Het veld 'Vooruitbetaling bedrag Excl. btw' is onjuist berekend nadat u de waarde "% vooruitbetaling" in een order wijzigen, zelfs als u hotfix 2558516 in Microsoft Dynamics NAV 2009 toepassen


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor alle landen en alle taalinstellingen.

Symptomen


Neem het volgende scenario in Microsoft Dynamics NAV 2009:
 • U hotfix 2558516 hebt toegepast.
  Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  2558516 het veld 'Vooruitbetaling bedrag Excl. btw' is onjuist berekend na het wijzigen van de waarde "% vooruitbetaling" in een order in Microsoft Dynamics NAV 2009
 • U boekt een vooruitbetalingsfactuur voor een order met het opgegeven veld % vooruitbetaling .
 • U gedeeltelijk verzenden en factureren aantal eenheden voor de order.
 • U de order opnieuw openen.
 • U wijzigt de waarde % vooruitbetaling in de volgorde.
In dit scenario wordt het veld Vooruitbetaling bedrag Excl. btw verkeerd berekend.
Dit probleem treedt op in de volgende producten:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1)

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De code in de functie UpdateAmounts in de tabel Verkoopregel (37) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...FIELDERROR("Unit Price",STRSUBSTNO(Text047,FIELDCAPTION("Prepayment %")));
  END;
  IF SalesHeader."Document Type" <> SalesHeader."Document Type"::Invoice THEN BEGIN
  "Prepayment VAT Difference" := 0;

  // Delete the following lines.
  IF "Quantity Invoiced" = 0 THEN BEGIN
  "Prepmt. Line Amount" := ROUND("Line Amount" * "Prepayment %" / 100,Currency."Amount Rounding Precision");
  IF "Prepmt. Line Amount" < "Prepmt. Amt. Inv." THEN
  FIELDERROR("Prepmt. Line Amount",STRSUBSTNO(Text049,"Prepmt. Amt. Inv."));
  END ELSE BEGIN
  IF "Prepayment %" <> 0 THEN
  "Prepmt. Line Amount" := "Prepmt. Amt. Inv." +
  ROUND("Line Amount" * (Quantity - "Quantity Invoiced") / Quantity * "Prepayment %" / 100,
  Currency."Amount Rounding Precision")
  ELSE
  "Prepmt. Line Amount" := ROUND("Line Amount" * "Prepayment %" / 100,Currency."Amount Rounding Precision");
  IF "Prepmt. Line Amount" > "Line Amount" THEN
  FIELDERROR("Prepmt. Line Amount",STRSUBSTNO(Text049,"Prepmt. Line Amount"));
  END;
  // End of the lines.

  END;
  InitOutstandingAmount;
  IF (CurrFieldNo <> 0) AND
  NOT ((Type = Type::Item) AND (CurrFieldNo = FIELDNO("No.")) AND (Quantity <> 0) AND
  ...
  Nieuwe code
  ...FIELDERROR("Unit Price",STRSUBSTNO(Text047,FIELDCAPTION("Prepayment %")));
  END;
  IF SalesHeader."Document Type" <> SalesHeader."Document Type"::Invoice THEN BEGIN
  "Prepayment VAT Difference" := 0;

  // Add the following lines.
  "Prepmt. Line Amount" := ROUND("Line Amount" * "Prepayment %" / 100,Currency."Amount Rounding Precision");
  IF "Prepmt. Line Amount" < "Prepmt. Amt. Inv." THEN
  FIELDERROR("Prepmt. Line Amount",STRSUBSTNO(Text049,"Prepmt. Amt. Inv."));
  // End of the lines.

  END;
  InitOutstandingAmount;
  IF (CurrFieldNo <> 0) AND
  NOT ((Type = Type::Item) AND (CurrFieldNo = FIELDNO("No.")) AND (Quantity <> 0) AND
  ...
 2. De code in de functie UpdateAmounts in de tabel Inkoopregel (39) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...FIELDERROR("Direct Unit Cost",STRSUBSTNO(Text043,FIELDCAPTION("Prepayment %")));
  END;
  IF PurchHeader."Document Type" <> PurchHeader."Document Type"::Invoice THEN BEGIN
  "Prepayment VAT Difference" := 0;

  // Delete the following lines.
  IF "Quantity Invoiced" = 0 THEN BEGIN
  "Prepmt. Line Amount" := ROUND("Line Amount" * "Prepayment %" / 100,Currency."Amount Rounding Precision");
  IF "Prepmt. Line Amount" < "Prepmt. Amt. Inv." THEN
  FIELDERROR("Prepmt. Line Amount",STRSUBSTNO(Text037,"Prepmt. Amt. Inv."));
  END ELSE BEGIN
  IF "Prepayment %" <> 0 THEN
  "Prepmt. Line Amount" := "Prepmt. Amt. Inv." +
  ROUND("Line Amount" * (Quantity - "Quantity Invoiced") / Quantity * "Prepayment %" / 100,
  Currency."Amount Rounding Precision")
  ELSE
  "Prepmt. Line Amount" := ROUND("Line Amount" * "Prepayment %" / 100,Currency."Amount Rounding Precision");
  IF "Prepmt. Line Amount" > "Line Amount" THEN
  FIELDERROR("Prepmt. Line Amount",STRSUBSTNO(Text037,"Prepmt. Line Amount"));
  END;
  // End of the lines.

