Beschrijving van het hotfixpakket voor System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1: 12 juli 2011

Van toepassing: Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Service Pack 1

Inleiding


In dit artikel wordt beschreven dat Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SCVMM 2008 R2) Service Pack 1 (SP1) problemen die worden opgelost in het hotfixpakket dat is uitgebracht op 12 juli 2011.

Meer informatie


Lijst met problemen die opgelost worden

Probleem 1

Virtuele-naar-virtuele (V2V) migreren naar een Cluster gedeeld Volume (CSV) volume mislukt als het clusterknooppunt dat eigenaar is van het volume onvoldoende schijfruimte op het volume is. Daarnaast wordt een foutbericht met de volgende strekking weergegeven:
Fout 2606Unable met het uitvoeren van de taak omdat een of meer van de geselecteerde objecten zijn vergrendeld door een andere taak.

Probleem 2

Plaatsing van de virtuele machine wordt een host die een score van nul. Als u de host selecteert, wordt het volgende bericht weergegeven op het tabblad Uitleg score :
De verwachte schijf-i/o-gebruik (IOP's) 0 overschrijdt de maximale schijf i/o-gebruik (IOP's) van de-1687.
Opmerking Dit probleem treedt op als de schijf IOP's reservering voor de plaatsing van de host is ingesteld op een waarde die groter is dan 2097.

Probleem 3

Een clusterknooppunt is niet invoeren in de Onderhoudsmodus en u ontvangt het volgende foutbericht weergegeven:
Fout (10697) kan live migratie van virtuele machine SCVMM vmname aan een virtuele machine host-servernaam met behulp van deze configuratie van het cluster niet initialiseren. (De groep of bron is niet de juiste status om de aangevraagde bewerking (0x139F))
Opmerking Dit probleem treedt op vanwege een timingprobleem.

Dit hotfixcombinatiepakket van SCVMM 2008 R2 SP1 downloaden

Dit hotfixcombinatiepakket is beschikbaar via Microsoft Update. U kunt deze update van Microsoft Update, volgt op een computer waarop SCVMM 2008 R2:
  1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Windows Update.
  3. In het venster van Windows Update, klikt u op Online controleren op updates van Microsoft Update.
  4. Klik op belangrijke updates beschikbaar zijn.
  5. Selecteer bijwerken voor System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 (KB2562466)en klik vervolgens op OK.
  6. Klik op updates installeren.
Opmerking Als de Virtual Machine Manager of Virtual Machine Manager Agent-service wordt uitgevoerd wanneer u het pakket installeert, moet u de computer opnieuw opstarten. Als u wilt dit hotfixcombinatiepakket handmatig downloaden van de Microsoft Update-catalogus, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Als u wilt dit hotfix-combinatiepakket hebt geïnstalleerd, als volgt te werk:
  1. Pak het bestand VmmServer64Update.cab naar een tijdelijke map.
  2. Open een opdrachtprompt, typ de volgende opdracht en druk op ENTER om de update te installeren:
    msiexec/update vmmServer64UpdateMSP BOOTSTRAPPED = 1

Informatie over het hotfixcombinatiepakket

Speciale vereisten
Als u wilt dit hotfixcombinatiepakket hebt toegepast, moet u System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2008 R2 servicepack 1 (SP1) is geïnstalleerd hebben.
Opnieuw opstarten
Als de Virtual Machine Manager of Virtual Machine Manager Agent-service wordt uitgevoerd wanneer u het pakket installeert, moet u de computer opnieuw opstarten.
Bestandsgegevens
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteTijdstempelPlatform
Engine.Common.dll2.0.4571.01002726/8/2011 10:15x64
Engine.VmOperations.dll2.0.4571.06573286/8/2011 10:15x64
ImgLibEngine.dll2.0.4571.04934886/8/2011 10:17x64
Engine.Deployment.dll2.0.4571.02518246/8/2011 10:15x64
Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updates