Problemen met een vastlopende computer tijdens hardwaredetectie oplossen

Symptomen

Wanneer u Windows 98 of Windows Millennium Edition (ME) probeert te installeren, reageert Setup niet meer (loopt vast) tijdens het detecteren van hardware. Tijdens deze fase bepaalt Setup welke hardwareonderdelen er in de computer zijn geïnstalleerd. U moet hiervoor de computer een of twee keer opnieuw opstarten, afhankelijk van het type hardware in de computer. U kunt deze Setup-fase identificeren aan de hand van het scherm 'Hardware-installatie'.

In dit artikel komen de volgende methoden voor probleemoplossing aan bod:

Oorzaak

Uw computer kan vastlopen als gevolg van diverse problemen met de hardware. Als u een upgrade probeert uit te voeren, kan dit probleem zich voordoen vanwege conflicten met eerdere hardware-instellingen. Wanneer u een volledige versie van Windows 98 of Windows ME installeert, kan dit probleem optreden door incompatibele hardware, hardware die in een verkeerde bussleuf op het moederbord is geplaatst, of door instellingen van het BIOS (Basic Input/Output System).

Oplossing

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.


U kunt dit probleem aan de hand van een van de volgende methoden oplossen:

De computer opnieuw opstarten

U kunt dit probleem wellicht oplossen door de computer opnieuw op te starten. Schakel de computer uit en weer in. Als Windows 98 Setup niet verdergaat, kunt u de volgende methode proberen.


Opnieuw opstarten in de Veilige modus en Msconfig.exe gebruiken

Start de computer opnieuw op, houd CTRL ingedrukt nadat de POST (Power On Self Test) is uitgevoerd en kies Veilige modus in het opstartmenu.
Voor meer informatie over het opstarten van Windows 98 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
178548 Het bericht 'Bezig met starten van Windows 98' verschijnt niet bij het opstarten
Nadat de computer opnieuw is opgestart in de Veilige modus, gebruikt u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) om conflicten die de uitvoering van Setup kunnen verhinderen, stapsgewijs uit te sluiten.

Het hulpprogramma Systeeminfo starten en gebruiken:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
 2. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
 3. Selecteer Selectief op het tabblad Algemeen en schakel de volgende selectievakjes uit:
  • Bestand Config.sys laden
  • Bestand Autoexec.bat laden
  • Bestand Winstart.bat laden (indien aanwezig)
  • Het System.ini-bestand verwerken
  • Het Wini.ini-bestand verwerken
  • Onderdelen van groep Opstarten laden

 4. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
Nadat Setup is voltooid, voert u de volgende stappen uit om de computer weer in een standaardopstartmodus in te stellen. Als de computer niet meer reageert (vastloopt), voert u de procedure uit de sectie 'hardwareconfiguratie controleren' uit.
 1. Voer het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uit, selecteer één selectief opstartitem, klik op OK en volg de instructies op het scherm om de computer opnieuw op te starten en te testen op vastlopen of ongebruikelijk gedrag.
 2. Herhaal deze procedure totdat alle items van selectief opstarten zijn geselecteerd. Als u een item selecteert en de computer loopt vast of gedraagt zich vreemd, klikt u op het tabblad voor het betreffende item, schakelt u de helft van de selectievakjes uit, klikt u op OK en start u de computer opnieuw op. Herhaal deze procedure totdat u hebt vastgesteld door welke instelling het probleem wordt veroorzaakt.
 3. Als de computer zonder problemen opstart wanneer alle items zijn ingeschakeld, voert u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uit, selecteert u de opstartprocedure Normaal, klikt u op OK en start u de computer opnieuw op aan de hand van de instructies op het scherm.
Als u meer informatie wilt over het gebruik van Msconfig.exe, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten

Geavanceerde probleemoplossing met Msconfig.exe

Start de computer opnieuw op, houd CTRL ingedrukt nadat de Power On Self Test (POST) is voltooid en kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu. Voor meer informatie over het opstarten van Windows 98 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
178548 Het bericht 'Bezig met starten van Windows 98' verschijnt niet bij het opstarten
Nadat de computer opnieuw is opgestart in de Veilige modus, gebruikt u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) om conflicten die de uitvoering van Setup kunnen verhinderen, stapsgewijs uit te sluiten.

Het hulpprogramma Systeeminfo starten en gebruiken:
 1. Klik op de werkbalk op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
 2. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik op de knop Geavanceerd.
 4. Selecteer de optie Compatibiliteitsmodus schrijftoegang afdwingen.
 5. Klik onder aan de instellingen Probleemoplosser - geavanceerde instellingen op OK en klik nogmaals op OK.
 6. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
Als Setup nu helemaal wordt uitgevoerd, werd het probleem veroorzaakt door een incompatibiliteit tussen de vaste-schijfcontroller en het Setup-programma. Voer op het bureaublad de volgende stappen uit om 32-bits schijftoegang in te schakelen:
 1. Klik op de werkbalk op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
 2. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik op de knop Geavanceerd.
 4. Selecteer de optie Compatibiliteitsmodus schrijftoegang afdwingen.
 5. Klik bij Probleemoplosser - geavanceerde instellingen op OK.
 6. Start de computer desgevraagd opnieuw op.

