Informatie over het Windows-register voor ervaren gebruikers

Van toepassing: Windows Vista EnterpriseWindows Vista BusinessWindows Vista Ultimate

Samenvatting


In dit artikel wordt het register beschreven. Dit artikel bevat tevens informatie over het maken van een back-up van het register en het bewerken van het register. Ten slotte bevat het artikel een overzicht van verwijzingen naar aanvullende informatie.

Meer informatie


Beschrijving van het register

In de Microsoft Computer Dictionary, Fifth Edition wordt het register als volgt gedefinieerd:
Een centrale, hiërarchische database die wordt gebruikt in Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT en Windows 2000 voor het opslaan van gegevens die nodig zijn om het systeem te configureren voor een of meer gebruikers, toepassingen en apparaten.

Het register bevat informatie die Windows tijdens het gebruik voortdurend nodig heeft, zoals profielen voor iedere gebruiker, de op de computer geïnstalleerde toepassingen en de typen documenten die elke toepassing kan maken, instellingen van eigenschappenvensters voor mappen en toepassingspictogrammen, de hardware die op het systeem is geïnstalleerd en de poorten die in gebruik zijn.

Het register vervangt de meeste INI-tekstbestanden die worden gebruikt in Windows 3.x- en MS-DOS-configuratiebestanden, zoals Autoexec.bat en Config.sys. Hoewel het register in verscheidene Windows-besturingssystemen wordt gebruikt, kunnen er onderling verschillen zijn.
Een registeronderdeel is een groep sleutels, subsleutels en waarden in het register die een verzameling ondersteuningsbestanden bevat waarin zich back-ups van de gegevens bevinden. De ondersteuningsbestanden voor alle onderdelen behalve HKEY_CURRENT_USER bevinden zich in Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 en Windows Vista in de map %SystemRoot%\System32\Config. De ondersteuningsbestanden voor HKEY_CURRENT_USER bevinden zich in de map %SystemRoot%\Profiles\gebruikersnaam. De bestandsnaamextensies van de bestanden in deze mappen geven het type gegevens aan dat zich in deze bestanden bevindt. Het ontbreken van een extensie kan soms ook het type gegevens aangeven dat zich in een bestand bevindt.
Registeronderdeel.Ondersteuningsbestanden
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
In Windows 98 hebben de registerbestanden de namen User.dat en System.dat. In Windows Millennium Edition hebben de registerbestanden de namen Classes.dat, User.dat en System.dat.

Opmerking Op basis van beveiligingsfuncties in Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 en Windows Vista kan een beheerder de toegang tot registersleutels beheren.

De volgende tabel bevat een overzicht van de vooraf gedefinieerde sleutels die door het systeem worden gebruikt. De maximumgrootte van een sleutelnaam is 255 tekens.
Map / vooraf gedefinieerde sleutelBeschrijving
HKEY_CURRENT_USERBevat de hoofdmap van de configuratie-informatie voor de gebruiker die momenteel is aangemeld. De mappen, schermkleuren en Configuratiescherm-instellingen van de gebruiker worden hier opgeslagen. Deze gegevens zijn gekoppeld aan het gebruikersprofiel. Deze sleutel wordt soms afgekort tot 'HKCU'.
HKEY_USERSBevat alle momenteel geladen gebruikersprofielen op de computer. HKEY_CURRENT_USER is een subsleutel van HKEY_USERS. HKEY_USERS wordt soms afgekort tot 'HKU'.
HKEY_LOCAL_MACHINEBevat configuratie-informatie die betrekking heeft op de computer (voor alle gebruikers). Deze sleutel wordt soms afgekort tot 'HKLM'.
HKEY_CLASSES_ROOTIs een subsleutel van HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Op basis van de gegevens die hier zijn opgeslagen, wordt het juiste programma geopend wanneer u met Windows Verkenner een bestand opent. Deze sleutel wordt soms afgekort tot 'HKCR'. Vanaf Windows 2000 wordt deze informatie opgeslagen onder zowel de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE als de sleutel HKEY_CURRENT_USER. De sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes bevat standaardinstellingen die van toepassing kunnen zijn op alle gebruikers op de lokale computer. De sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes bevat instellingen die voorrang hebben op de standaardinstellingen en alleen van toepassing zijn op de interactieve gebruiker. De sleutel HKEY_CLASSES_ROOT biedt een weergave van het register waarin de gegevens uit deze twee bronnen worden samengevoegd. De sleutel HKEY_CLASSES_ROOT biedt deze samengevoegde weergave ook voor programma's die zijn ontworpen voor eerdere versies van Windows. Als u de instellingen voor de interactieve gebruiker wilt wijzigen, moet u dat doen onder HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes in plaats van onder HKEY_CLASSES_ROOT. Als u de standaardinstellingen wilt wijzigen, moet u dat doen onder HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Als u sleutels toevoegt aan een sleutel onder HKEY_CLASSES_ROOT, worden de gegevens door het systeem opgeslagen onder HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Als u waarden toevoegt aan een sleutel onder HKEY_CLASSES_ROOT en de sleutel bestaat al onder HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, worden de gegevens daar opgeslagen in plaats van onder HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGBevat informatie over het hardwareprofiel dat door de lokale computer wordt gebruikt tijdens het opstarten van het systeem.
Opmerking Het register in 64-bits versies van Windows XP, Windows Server 2003 en Windows Vista is onderverdeeld in 32-bits en 64-bits sleutels. Veel 32-bits sleutels hebben dezelfde namen als de 64-bits versies van die sleutels en vice versa. In de 64-bits standaardversie van de Register-editor die deel uitmaakt van de 64-bits versies van Windows XP, Windows Server 2003 en Windows Vista, worden de 32-bits sleutels onder het volgende knooppunt weergegeven:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Als u meer informatie wilt over het weergeven van het register in 64-bits versies van Windows, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

