Aanbevolen configuratie voor een particuliere heartbeat op een clusterserver

Samenvatting

Communicatie tussen serverclusterknooppunten is essentieel om probleemloos met clusters te kunnen werken. Daarom moet u ervoor zorgen dat de netwerken die u voor clustercommunicatie gebruikt, optimaal zijn ingesteld en aan alle vereisten voor hardwarecompatibiliteit voldoen. In de netwerkconfiguratie moeten twee of meer onafhankelijke netwerken verbinding maken met de knooppunten van een cluster om de foutgevoeligheid niet tot één punt te beperken. Meestal worden twee LAN-netwerken gebruikt. (Microsoft Product Support Services biedt geen ondersteuning voor clusterconfiguraties met knooppunten die slechts door één netwerk worden verbonden.)

Op minimaal twee van de clusternetwerken moet ondersteuning voor heartbeatcommunicatie tussen de clusterknooppunten zijn ingesteld om de foutgevoeligheid niet tot één punt te beperken. Dit doet u door de rollen van deze netwerken in te stellen als 'Alleen interne clustercommunicatie' of als 'Alle communicatie' voor de clusterservice. Een van deze netwerken is meestal een particuliere interconnect die is bestemd voor interne clustercommunicatie.

Bovendien moet de foutgevoeligheid van elk clusternetwerk onafhankelijk zijn van alle andere clusternetwerken. Dit betekent dat twee clusternetwerken geen onderdeel gemeenschappelijk mogen hebben, want daardoor kan een storing op beide clusternetwerken tegelijk optreden. Een multipoortnetwerkadapter waarmee een knooppunt aan twee clusternetwerken wordt verbonden, voldoet in de meeste gevallen niet aan deze voorwaarde omdat de poorten niet onafhankelijk zijn.

U kunt communicatieproblemen voorkomen door al het overbodige netwerkverkeer te verwijderen van de netwerkadapter die is ingesteld op Alleen interne clustercommunicatie (deze adapter wordt ook wel heartbeatadapter of particuliernetwerkadapter genoemd). Bij clustering wordt gecommuniceerd via RPC-aanroepen (Remote Procedure Call) op IP-sockets met UDP-pakketten (User Datagram Protocol). Met de procedure in dit artikel wordt het volgende uitgevoerd:
 • NetBIOS wordt uit de interconnect verwijderd.
 • De prioriteitsvolgorde voor clustercommunicatie wordt correct ingesteld.
 • De bindingsvolgorde van de adapter wordt correct ingesteld.
 • De adapternetwerksnelheid en -modus worden correct ingesteld.
 • TCP/IP wordt correct ingesteld.
 • De functie Media Sense wordt uitgeschakeld (alleen in Windows 2000).

Opmerking De informatie in dit artikel is niet van toepassing op failoverclusters in Windows Server 2008 of in Windows Server 2008 R2. De aanbevelingen voor de netwerkconfiguratie voor de nieuwere versies van failoverclusters in niet-CSV-omgevingen zijn te vinden op http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. In een CSV-omgeving is de kans groot dat de instellingen in dit artikel nadelig gedrag veroorzaken in Windows Server 2008 of in Windows Server 2008 R2. Aanbevelingen voor gebruik in een CSV-omgeving zijn te vinden op http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/ff182358(WS.10).aspx.

Meer informatie

Aanbevolen configuratie voor de particuliere adapter in Windows 2000 en Windows 2003

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Netwerk- en inbelverbindingen.
 2. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Geavanceerde instellingen.
 3. Zorg dat de volgorde van uw bindingen in het vak Verbindingen als volgt is en klik op OK:
  • Extern openbaar netwerk
  • Intern particulier netwerk (heartbeat)
  • (RAS-verbindingen)
 4. Klik met de rechtermuisknop op de netwerkverbinding voor uw heartbeatadapter en klik vervolgens op Eigenschappen.

