Het dialoogvenster 'Bestand downloaden' weergeven voor een bekend MIME-type

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Samenvatting

Wanneer u een document van een webserver levert, wilt u misschien dat de gebruiker onmiddellijk wordt gevraagd het bestand op zijn of haar eigen schijf op te slaan zonder het in de browser te openen. Het standaardgedrag voor bekende MIME-typen (Multipurpose Internet Mail Extensions) zoals Microsoft Word ("application/ms-word") is echter dat het document in Internet Explorer wordt geopend.

Met de content-disposition-header kunt u dit standaardgedrag overschrijven. De notatie is:

Content-disposition: attachment; filename=bnaam.ext

Meer informatie

Content-disposition is een uitbreiding bij het MIME-protocol die een MIME-gebruikersagent instructies geeft over hoe een gekoppeld bestand moet worden weergegeven. Het bereik van geldige waarden voor content-disposition wordt beschreven in RFC 1806 (Request for Comment) (zie de sectie 'Verwijzingen' van dit artikel). In dit artikel komt met name het argument 'attachment' aan de orde, dat een gebruikersagent (in dit geval Internet Explorer) de opdracht geeft een bestand op te slaan op schijf in plaats van inline.

Wanneer Internet Explorer de header ontvangt, wordt het dialoogvenster Bestand downloaden geopend, waarin het vak Bestandsnaam automatisch is gevuld met de bestandsnaam die in de header is opgegeven. (Dit is in het ontwerp zo ingesteld. Het is dus niet mogelijk deze functie te gebruiken om een document op de computer van de gebruiker op te slaan zonder hem of haar naar een opslaglocatie te vragen.)

Er zijn twee manieren waarop u Internet Explorer kunt gebruiken om een content-disposition-header voor een bestand op te geven: dynamisch en statisch.

Als u de header dynamisch wilt toepassen, maakt u een ASP-bestand (Active Server Pages) dat het document naar de browser schrijft. Gebruik de methode Response.AddHeader om de content-disposition-header toe te voegen. Bijvoorbeeld:
Response.AddHeader "content-disposition","attachment; filename=bnaam.ext"
Instructies voor het uitvoeren van een binaire schrijfactie voor niet-tekstuele documenten vindt u in het volgende Microsoft Knowledge-artikel:

193998 Binaire gegevens in ASP lezen en weergeven
Deze techniek is ideaal wanneer u een documentopslag op de server wilt beschermen, met name een die buiten de hoofdmap van het web bestaat.

Als u de header statisch wilt toepassen, klikt u met de rechtermuisknop op het document in Internet-servicebeheer en kiest u Eigenschappen. Ga naar het tabblad HTTP-headers en voer daar de content-disposition-header in. Dit werkt het beste wanneer u content-disposition op slechts enkele bestanden op het systeem wilt toepassen en de overhead van ASP niet nodig hebt.

Deze oplossing werkt als gevolg van een fout niet in Internet Explorer 4.01. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

182315 FIX: Content-Disposition: forceert geen weergave van het dialoogvenster voor het downloaden van een bestand

Referenties

Voor meer informatie over content-disposition raadpleegt u RFC 1806 (Request for Comments) op de volgende IETF-website (Internet Engineering Task Force):Raadpleeg de volgende websites voor meer informatie over het ontwerpen van weboplossingen voor Microsoft Internet Explorer:
Eigenschappen

Artikel-id: 260519 - Laatst bijgewerkt: 12 jun. 2007 - Revisie: 1

Feedback