305097 Het systeemregister weergeven met een 64-bits versie van Windows (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

De volgende tabel bevat een overzicht van de gegevenstypen die momenteel zijn gedefinieerd en worden gebruikt door Windows. De maximumgrootte van een waardenaam is als volgt:
  • Windows Server 2003, Windows XP en Windows Vista: 16.383 tekens
  • Windows 2000: 260 ANSI-tekens of 16.383 Unicode-tekens
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 tekens
Lange waarden (meer dan 2048 bytes) moeten worden opgeslagen als bestanden en de bestandsnamen moeten worden opgeslagen in het register. Hierdoor kan het register efficiënter functioneren. De maximumgrootte van een waarde is als volgt:
  • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: beschikbaar geheugen
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16.300 bytes
Opmerking Er is een limiet van 64 K aan de totale grootte van alle waarden van een sleutel.
NaamGegevenstypeBeschrijving
Binaire waardeREG_BINARYOnbewerkte binaire gegevens De meeste informatie over hardwareonderdelen wordt binair opgeslagen en wordt in hexadecimale notatie weergegeven in de Register-editor.
DWORD-waardeREG_DWORDGegevens die worden vertegenwoordigd door een getal dat 4 bytes lang is (een 32-bits geheel getal). Veel parameters voor apparaatstuurprogramma's en services zijn van dit type en worden in de Register-editor weergegeven in binaire, hexadecimale of decimale notatie. Gerelateerde waarden zijn DWORD_LITTLE_ENDIAN (minst significante byte bevindt zich op het laagste adres) en REG_DWORD_BIG_ENDIAN (minst significante byte bevindt zich op het hoogste adres).
Uitbreidbare tekenreekswaardeREG_EXPAND_SZEen gegevensreeks van variabele lengte. Dit gegevenstype bevat variabelen die worden ingevuld wanneer de gegevens worden gebruikt door een programma of service.
Waarde met meerdere tekenreeksenREG_MULTI_SZEen meervoudige tekenreeks. Waarden die lijsten bevatten of meerdere waarden in een leesbare vorm zijn meestal van dit type. Vermeldingen worden gescheiden door spaties, komma's of andere tekens.
TekenreekswaardeREG_SZEen tekenreeks met een vaste lengte.
Binaire waardeREG_RESOURCE_LISTEen reeks geneste matrices die is ontworpen voor het opslaan van een bronnenlijst die wordt gebruikt door een apparaatstuurprogramma of een van de fysieke apparaten die daardoor worden bestuurd. Deze gegevens worden door het systeem gedetecteerd, naar de boomstructuur \ResourceMap geschreven en in de Register-editor als binaire waarde in hexadecimale notatie weergegeven.
Binaire waardeREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTEen reeks geneste matrices die is ontworpen voor het opslaan van een lijst met mogelijke hardwarebronnen van een apparaatstuurprogramma die kunnen worden gebruikt door het apparaatstuurprogramma of een van de fysieke apparaten die daardoor worden bestuurd. Een subset uit deze lijst wordt door het systeem naar de structuur \ResourceMap geschreven. Deze gegevens worden door het systeem gedetecteerd en worden in de Register-editor als binaire waarde in hexadecimale notatie weergegeven.
Binaire waardeREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOREen reeks geneste matrices die is ontworpen voor het opslaan van een bronnenlijst die wordt gebruikt door een fysiek hardwareapparaat. Deze gegevens worden door het systeem gedetecteerd, naar de structuur \HardwareDescription geschreven en in de Register-editor als binaire waarde in hexadecimale notatie weergegeven.
GeenREG_NONEGegevens die niet van een bepaald type zijn. Deze gegevens worden door het systeem of door een toepassing naar het register geschreven en worden in de Register-editor als binaire waarde in hexadecimale notatie weergegeven.
KoppelingREG_LINKEen Unicode-tekenreeks die een symbolische koppeling benoemt.
QWORD-waardeREG_QWORDGegevens die worden vertegenwoordigd door een 64-bits geheel getal. Deze gegevens worden in de Register-editor weergegeven als binaire waarde en werden geïntroduceerd in Windows 2000.