  END;
  IF PurchHeader.Status = PurchHeader.Status::Released THEN
  UpdateVATAmounts;
  ...
  Nieuwe code
  ...FIELDERROR("Direct Unit Cost",STRSUBSTNO(Text043,FIELDCAPTION("Prepayment %")));
  END;
  IF PurchHeader."Document Type" <> PurchHeader."Document Type"::Invoice THEN BEGIN
  "Prepayment VAT Difference" := 0;

  // Add the following lines.
  "Prepmt. Line Amount" := ROUND("Line Amount" * "Prepayment %" / 100,Currency."Amount Rounding Precision");
  IF "Prepmt. Line Amount" < "Prepmt. Amt. Inv." THEN
  FIELDERROR("Prepmt. Line Amount",STRSUBSTNO(Text037,"Prepmt. Amt. Inv."));
  // End of the lines.

  END;
  IF PurchHeader.Status = PurchHeader.Status::Released THEN
  UpdateVATAmounts;
  ...
 3. De code in de functie van de Code in de codeunit verkoop boeken vooruitbetalingen (442) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...REPEAT
  IF SalesLine."Prepmt. Line Amount" <> SalesLine."Prepmt. Amt. Inv." THEN BEGIN
  SalesLine."Prepmt. Amt. Inv." := SalesLine."Prepmt. Line Amount";
  SalesLine."Prepmt. Amount Inv. Incl. VAT" := SalesLine."Prepmt. Amt. Incl. VAT";

  // Delete the following line.
  SalesLine.CalcPrepaymentToDeduct;

  SalesLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" :=
  SalesLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" + SalesLine."Prepayment VAT Difference";
  SalesLine."Prepayment VAT Difference" := 0;
  SalesLine.MODIFY;
  ...
  Nieuwe code
  ...REPEAT
  IF SalesLine."Prepmt. Line Amount" <> SalesLine."Prepmt. Amt. Inv." THEN BEGIN
  SalesLine."Prepmt. Amt. Inv." := SalesLine."Prepmt. Line Amount";
  SalesLine."Prepmt. Amount Inv. Incl. VAT" := SalesLine."Prepmt. Amt. Incl. VAT";

  // Add the following line.
  SalesLine."Prepmt Amt to Deduct" := SalesLine."Prepmt. Amt. Inv." - SalesLine."Prepmt Amt Deducted";

  SalesLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" :=
  SalesLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" + SalesLine."Prepayment VAT Difference";
  SalesLine."Prepayment VAT Difference" := 0;
  SalesLine.MODIFY;
  ...
 4. De code in de functie van de Code in de codeunit vooruitbetalingen aankoop boeken (444) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...REPEAT
  IF PurchLine."Prepmt. Line Amount" <> PurchLine."Prepmt. Amt. Inv." THEN BEGIN
  PurchLine."Prepmt. Amt. Inv." := PurchLine."Prepmt. Line Amount";
  PurchLine."Prepmt. Amount Inv. Incl. VAT" := PurchLine."Prepmt. Amt. Incl. VAT";

  // Delete the following line.
  PurchLine.CalcPrepaymentToDeduct;

  PurchLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" :=
  PurchLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" + PurchLine."Prepayment VAT Difference";
  PurchLine."Prepayment VAT Difference" := 0;
  PurchLine.MODIFY;
  ...
  Nieuwe code
  ...REPEAT
  IF PurchLine."Prepmt. Line Amount" <> PurchLine."Prepmt. Amt. Inv." THEN BEGIN
  PurchLine."Prepmt. Amt. Inv." := PurchLine."Prepmt. Line Amount";
  PurchLine."Prepmt. Amount Inv. Incl. VAT" := PurchLine."Prepmt. Amt. Incl. VAT";

  // Add the following line.
  PurchLine."Prepmt Amt to Deduct" := PurchLine."Prepmt. Amt. Inv." - PurchLine."Prepmt Amt Deducted";

  PurchLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" :=
  PurchLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" + PurchLine."Prepayment VAT Difference";
  PurchLine."Prepayment VAT Difference" := 0;
  PurchLine.MODIFY;
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1)

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.