  Opmerking Voor het gemak kunt u de naam van deze verbinding wijzigen (bijvoorbeeld in Particulier).
 5. Gebruik een van de volgende procedures:
  • Als de server gebruikmaakt van een ander quorumtype dan MNS (Majority Node Set), schakelt u Internet-protocol (TCP/IP) in en schakelt u alle andere opties uit.
  • Als de server gebruikmaakt van een MNS-quorum, schakelt u Internet-protocol (TCP/IP) in en minimaal één ander netwerkprotocol voor bestandsdeling en schakelt u alle andere opties uit.

   Opmerking Als de server gebruikmaakt van een MNS-quorum, werkt dit MNS-quorum alleen als u over minimaal één netwerk met bestandsdelingvermogen beschikt. Het is zeer aan te raden meerdere netwerken met ingeschakelde bestandsdeling in de cluster te hebben om te voorkomen dat de foutgevoeligheid van de quorumbron tot één punt wordt beperkt.
 6. Als u een netwerkadapter hebt die met verschillende snelheden kan overdragen en waarvoor snelheid en duplexmodus kunnen worden ingesteld, geeft u handmatig een snelheid en duplexmodus op.

  Bij netwerkadapters waarvoor handmatig snelheid en duplexmodus kunnen worden ingesteld, zorgt u dat u voor alle knooppunten dezelfde waarden instelt, en volgens de specificaties van de fabrikant. Bij netwerkadapters die niet handmatig kunnen worden ingesteld, volgt u de specificaties van de fabrikant van de kaart.

  De hoeveelheid gegevens die via het heartbeatnetwerk wordt verzonden, is klein, maar reactietijd is van essentieel belang voor de communicatie. Als u overal dezelfde snelheid en duplexinstellingen gebruikt, wordt de communicatie betrouwbaarder.

  Als u niet weet wat de ondersteunde snelheid van uw kaart en netwerkapparaten is of wat de aanbevolen instellingen van de fabrikant zijn, is het aan te raden alle apparaten in het desbetreffende pad in te stellen op 10 MB/Sec en Half-Duplex. Met deze configuratie hebt u voldoende bandbreedte en een betrouwbare communicatie.
  Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  174812 De effecten van het gebruik van de instelling Autodetectie op de netwerkadapter van de cluster (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
  Opmerking Het is niet aan te raden om een adapter met fouttolerantieadapter of om teaming voor de heartbeat te gebruiken. Als u redundantie voor uw heartbeatverbinding nodig hebt, kunt u meerdere netwerkadapters gebruiken die op Alleen interne communicatie zijn ingesteld, en de netwerkprioriteit ervan in de clusterconfiguratie opgeven. Controleer, als u van deze technologie gebruikmaakt, of u over de nieuwste versie van de firmware en stuurprogramma's beschikt, vanwege problemen met oude multipoortnetwerkadapters.

  Neem contact op met de fabrikant van uw netwerkadapter voor informatie over compatibiliteit op een servercluster.Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  254101 Netwerkadapterteaming en serverclustering (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 7. Klik op Internet-protocol (TCP/IP) en klik op Eigenschappen.
 8. Controleer op het tabblad Algemeen of u een statisch IP-adres hebt geselecteerd dat zich niet in hetzelfde subnet of netwerk bevindt als een van de andere openbare netwerkadapters. Voorbeelden van een goede IP-adressen die u voor de particuliere adapters kunt gebruiken, zijn 10.10.10.10 op knooppunt 1 en 10.10.10.11 op knooppunt 2, met een subnetmasker van 255.0.0.0. Als uw openbare netwerk gebruikmaakt van het netwerk 10.x.x.x met subnetmasker 255.0.0.0, gebruikt u een ander IP-adres en subnet voor uw particuliere netwerk.Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over geldige IP-adressen voor een particulier netwerk:

  142863 Geldige IP-adressen voor een particulier netwerk (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 9. Zorg dat er geen waarde is ingesteld in het vak Standaardgateway.
 10. Controleer of er geen waarden zijn ingesteld in het vak De volgende DNS-serveradressen gebruiken.

