Foutbericht 'het indexeren 9 in de matrix is buiten het toegestane bereik' wanneer u probeert te boeken en afdrukken van een verkoopfactuur in de Hongaarse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de landinstellingen Hongaars (hu) taal.

Symptomen


Stel dat u de adresnotatie ingesteld op "Hongaars" in de vorm van de Landen en regio's in Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Wanneer u probeert te boeken en een verkoopfactuur afdrukken, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Het indexeren 9 in de matrix is buiten het toegestane bereik.

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.



Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U lost dit probleem op door de code in de functie FormatAddr in de codeunit Adres opmaken (365) als volgt te wijzigen:
Bestaande code
...        AddIfNotBlank(Country.Name,AddrArray,Index);
IF Country."Contact Address Format" = Country."Contact Address Format"::Last THEN
AddIfNotBlank(Contact,AddrArray,Index);

// Delete the following lines.
REPEAT
AddrArray[Index] := '';
Index := Index + 1;
UNTIL Index = 9;
// End of the deleted lines.

END;
END;
END;
...
Nieuwe code
...        AddIfNotBlank(Country.Name,AddrArray,Index);
IF Country."Contact Address Format" = Country."Contact Address Format"::Last THEN
AddIfNotBlank(Contact,AddrArray,Index);

// Add the following line.
COMPRESSARRAY(AddrArray);
// End of the added line.

END;
END;
END;
...

Vereisten

U moet de Hongaarse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 zijn geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties


VSTF DynamicsNAV SE: 244574
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.