opnieuw te typen om de bijgewerkte namen te zien.

Bezoek het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel om Office 2010 SP1 te downloaden en te installeren:

2460049 - Beschrijving van Office 2010 SP1


Zakelijke klanten kunnen, afhankelijk van hun omgeving, de volgende of een van de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen bezoeken:

2460043 - Beschrijving van Office 2010 Language Pack SP1
2460073 - Beschrijving van Office Online SP1
2460056 - Beschrijving van Office Servers 2010 Language Pack SP1
2460044 - Beschrijving van Office Language Interface Pack 2010 SP1
2460045 - Beschrijving van SharePoint Server 2010 SP1
2460047 - Beschrijving van SharePoint and Project Server 2010 SP1

Tabellen met functies per taal

De volgende sectie bevat de talen en functies die worden bijgewerkt door Service Pack 1.

Tsjechisch
De volgende tabel bevat de Tsjechische werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:

Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNENÍNE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Deens
De volgende tabel bevat de Deense werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTÆL.HVISSTÆL.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBESÆT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESÆT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDFÆLLES.DIVISORSTØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSLÅ.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDLØB
RIGHTBHØJRE_BHØJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

De volgende tabel bevat de Deense werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VÆRKTØJSLINJEGENDAN.VÆRKTØJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Nederlands
De volgende tabel bevat de Nederlandse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

De volgende tabel bevat de Nederlandse werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Italiaans
De volgende tabel bevat de Italiaanse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Noors
De volgende tabel bevat de Noorse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSSTØRST
PMTANNUITETAVDRAG

De volgende tabel bevat de Noorse werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

Portugees
De volgende tabel bevat de Portugese werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDNÃO.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Portugees (Brazilië)
De volgende tabel bevat de Braziliaans Portugese werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.NÚM.DEC
FREQUENCYFREQUÊNCIAFREQÜÊNCIA
MINMÍNMÍNIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜÊNCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

De volgende tabel bevat de Braziliaans Portugese werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
LINKSLINKSVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜÊNCIA.NÚMERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Spaans
De volgende tabel bevat de Spaanse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

De volgende tabel bevat de Spaanse werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Zweeds
De volgende tabel bevat de Zweedse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÖKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNAÄRETÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITŽRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTVÄNSTERPILVÄNSTER
LOWERSMÅGEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODELÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUVÄRDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RATEPRSRÄNTA
RIGHTHÖGERPILHÖGER
SLNLNALINAVSKR
SYDÅATPÅRSAVSKR
TRIMSTÄDARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÖKLETARAD

Turks
De volgende tabel bevat de Turkse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

De volgende tabel bevat de Turkse werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


Eigenschappen

Artikel-id: 2551525 - Laatst bijgewerkt: 17 apr. 2014 - Revisie: 1

Feedback