Mogelijk moet u een wachtwoord opgeven in Internet Explorer

Samenvatting

Het doorgeven van uw gebruikersnaam en wachtwoord naar een IIS-webserver (Internet Information Services) is de verantwoordelijkheid van de webbrowser. Met de volgende scenario's wordt de relatie tussen Internet Explorer en IIS beschreven met betrekking tot verificatie.

Meer informatie

Opmerking Geïntegreerde Windows-verificatie, Windows NT Vraag/Antwoord (NTCR) en Windows NT LAN Manager (NTLM) zijn hetzelfde en worden in dit hele artikel als synoniemen gebruikt.


 • In Internet Explorer wordt om een wachtwoord gevraagd wanneer u geïntegreerde Windows-verificatie gebruikt (Microsoft Windows NT Vraag/Antwoord).  Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan als u wilt dat de gebruikersnaam en wachtwoord in Internet Explorer automatisch worden geverifieerd om de veiligheid te garanderen:
  • Geïntegreerde Windows-verificatie, ook wel Windows NT Vraag/Antwoord genoemd, moet worden ingeschakeld in de website-eigenschappen in IIS. Er wordt eerst een poging gedaan tot anonieme verificatie, gevolgd door geïntegreerde Windows-verificatie (indien van toepassing) en ten slotte basisverificatie (alleen tekst).
  • Zowel de client als de webserver moet zich in hetzelfde Microsoft Windows NT- of Microsoft Windows 2000-domein of in een vertrouwd Windows NT- of Windows 2000-domein bevinden, waarin aan de gebruikersaccount machtigingen kunnen worden toegewezen voor bronnen op de IIS-computer.
  • De gebruiker moet Internet Explorer gebruiken als browser. Internet Explorer is de enige browser die geïntegreerde Windows-verificatie (NTCR) ondersteunt.
  • Er moet worden gecontroleerd of de gewenste URL zich op het intranet (lokaal) bevindt. Als het computernaamgedeelte van de gewenste URL punten bevat (zoals http://www.microsoft.com en http://10.0.0.1), wordt ervan uitgegaan dat het gewenste adres zich op internet bevindt en automatisch referenties niet doorgeeft. Bij adressen zonder punten (zoals http://webserver) wordt ervan uitgegaan dat deze zich op het intranet (lokaal) bevinden. Referenties worden automatisch doorgegeven. Adressen die zijn opgenomen in de intranetzone in Internet Explorer vormen de enige uitzondering.
  • De beveiligingsoptie voor de intranetzone in Internet Explorer moet worden ingesteld op Alleen automatisch aanmelden in de intranetzone. Dit is de standaardinstelling voor Internet Explorer. Voor meer informatie over beveiligingszones in Internet Explorer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

   174360 Beveiligingszones gebruiken in Internet Explorer
  • De gebruiker die de webpagina opvraagt, moet over de vereiste bestandssysteemmachtigingen (NTFS) voor de webpagina beschikken, alsmede voor alle objecten waarnaar op de webpagina wordt verwezen. Bijvoorbeeld: een gebruiker heeft Volledig beheer-rechten voor een webpagina, maar wordt om een wachtwoord gevraagd als op de webpagina wordt verwezen naar afbeeldingen die zich in een beveiligde map bevinden.
 • Er wordt om een wachtwoord gevraagd wanneer u basisverificatie (alleen tekst) of Digest-verificatie gebruikt.


  Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden niet automatisch doorgegeven wanneer u basisverificatie (alleen tekst) of Digest-verificatie gebruikt. Daarom wordt u altijd om referenties gevraagd wanneer u deze verificatiemethoden gebruikt.
 • Er wordt om een wachtwoord gevraagd wanneer u anonieme verificatie gebruikt.


  Bij anonieme verificatie wordt u nooit om een wachtwoord gevraagd, omdat de gebruikersnaam en het wachtwoord van de anonieme account al bekend zijn bij IIS. U wordt om een wachtwoord gevraagd omdat er een andere verificatiemethode moest worden gebruikt dan de anonieme. Dit komt doordat er door de anonieme gebruikersaccount (standaard is dit IUSR_computernaam) geen toegang is verkregen tot een of meer van de volgende items:
  • Aangevraagd bestand of webpagina
  • Alle aangevraagde objecten die zijn ingesloten in het bestand of de webpagina (bijvoorbeeld afbeeldingen)
  • De ISAPI-extensies die zijn gekoppeld aan het aangevraagde bestand of de aangevraagde webpagina (bijvoorbeeld een SHTML-bestand)

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

185874 Procedure: Problemen met machtigingen in Internet Information Server 4.0 oplossen
Eigenschappen

Artikel-id: 258063 - Laatst bijgewerkt: 4 dec. 2007 - Revisie: 1

Feedback