  Opmerking Als de clusterknooppunten tevens DNS-servers zijn, wordt 127.0.0.1 weergegeven in het vak De volgende DNS-serveradressen gebruiken. Deze waarde is toegestaan.
 11. Klik op Geavanceerd.
 12. Controleer of er geen waarden zijn ingesteld op het tabblad DNS. Zorg dat de selectievakjes De adressen van deze verbinding in DNS registreren en Het DNS-achtervoegsel van deze verbinding gebruiken in DNS-registratie zijn uitgeschakeld.
 13. Wanneer u het dialoogvenster sluit, wordt mogelijk een vraag van de volgende strekking weergegeven. Als deze vraag wordt weergegeven, klikt u op Ja:
  Deze verbinding heeft een leeg primair WINS-adres. Wilt u doorgaan?
 14. Als u een crossoverkabel voor uw particuliere heartbeatinterconnect gebruikt, schakelt u de functie voor TCP/IP-stackvernietiging van Media Sense uit.

  Opmerking Voer deze stap niet uit op een Windows Server 2003-cluster.

  Als u wilt dat wij de functie voor TCP/IP-stackvernietiging van Media Sense voor u uitschakelen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u de functie voor TCP/IP-stackvernietiging van Media Sense zelf wilt uitschakelen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

  Het probleem voor mij oplossen


  Als u de functie voor TCP/IP-stackvernietiging van Media Sense automatisch wilt laten uitschakelen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en voer de stappen in de wizard uit.
  Opmerking
  Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

  Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

  Ga nu verder met de volgende stap.

  Dit probleem zelf oplossen

  U schakelt de functie voor TCP/IP-stackvernietiging van Media Sense uit door de volgende registerwaarde aan elk knooppunt toe te voegen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Waardenaam: DisableDHCPMediaSense
  Gegevenstype: REG_DWORD
  Gegevens: 1
  Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  254651 Clusternetwerkrol verandert automatisch (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 15. Voer de voorgaande stappen ook uit op alle andere knooppunten in de cluster.
 16. Start Clusterbeheer.
 17. Klik op de clusternaam in de hoofdmap van Beheer. Klik op Eigenschappen in het menu Bestand.
 18. Controleer op het tabblad Netwerkprioriteit of het particuliere netwerk bovenaan wordt vermeld. Als dat niet het geval is, gebruikt u de knop Omhoog om de prioriteit van het particuliere netwerk te verhogen.
 19. Klik op het particuliere netwerk en vervolgens op Eigenschappen.
 20. Schakel het selectievakje Dit netwerk geschikt maken voor clusters in.
 21. Klik op Alleen interne clustercommunicatie (particulier netwerk).
Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

281662 Windows 2000- en Windows Server 2003-clusterknooppunten als domeincontrollers (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

Aanbevolen configuratie voor de particuliere adapter in Windows NT 4.0

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Netwerk.
 2. Klik op het tabblad Protocollen op TCP/IP-protocol en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Klik in het vak Adapter op de particuliere netwerkadapter.
 4. Controleer op het tabblad IP-adres of u een statisch IP-adres hebt geselecteerd dat zich niet in hetzelfde subnet of netwerk bevindt als een van de andere openbare netwerkadapters. Voorbeelden van een goede IP-adressen die u voor de particuliere adapters kunt gebruiken, zijn 10.10.10.10 op knooppunt 1 en 10.10.10.11 op knooppunt 2, met een subnetmasker van 255.0.0.0.
 5. Zorg dat er geen waarde is ingesteld in het vak Standaardgateway.
 6. Klik op het tabblad WINS-adres op de heartbeatadapter in het vak Adapter.
 7. Controleer of er geen waarden voor de WINS-serververmeldingen zijn gedefinieerd.
 8. Wanneer u het dialoogvenster sluit, wordt mogelijk een vraag van de volgende strekking weergegeven. Als deze vraag wordt weergegeven, klikt u op Ja:
  Ten minste één van deze adapterkaarten heeft een leeg primair WINS-adres. Wilt u doorgaan?
 9. Controleer op het tabblad Routering of Doorsturen via IP is uitgeschakeld.
 10. Klik op OK.
 11. Als u een netwerkadapter hebt die met verschillende snelheden kan overdragen en waarvoor snelheid en duplexmodus kunnen worden ingesteld, geeft u handmatig een snelheid en duplexmodus op.

