Het systeem wordt overbodige grootboekposten gemaakt wanneer u de functie voor transactie tegenboeken in Microsoft Dynamics NAV 2009 uitvoert

Van toepassing: Dynamics NAV 2009

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2009 voor alle landen en alle taalinstellingen.

Symptomen


Stel dat de betaling wordt vereffend met een factuur met behulp van een dagboek en u de vreemde valuta in Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 en Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1 gebruiken). In dit geval, wanneer u de functie Transactie tegenboeken maakt het systeem onnodig grootboekposten.

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De volgende globale variabele toevoegen in de tabel omkering (179):
  Text013@1039 : TextConst 'ENU="You cannot reverse %1 No. %2 because the entry has an associated Realized Gain/Loss entry. "';
 2. De code in de functie CheckDtldCustLedgEntry in de tabel omkering (179) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...DtldCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",CustLedgEntry."Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'<>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);
  IF NOT DtldCustLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text000,CustLedgEntry.TABLECAPTION,CustLedgEntry."Entry No.");
  END;

  LOCAL PROCEDURE CheckDtldVendLedgEntry@28(VendLedgEntry@1000 : Record 25) : Boolean;
  VAR
  DtldVendLedgEntry@1001 : Record 380;
  ...

  Nieuwe code
  ...DtldCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",CustLedgEntry."Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'<>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);
  IF NOT DtldCustLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text000,CustLedgEntry.TABLECAPTION,CustLedgEntry."Entry No.");

  // Add the following lines.

  DtldCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied);
  DtldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'%1|%2',
  DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Realized Gain",DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Realized Loss");
  IF NOT DtldCustLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text013,CustLedgEntry.TABLECAPTION,CustLedgEntry."Entry No.");
  // End of the lines.

  END;

  LOCAL PROCEDURE CheckDtldVendLedgEntry@28(VendLedgEntry@1000 : Record 25) : Boolean;
  VAR
  DtldVendLedgEntry@1001 : Record 380;
  ...

 3. De code in de functie CheckDtldVendLedgEntry in de tabel omkering (179) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...DtldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendLedgEntry."Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'<>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);
  IF NOT DtldVendLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text000,VendLedgEntry.TABLECAPTION,VendLedgEntry."Entry No.");
  END;

  PROCEDURE SetReverseFilter@1(Number@1001 : Integer;RevType@1000 : 'Transaction,Register');
  BEGIN
  IF RevType = RevType::Transaction THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code
  ...DtldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendLedgEntry."Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'<>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);
  IF NOT DtldVendLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text000,VendLedgEntry.TABLECAPTION,VendLedgEntry."Entry No.");

  // Add the following lines.

  DtldVendLedgEntry.SETRANGE(Unapplied);
  DtldVendLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'%1|%2',
  DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Realized Gain",DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Realized Loss");
  IF NOT DtldVendLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text013,VendLedgEntry.TABLECAPTION,VendLedgEntry."Entry No.");
  // End of the lines.

  END;

  PROCEDURE SetReverseFilter@1(Number@1001 : Integer;RevType@1000 : 'Transaction,Register');
  BEGIN
  IF RevType = RevType::Transaction THEN BEGIN
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1
Bovendien moet u de wijziging van KB 2926134 toepassen van deze hotfix hebben. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2926134 systeem maakt onnodige grootboekposten weergegeven wanneer u de functie omgekeerde transactie in Microsoft Dynamics NAV 2009 uitvoert

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.