Een back-up van het register maken

Voordat u het register gaat bewerken, exporteert u de registersleutels die u wilt wijzigen of maakt u een back-up van het gehele register. Als er een probleem optreedt, kunt u de stappen in de sectie 'Het register terugzetten' van dit artikel uitvoeren om de vorige versie van het register te herstellen. Als u een back-up van het gehele register wilt maken, gebruikt u het hulpprogramma Back-up om een back-up van de systeemstatus te maken. De systeemstatus omvat het register, de registratiedatabase van de COM+-klasse en de opstartbestanden. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

308422 Het hulpprogramma Back-up gebruiken om een back-up van bestanden en mappen te maken in Windows XP

320820 Het hulpprogramma Back-up gebruiken om een back-up van bestanden en mappen te maken in Windows XP Home Edition

326216 De back-upfunctie gebruiken voor het maken van back-ups en het herstellen van gegevens in Windows Server 2003 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

Het register bewerken

Als u registergegevens wilt wijzigen, moet een programma de registerfuncties gebruiken die zijn gedefinieerd op de volgende MSDN-website: Beheerders kunnen het register wijzigen met de Register-editor (Regedit.exe of Regedt32.exe), groepsbeleid, systeembeleid, registerbestanden (.REG) of door het uitvoeren van scripts (zoals VisualBasic-scriptbestanden).

De gebruikersinterface van Windows gebruiken

U wordt geadviseerd systeeminstellingen met de gebruikersinterface van Windows te wijzigen en het register niet handmatig te bewerken. Soms is het echter beter een probleem met een product op te lossen door het register handmatig te bewerken. Als het probleem in de Microsoft Knowledge Base wordt beschreven, is er een artikel met stapsgewijze instructies beschikbaar voor het handmatig bewerken van het register. Het is belangrijk dat u deze instructies zorgvuldig opvolgt.

De Register-editor gebruiken

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
Met de Register-editor kunt u het volgende doen:
  • Een substructuur, sleutel, subsleutel of waarde zoeken
  • Een subsleutel of een waarde toevoegen
  • Een waarde wijzigen
  • Een subsleutel of een waarde verwijderen
  • De naam van een subsleutel of waarde wijzigen
In het navigatiegebied van de Register-editor worden mappen weergegeven. Elke map staat voor een vooraf gedefinieerde sleutel op de lokale computer. Wanneer u het register van een externe computer opent, worden er slechts twee vooraf gedefinieerde sleutels weergegeven: HKEY_USERS en HKEY_LOCAL_MACHINE.

Groepsbeleid gebruiken

De MMC (Microsoft Management Console) treedt als host op voor beheerprogramma's die u kunt gebruiken om netwerken, computers, servers en andere systeemonderdelen te beheren. De module Groepsbeleid in de MMC biedt beheerders de mogelijkheid om beleidsinstellingen te definiëren die kunnen worden toegepast op computers of gebruikers. U kunt het groepsbeleid op lokale computers toepassen (door gebruik te maken van Gpedit.msc, de lokale module Groepsbeleid in de MMC) of in Active Directory implementeren (door gebruik te maken van de module Active Directory: gebruikers en computers in de MMC). Voor meer informatie over het gebruik van de module Groepsbeleid raadpleegt u de Help-onderwerpen in de desbetreffende module Groepsbeleid in de MMC.

