Globale dimensies worden niet overgebracht naar Telebank voorstellen, zelfs als u de globale dimensies in de bankrekeningen in de Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV instellen


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling (nl) Nederland.

Symptomen


Stel dat u een globale dimensie hebt ingesteld in een bankrekening in de Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV. Bij het maken van een Telebankvoorstel die de bankrekening wordt gebruikt, wordt de globale dimensie niet overgebracht naar de Telebankvoorstel.
Dit probleem treedt op in de volgende producten:
 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. Voeg een nieuwe lokale variabele in de trigger OnInsert in de tabel Voorstelregel (11000000) en geef de variabele als volgt:
  • Naam: FDBR
  • Gegevenstype: Record
  • Subtype: Fin. dagboekregel
 2. Voeg een nieuwe lokale variabele in de trigger OnInsert in de tabel Voorstelregel (11000000) en geef de variabele als volgt:
  • Naam: tabel-id
  • Gegevenstype: [10] een matrix van gehele getallen
 3. Voeg een nieuwe lokale variabele in de trigger OnInsert in de tabel Voorstelregel (11000000) en geef de variabele als volgt:
  • Naam: Nee
  • Gegevenstype: [10] een matrix van Code
  • Lengte: 20
 4. De code in de trigger OnInsert in de tabel Voorstelregel (11000000) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...InitRecord;
  DimManagement.InsertJnlLineDim(DATABASE::"Proposal Line",
  "Our Bank No.",'',"Line No.",0,
  "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
  ...
  Nieuwe code
  ...InitRecord;
  DimManagement.InsertJnlLineDim(DATABASE::"Proposal Line",
  "Our Bank No.",'',"Line No.",0,
  "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");

  // Add the following lines.
  TableID[1] := DimManagement.TypeToTableID1(FDBR."Account Type"::"Bank Account");
  No[1] := "Our Bank No.";
  "Shortcut Dimension 1 Code" := '';
  "Shortcut Dimension 2 Code" := '';
  DimManagement.GetDefaultDim(
  TableID,No,'',"Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
  DimManagement.InsertJnlLineDim(DATABASE::"Proposal Line",
  "Our Bank No.",'',0,0,
  "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
  // End of the lines.
  ...
 5. Voeg een nieuwe lokale variabele in de trigger OnDelete in de tabel Voorstelregel (11000000) en geef de variabele als volgt:
  • Naam: ProposalLine
  • Gegevenstype: Record
  • Subtype: voorstelregel
 6. De code in de trigger OnDelete in de tabel Voorstelregel (11000000) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...DetailFilter("Detail line",Rec);
  "Detail line".DELETEALL(FALSE);
  DimManagement.DeleteJnlLineDim(DATABASE::"Proposal Line",
  "Our Bank No.",'',"Line No.",0);
  ...
  Nieuwe code
  ...DetailFilter("Detail line",Rec);
  "Detail line".DELETEALL(FALSE);
  DimManagement.DeleteJnlLineDim(DATABASE::"Proposal Line",
  "Our Bank No.",'',"Line No.",0);

  // Add the following lines.
  ProposalLine.SETFILTER("Line No.",'<>%1',"Line No.");
  ProposalLine.SETFILTER("Our Bank No.","Our Bank No.");
  IF ProposalLine.ISEMPTY THEN
  DimManagement.DeleteJnlLineDim(DATABASE::"Proposal Line",
  "Our Bank No.",'',0,0);
  // End of the lines.
  ...
 7. Voeg een nieuwe lokale variabele in de functie CreatePaymentHistoryLine in de codeunit Process Proposal Lines (11000000) en geef de variabele als volgt:
  • Naam: FromBankJnlDim
  • Gegevenstype: Record
  • Subtype: Dagboekregeldimensie
 8. Voeg een nieuwe lokale variabele in de functie CreatePaymentHistoryLine in de codeunit Process Proposal Lines (11000000) en geef de variabele als volgt:
  • Naam: ToBankJnlDim
  • Gegevenstype: Record
  • Subtype: Dagboekregeldimensie
 9. De code in de functie CreatePaymentHistoryLine in de codeunit Process Proposal Lines (11000000) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...DimManagement.CopyJnlLineDimToOtherJnlLnDim(FromJnlDim, ToJnlDim);
  PaymentHistLine."Global Dimension 1 Code" := Propline."Shortcut Dimension 1 Code";
  ...
  Nieuwe code
  ...DimManagement.CopyJnlLineDimToOtherJnlLnDim(FromJnlDim, ToJnlDim);

  // Add the following lines.
  DimManagement.DeleteJnlLineDim(DATABASE::"Payment History",
  PaymHist."Our Bank",PaymHist."Run No.",0,0);

  FromBankJnlDim.SETRANGE("Table ID",DATABASE::"Proposal Line");
  FromBankJnlDim.SETRANGE("Journal Template Name",Propline."Our Bank No.");
  FromBankJnlDim.SETRANGE("Journal Line No.",0);

  ToBankJnlDim."Table ID" := DATABASE::"Payment History";
  ToBankJnlDim."Journal Template Name" := PaymHist."Our Bank";
  ToBankJnlDim."Journal Batch Name" := PaymHist."Run No.";
  ToBankJnlDim."Journal Line No." := 0;

  DimManagement.CopyJnlLineDimToOtherJnlLnDim(FromBankJnlDim,ToBankJnlDim);
  // End of the lines.

  PaymentHistLine."Global Dimension 1 Code" := Propline."Shortcut Dimension 1 Code";
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)


Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.