Een limiet instellen voor het aantal SMTP-berichten in wachtrijen

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Inleiding

Als u het aantal SMTP-berichten (Simple Mail Transfer Protocol) wilt beperken dat in een wachtrij kan worden geplaatst op een server waarop Microsoft Windows Server 2003 of Microsoft Windows 2000 SMTP Server wordt uitgevoerd, kunt u de registersleutel MaxMessageObjects gebruiken. Zodra de limiet wordt bereikt, worden er geen inkomende berichten meer geaccepteerd door SMTP.

Meer informatie

Als Microsoft Exchange niet op de computer is geïnstalleerd, kunt u het SMTP-protocol in Internet Information Services (IIS) installeren. Als u wilt dat het SMTP-protocol door ons in Internet Information Services (IIS) wordt geïnstalleerd, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u deze waarden liever zelf wilt instellen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Klik op de koppeling Dit probleem oplossen om het SMTP-protocol automatisch in Internet Information Services (IIS) te installeren. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Het SMTP-protocol zou nu functioneel moeten zijn.

Opmerking De SMTP-service wordt standaard geïnstalleerd in Windows Server 2003 en Windows 2000.

Als u het SMTP-protocol zelf in IIS wilt installeren, volgt u onderstaande stappen.

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u als gevolg van deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Software en klik vervolgens op Windows-onderdelen toevoegen/verwijderen.
 3. Klik op Internet Information Services (IIS) en klik vervolgens op Details.
 4. Schakel het selectievakje SMTP-service in en klik op OK.
 5. Klik op Volgende en klik op Voltooien.
U stelt een limiet in voor het aantal SMTP-berichten dat in de wachtrij kan worden geplaatst, door de sleutel MailMsg te maken en de DWORD-waarde voor MaxMessageObjects in te stellen. Als u wilt dat wij deze waarden voor u instellen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u deze waarden liever zelf wilt instellen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u het register automatisch wilt bijwerken, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Controleer of de limiet is ingesteld.

Dit probleem zelf oplossen

Als u deze waarden zelf wilt instellen, volgt u onderstaande stappen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Vouw HKEY_LOCAL_MACHINE uit, vouw Software uit, vouw Microsoft uit en vouw vervolgens Exchange uit.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de sleutel Exchange en klik vervolgens op Nieuwe sleutel.
 4. Typ MailMsg.
 5. Klik met de rechtermuisknop op deze nieuwe sleutel en klik vervolgens op Nieuwe DWORD-waarde.
 6. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe waarde, klik op Naam wijzigen en typ vervolgens MaxMessageObjects.
 7. Klik met de rechtermuisknop op de waarde, klik op Wijzigen en stel de waarde vervolgens in op het maximumaantal berichten dat u te eniger tijd in een wachtrij geplaatst wilt hebben. De standaard (als er geen sleutel aanwezig is) is 100.000. Dit is de aanbevolen limiet.
De sleutel MaxMessageObjects verwijst naar het maximumaantal e-mailberichten dat het systeem kan toewijzen. Zodra dat aantal berichten zich in een wachtrij op de server bevindt, worden verdere berichten die binnenkomen via het SMTP-protocol, geweigerd met de (tijdelijke) fout 4xx.

Het werkelijke aantal e-mailberichten dat wordt toegewezen, bedraagt 90 procent van MaxMessageObjects, tot een limiet van of 90.000.

Als u het aantal objecten wilt verhogen tot meer dan 90.000, stelt u de registersleutel MessageObjectsInboundCutoffCount in op de gewenste waarde. Stel de waarde voor MessageObjectsInboundCutoffCount niet in op meer dan 90 procent van de sleutel MaxMessageObjects omdat er meer berichten worden gemaakt tijdens het verwerken van berichten voor DSN-generatie en omzetting van inhoud.
Eigenschappen

Artikel-id: 258748 - Laatst bijgewerkt: 10 sep. 2011 - Revisie: 1

Feedback