  Bij netwerkadapters waarvoor handmatig een snelheid en duplexmodus kan worden ingesteld, zorgt u dat u voor alle knooppunten dezelfde waarden instelt, en volgens de specificaties van de fabrikant. Bij netwerkadapters die niet handmatig kunnen worden ingesteld, volgt u de specificaties van de fabrikant van de kaart.


  De hoeveelheid gegevens die via het heartbeatnetwerk wordt verzonden, is klein, maar reactietijd is van essentieel belang voor de communicatie. Als u overal dezelfde snelheid en duplexinstellingen gebruikt, wordt de communicatie betrouwbaarder.

  Als u niet weet wat de ondersteunde snelheid van uw kaart en netwerkapparaten is, is het aan te raden alle apparaten in het desbetreffende pad in te stellen op 10 MB/Sec en Half-Duplex. Met deze configuratie hebt u voldoende bandbreedte en een betrouwbare communicatie.Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  174812 De effecten van het gebruik van de instelling Autodetectie op de netwerkadapter van de cluster (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
  Opmerking Het is niet aan te raden om een adapter met fouttolerantieadapter of om teaming voor de heartbeat te gebruiken. Als u redundantie voor uw heartbeatverbinding nodig hebt, kunt u meerdere netwerkadapters gebruiken die op Alleen interne communicatie zijn ingesteld, en de netwerkprioriteit ervan in de clusterconfiguratie opgeven. Controleer, als u van deze technologie gebruikmaakt, of u over de nieuwste versie van de firmware en stuurprogramma's beschikt, vanwege problemen met oude multipoortnetwerkadapters.

  Neem contact op met de fabrikant van uw netwerkadapter voor informatie over compatibiliteit op een servercluster.Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  254101 Netwerkadapterteaming en serverclustering (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 12. Klik op het tabblad Bindingen op Alle adapters in het vak Bindingen weergeven voor.
 13. Klik op het plusteken (+) naast de adapter die voor de particuliere interconnect wordt gebruikt.
 14. Klik op WINS Client (TCP/IP) en vervolgens op Uitschakelen.Opmerking Er mogen geen andere protocollen dan TCP/IP zijn ingeschakeld op de heartbeatadapter. Controleer of alle andere protocollen zijn uitgeschakeld (waaronder items als Network Monitor).
 15. Klik in de lijst Bindingen weergeven voor op Alle protocollen.
 16. Klik op het plusteken (+) naast TCP/IP-protocol.
 17. Zorg dat de openbare netwerkadapter de eerste binding is (boven aan de lijst). Klik hiertoe op de particuliere netwerkadapter en gebruik de knop Omlaag. Als u meerdere openbare netwerkadapters hebt, zorgt u dat de heartbeatadapter als laatste wordt vermeld.
  Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  193890 Aanbevolen WINS-configuratie voor Microsoft Cluster Server (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 18. Als u klaar bent met het wijzigen van de netwerkeigenschappen klikt u op OK om de wijzigingen te accepteren.
 19. Start het knooppunt opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.
 20. Voer de voorgaande stappen ook uit op alle andere knooppunten in de cluster.
 21. Start Clusterbeheer.
 22. Klik op de clusternaam in de hoofdmap van Beheer. Klik op Eigenschappen in het menu Bestand.
 23. Controleer op het tabblad Netwerkprioriteit of het particuliere netwerk bovenaan wordt vermeld. Als dat niet het geval is, gebruikt u de knop Omhoog om de prioriteit van het particuliere netwerk te verhogen.
 24. Klik op het particuliere netwerk en vervolgens op Eigenschappen.
 25. Schakel het selectievakje Dit netwerk geschikt maken voor clusters in.
 26. Klik op Alleen interne clustercommunicatie (particulier netwerk).
Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

281662 Windows 2000-clusterknooppunten als domeincontrollers (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
Eigenschappen

Artikel-id: 258750 - Laatst bijgewerkt: 25 mei 2012 - Revisie: 1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

Feedback