Problemen met een Microsoft-toetsenbord oplossen

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen oplost die kunnen optreden wanneer u de Microsoft-toetsenborden gebruikt die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie

Het toetsenbord werkt niet

Controleer bij een niet-werkend toetsenbord of het toetsenbord correct is aangesloten op de computer. Controleer alle aansluitingen (PS/2 en USB) van het toetsenbord op loszittende verbindingen.

Als u gebruikmaakt van een adapter (USB naar PS/2 of PS/2 naar AT), controleert u of dit de adapter is die bij het toetsenbord werd geleverd of dat het toetsenbord het gebruik van een andere poort via een adapter ondersteunt. Het Internet-toetsenbord kan bijvoorbeeld niet worden aangesloten op een USB-poort en een PS/2-USB-adapter werkt niet. Het toetsenbord bevat geen adapter.

Sluit het toetsenbord op een andere computer aan als het probleem zich blijft voordoen. Als de toetsenbordfuncties op een andere computer correct werken, is de poort van de oorspronkelijke computer waarop het toetsenbord was aangesloten, mogelijk beschadigd. Informeer in dat geval bij de fabrikant van de computer hoe de beschadigde poort kan worden gerepareerd of vervangen.

Als het toetsenbord niet juist functioneert op een andere computer, is het toetsenbord mogelijk defect. Als dat het geval is en de garantie op het toetsenbord is nog niet vervallen, dan kunt u het defecte toetsenbord omruilen voor een nieuw toetsenbord.

Voer de volgende stappen uit om het stuurprogramma te verwijderen en opnieuw te installeren:
 1. Koppel het apparaat los van de computer.
 2. Schakel de stroom voor het apparaat uit als het apparaat over een aparte voeding beschikt.
 3. Open Apparaatbeheer. U kunt dit op een van de volgende manieren doen:
  • Klik in Windows Vista op Startknop Start , typ apparaat in het vak Zoekopdracht starten en klik in de lijst Programma's op Apparaatbeheer.

    Toegangsbeheersmachtiging op gebruikersniveau Als u naar een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
  • Klik in Windows XP op Start, klik op Uitvoeren, typ devmgmt.msc en klik op OK.
 4. Dubbelklik op Toetsenborden, klik met de rechtermuisknop op het toetsenbord dat u gebruikt en klik op Verwijderen.

  Opmerking Als uw apparaat niet in de lijst wordt vermeld, werd het apparaat automatisch verwijderd bij het loskoppelen van het apparaat. Ga verder met de volgende stap.
 5. Start de computer opnieuw op.
 6. Schakel de voeding voor het apparaat zo nodig weer in en sluit het apparaat op de computer aan. Het apparaat wordt door de computer herkend en de stuurprogramma's voor het apparaat worden opnieuw geïnstalleerd.
Ga naar de volgende Microsoft-website om de nieuwste stuurprogramma's te downloaden voor het toetsenbord dat u gebruikt: Ga als volgt te werk om de poortaansluiting te wijzigen:
 1. Schakel de computer uit en sluit het apparaat op de juiste poort aan.
 2. Druk de stekker stevig in de connector van de computer.
 3. Start de computer opnieuw op. De wijziging wordt door Microsoft Windows herkend, waarna de stuurprogramma's automatisch op de nieuwe poort worden geïnstalleerd.

De toetsen kunnen niet goed worden aangeslagen

Als de toetsen niet goed kunnen worden aangeslagen, controleert u of het toetsenbord geen last heeft van stof, vuil of vreemde voorwerpen.

Houd het toetsenbord ondersteboven zodat alle verontreinigingen, zoals haren, voedseldeeltjes of stof eruit kunnen vallen.

Het verdient aanbeveling om de moeilijk bereikbare gleuven van het toetsenbord regelmatig met perslucht schoon te blazen.

Wanneer u drank of een andere vloeistof op het toetsenbord morst, moet u het toetsenbord onmiddellijk ondersteboven houden om de vloeistof eruit te laten lopen. Neem vervolgens met een doekje zoveel mogelijk vloeistof op. Wacht tot het toetsenbord helemaal droog is voordat u het opnieuw gebruikt.

Haal het toetsenbord niet uit elkaar. Als u het toetsenbord demonteert, kan de fabrieksgarantie komen te vervallen.

Opmerking De omgeving van het toetsenbord mag uitsluitend met behulp van een 'statisch veilige' stofzuiger worden schoongemaakt.

De verkeerde tekens worden getypt

Als de verkeerde tekens worden getypt, volgt u de stappen in de sectie 'De toetsen kunnen niet goed worden aangeslagen' voor het verwijderen van eventuele verontreinigingen onder de toetsen die dit probleem zouden kunnen veroorzaken.

Sluit het toetsenbord op een andere computer aan als het probleem zich blijft voordoen. Als de toetsenbordfuncties op een andere computer correct werken, is de poort van de oorspronkelijke computer waarop het toetsenbord was aangesloten, mogelijk beschadigd. Informeer in dat geval bij de fabrikant van de computer hoe de beschadigde poort kan worden gerepareerd of vervangen.

Als het toetsenbord niet juist functioneert op een andere computer, is het toetsenbord mogelijk defect. Als dat het geval is en de garantie op het toetsenbord nog niet is vervallen, kunt u het defecte toetsenbord omruilen voor een nieuw toetsenbord.

Gebruik het hulpprogramma MSKEY (Microsoft Keyboard Diagnostics) om de reactie van de toetsen te testen. MSKEY maakt deel uit van de Microsoft IntelliType-software. Ga als volgt te werk om MSKEY te gebruiken:
 1. Start Microsoft Keyboard Diagnostics. U kunt dit op een van de volgende manieren doen:
  • In Windows Vista:
   1. Klik op Startknop Start , Alle programma's, Bureau-accessoires en op Uitvoeren.
   2. Typ mskey in het vak Openen en klik op OK.
  • In Windows XP:
   1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ mskey in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op de juiste knop voor het verbindingstype van uw toetsenbord:
  • PS/2
  • USB
 3. Druk op diverse toetsen om te controleren of de ingedrukte toetsen overeenkomen met de geïdentificeerde toetsen in het venster MSKEY.
 4. Klik op Afsluiten als u klaar bent.
Opmerking Het hulpprogramma MSKEY is alleen opgenomen in de Microsoft IntelliType-software versie 1.1 of hoger.

Referenties

Voor meer informatie over het oplossen van toetsenbordproblemen in Windows Vista volgt u de instructies in het onderwerp 'Toetsenbordproblemen oplossen' in Windows Vista Help en ondersteuning. Ga als volgt te werk om het onderwerp weer te geven:
 1. Klik op Startknop Start en klik op Help en ondersteuning.
 2. Typ in het vak Zoeken in Help de tekst Toetsenbordproblemen oplossen en klik op Zoeken in Help.
 3. Klik op het juiste onderwerp.
Eigenschappen

Artikel-id: 258826 - Laatst bijgewerkt: 1 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback