Foutbericht: Runtime-fout 216

Van toepassing: Internet ExplorerBrowser

Symptomen


Wanneer u Windows, Internet Explorer of een Windows-programma start, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Runtime-fout 216 op Adres

Oorzaak


Dit probleem doet zich voor als uw computer is besmet met een SubSeven Trojan-virus.


Ga naar de volgende websites als u wilt nagaan of uw computer met dit virus is besmet:

Oplossing


U kunt dit probleem oplossen door een bijgewerkt antivirusprogramma uit te voeren om het virus van uw computer te verwijderen.

Zorg ervoor dat alle geïnfecteerde computers fysiek zijn losgekoppeld van internet en andere netwerken terwijl u bezig bent met het oplossen van dit probleem. Voor instructies over het herstellen van een besmette computer raadpleegt u de volgende website van Carnegie Mellon:

Microsoft levert geen software waarmee u computervirussen kunt opsporen of verwijderen. Als u vermoedt of vaststelt dat de computer is geïnfecteerd met een virus, verdient het aanbeveling een bijgewerkt antivirusprogramma aan te schaffen. Voor een lijst met fabrikanten van antivirussoftware klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

49500 Lijst met leveranciers van antivirussoftware

Meer informatie


Voor meer informatie over verspreide denial-of-service-aanvallen en Trojan-virussen gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Voor meer informatie over het foutbericht 'Runtime-fout 216' raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:

189989 Foutbericht: Runtime-fout 216 op 00009275