HTTP-Service kan niet worden gestopt wanneer de Microsoft-webimplementatieservice is geïnstalleerd.

Symptomen

Neem bijvoorbeeld het volgende scenario. U probeert de HTTP-service te stoppen op een server met ISS 6, 7 of 7.5 (Internet Information Services). Op de server is ook de MSDEPSVC (Microsoft-webimplementatieservice) geïnstalleerd. Wanneer u probeert de HTTP-service te stoppen via de opdrachtregelinstructie NET STOP HTTP, wordt het volgende foutbericht weergegeven in de opdrachtprompt:

De HTTP-service wordt gestopt.....
Kan de HTTP-service niet stoppen.


Als u de opdracht NET STOP HTTP opnieuw uitvoert, wordt het volgende bericht weergegeven:

Bezig de service te starten of stoppen. Probeer het later opnieuw.Oorzaak

De MSDEPSVC (Microsoft-webimplementatieservice) hangt af van de HTTP-service. Dit probleem treedt op doordat deze afhankelijk niet bij Servicebeheer is geregistreerd als de MSDEPSVC eerder is geïnstalleerd. Wanneer HTTP wordt gestopt, moeten de afhankelijke services ook worden gestopt. Het is echter niet bekend dat MSDEPSVC ook moet worden gestopt, doordat deze afhankelijkheid niet is geregistreerd. Hierdoor mislukt het stoppen van de service.

Oplossing

Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard Fix it.
Opmerkingen
  • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
  • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

U kunt dit probleem zelf oplossen door het volgende script te kopiëren en het op de server uit te voeren als een PowerShell-script. Via het script worden alle afhankelijkheden van de HTTP-service juist geregistreerd.$bFoundHttp = $false
$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc
$reqsvcs = "HTTP"
$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `
{
if($_.Name -eq "HTTP")
{
$bFoundHttp = $true
}
else
{
if($_.Name -ne "")
{
$reqsvcs += "/" + $_.Name
}
}
}
if ($bFoundHttp -eq $false)
{
$status = $msdepsvc.Status
if($status -eq "Running")
{
Stop-Service -name MsDepSvc
}

sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs
if($status -eq "Running")
{
Start-Service -name MsDepSvc
}
}


Is het probleem opgelost?

  • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.
  • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of kunt u ons een e-mail sturen.

Meer informatie

Klik op de volgende koppeling voor meer informatie over het installeren van Windows PowerShell 1.0 op een Windows Server 2003-server:

Engelstalige installatiepakketten voor Windows PowerShell 1.0 voor Windows Server 2003 en voor Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/926139
Klik op de volgende koppeling voor meer informatie over het gebruik van Windows PowerShell in Windows Server 2003, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2:

Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/bb978526(en-us).aspx
Klik op de volgende koppeling voor meer informatie over het Microsoft-hulpprogramma voor webimplementatie:

Hulpprogramma voor webimplementatie 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

Eigenschappen

Artikel-id: 2597817 - Laatst bijgewerkt: 22 nov. 2011 - Revisie: 1

Feedback