Een bestand met registervermeldingen (REG-bestand) gebruiken

Maak een REG-bestand met de registerwijzigingen en voer dit REG-bestand uit op de computer waarop u de wijzigingen wilt doorvoeren. U kunt het REG-bestand handmatig uitvoeren of door gebruik te maken van een aanmeldingsscript. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

310516 Registersubsleutels en -waarden toevoegen, wijzigen of verwijderen met behulp van een REG-bestand (Registration Entries)

De Windows Script Host gebruiken

Met de Windows Script Host kunt u VBScript- en JScript-scripts rechtstreeks in het besturingssysteem uitvoeren. U kunt VBScript- en JScript-bestanden maken die Windows Script Host-methoden gebruiken om registersleutels en registerwaarden te verwijderen, te lezen en te schrijven. Op de volgende Microsoft-websites vindt u meer informatie over deze methoden:
Methode RegDelete
Methode RegRead
Methode RegWrite

Windows Management Instrumentation gebruiken

WMI is een onderdeel van het besturingssysteem Microsoft Windows en is de Microsoft-implementatie van WBEM (Web-Based Enterprise Management). WBEM is een initiatief van de branche om een standaardtechnologie te ontwikkelen voor het verkrijgen van toegang tot beheergegevens in een bedrijfsomgeving. U kunt WMI gebruiken om beheertaken (zoals het bewerken van het register) in een bedrijfsomgeving te automatiseren. U kunt WMI gebruiken in scripttalen die beschikken over een engine voor Windows en die geschikt zijn voor Microsoft ActiveX-objecten. U kunt ook het WMI-opdrachtregelprogramma (Wmic.exe) gebruiken om het Windows-register te wijzigen.
Ga voor meer informatie over WMI naar de volgende website van Microsoft: Voor meer informatie over het WMI-opdrachtregelprogramma klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

290216 Een beschrijving van het WMI-opdrachtregelprogramma (Windows Management Instrumentation) (Wmic.exe)

Het registerhulpprogramma (console) voor Windows gebruiken

U kunt het registerhulpprogramma voor Windows (Reg.exe) gebruiken om het register te openen. Voor hulp bij het hulpprogramma Reg.exe typt u reg /? bij de opdrachtprompt en klikt u op OK.

Het register terugzetten

Gebruik de van toepassing zijnde methode om het register terug te zetten.

De registersleutels terugzetten

Als u geëxporteerde registersubsleutels wilt terugzetten, dubbelklikt u op het bestand met registervermeldingen (.REG) dat u hebt opgeslagen in de sectie Subsleutels van het register exporteren. Ook is het mogelijk het gehele register op basis van een back-up terug te zetten. Raadpleeg de sectie 'Het gehele register terugzetten' hieronder voor aanvullende informatie over de manier waarop u het hele register kunt terugzetten.

Het gehele register terugzetten

Als u het gehele register wilt terugzetten, kunt u de systeemstatus terugzetten vanuit een back-up. Voor meer informatie over het terugzetten van de systeemstatus met behulp van een back-up klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

309340 Het hulpprogramma Back-up gebruiken om vanuit Windows XP bestanden en mappen terug te zetten op de computer


Opmerking Als u een back-up maakt van de systeemstatus, worden tevens bijgewerkte kopieën van de registerbestanden gemaakt in de map %Systemroot%\Repair. Als u Windows XP niet kunt starten nadat u het register hebt bewerkt, kunt u de registerbestanden handmatig vervangen door de stappen in de sectie 'Deel een' van het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel uit te voeren:
307545 Het systeem herstellen bij een beschadigd register waardoor Windows XP niet kan worden gestart

Referenties


Ga voor meer informatie naar de volgende websites van Microsoft: De Windows Server Catalog of Tested Products is een overzicht van producten die zijn getest op compatibiliteit met Windows Server. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over back-upproducten die zijn getest op compatibiliteit met Windows Server:Data Protection Manager (DPM) is een belangrijk onderdeel van de Microsoft System Center-familie van beheerproducten en is ontworpen als hulpmiddel voor IT-professionals bij het beheren van hun Windows-omgeving. DPM is de nieuwe standaard voor back-up en herstel van gegevens in Windows en biedt doorlopende gegevensbeveiliging voor toepassings- en bestandsservers van Microsoft die gebruikmaken van naadloos geïntegreerde schijf- en tapemedia. Ga voor meer informatie over DPM naar de volgende website van Microsoft: Voor meer informatie over het herstellen van gegevens gaat u naar de volgende Microsoft-website: Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP en Windows Vista

322755 Back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows 2000

323170 Reservekopie maken van het register en het register bewerken en herstellen in Windows NT 4.0 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
322754 Reservekopie maken van het register en het register bewerken en herstellen in Windows 95, Windows 98 en Windows ME

Voor meer informatie over de verschillen tussen Regedit.exe and Regedt32.exe klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

141377 Verschillen tussen Regedit.exe en Regedt32.exe (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)