Hardwareconfiguratie controleren

U controleert de configuratie van de geïnstalleerde hardware op de computer door de computer opnieuw op te starten in de Veilige modus en met Apparaatbeheer problemen met de geïnstalleerde hardware op te lossen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Schakel op het tabblad Apparaatbeheer alle apparaten uit onder de volgende vertakkingen:
  • Beeldschermadapters
  • Diskettestationcontrollers
  • Vaste-schijfcontrollers
  • Toetsenbord
  • Netwerkadapters
  • PCMCIA-socket
  • Poorten
  • SCSI-controllers
  • Besturing voor geluid, video en spelletjes uit
  • Muis

  Voer de volgende stappen uit om een apparaat in Apparaatbeheer uit te schakelen:

  Opmerking Als u een seriële muis gebruikt en u schakelt de COM-poorten uit, en als Windows naar het BIOS schrijft dat de COM-poorten zijn uitgeschakeld, kunt u de muis pas weer gebruiken nadat u de COM-poorten in het BIOS hebt ingeschakeld.


  1. Dubbelklik op het onderdeel waarin het gewenste apparaat is opgenomen, klik op het apparaat en klik op Eigenschappen.
  2. Open het tabblad Algemeen, selecteer het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel en klik op OK.
  3. Start de computer opnieuw op.
  Opmerking Als u de muis uitschakelt en de computer opnieuw opstart, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Windows heeft geen aangesloten muis aangetroffen. U kunt nu veilig een seriële muis aansluiten.
  Met de volgende toetsenbordopdrachten kunt u de muis inschakelen:


  1. Druk op CTL+ESC om het menu Start te openen.
  2. Druk op PIJL-OMHOOG totdat Instellingen is geselecteerd, druk op PIJL-RECHTS om Configuratiescherm te selecteren en druk op ENTER.
  3. Druk op PIJL-OMLAAG en PIJL-LINKS totdat Systeem is geselecteerd en druk op ENTER.
  4. Druk op PIJL-RECHTS en selecteer het tabblad Apparaatbeheer, druk op TAB, druk nogmaals op TAB en druk op PIJL-OMLAAG om het apparaat onder het uitgevouwen onderdeel Muis te selecteren.
  5. Druk op TAB om Eigenschappen te selecteren, druk op ENTER, druk op TAB om Apparaat inschakelen te selecteren en druk op ENTER.
  6. Klik op OK en op JA om de computer opnieuw op te starten.
  7. Als de muis na stap E nog steeds niet werkt, drukt u op TAB en op ENTER. Druk op ENTER wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
 3. Als Setup verdergaat, schakelt u de apparaten die u in stap 2 hebt uitgeschakeld, in nadat Setup is voltooid en controleert u of er geen conflicterende apparaten zijn. Hanteer de onderstaande volgorde bij het inschakelen van de apparaten:
  • COM-poorten
  • Vaste-schijfcontrollers
  • Diskettestationcontrollers
  • Alle overige apparaten

  Als u een bepaald apparaat wilt inschakelen en wilt controleren op mogelijke conflicten, gaat u als volgt te werk:

  1. Dubbelklik op het onderdeel waarin het gewenste apparaat is opgenomen, klik op het apparaat en klik op Eigenschappen.
  2. Open het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel uit.
  3. Open het tabblad Bronnen en controleer of er geen conflicten worden weergegeven in het vak Lijst met conflicterende apparaten. Het tabblad Bronnen is overigens niet voor elk apparaat beschikbaar.
  4. Klik op OK en start de computer opnieuw op.

De logboekbestanden controleren

Een andere methode voor het oplossen van problemen waarmee u de oorzaak van het probleem kunt vaststellen, is het bekijken van de logboekbestanden van Setup. Tijdens Setup worden drie bestanden gemaakt:
 • Detlog.txt. In dit logboekbestand worden het begin van de detectietest en de testresultaten vastgelegd. Dit is een verborgen bestand in de hoofdmap van station C.
 • Detcrash.log. In dit bestand wordt vastgelegd welke detectiestappen er zijn voltooid zodat Setup niet bij dezelfde stappen blijft hangen. Dit is een verborgen bestand dat alleen wordt gemaakt als door de detectiestap de computer niet meer reageert. Dit bestand bevindt zich in de hoofdmap van station C.
 • Setuplog.txt. In dit bestand wordt vastgelegd wat er gebeurt tijdens Setup, zoals eventuele problemen en of de Setup is geslaagd. Dit bestand wordt gebruikt bij Installatieherstel om vast te stellen waar Setup moet worden hervat. Dit bestand staat in de hoofdmap van station C.

Installeren in een nieuwe map

Als het probleem zich blijft voordoen, installeert u Windows in een nieuwe map om te testen. Met de volgende Setup-opdracht kunt u problemen met een specifieke module oplossen:
setup /p b
Door de schakeloptie /p geeft Setup de tekenreeks(en) rechtstreeks door aan Detectiebeheer (Sysdetmg.dll). De inhoud van de tekenreeks wordt niet door Setup geïnterpreteerd. De tekenreeks kan een of meer detectieopties bevatten.

Met de schakeloptie b schakelt u de waarschuwingsmodus in. Bij deze schakeloptie wordt u gewaarschuwd voordat er een detectiemodule wordt aangeroepen. U kunt dan elke detectiemodule handmatig doorlopen en desgewenst modules overslaan. Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld.

Als u meer informatie wilt over de installatie van Windows 98 in een nieuwe map, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
193902 Windows 98 installeren in een nieuwe map

Controleren op problemen met het BIOS (Basic Input/Output System)

Bij bepaalde moederborden kunnen Windows 98 of Windows ME geen Plug en Play-apparaten detecteren. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een onjuiste interpretatie van gegevens die in het BIOS van de computer zijn opgeslagen. Als u de stappen in de vorige methoden hebt uitgevoerd en de computer loopt nog steeds vast tijdens het detecteren van hardware, neemt u contact op met de fabrikant van de computer voor een eventuele upgrade voordat u Windows 98 installeert.

Upgrade van Windows 3.1

Als u een upgrade van Microsoft Windows 3.1 uitvoert, is er waarschijnlijk een Windows 3.1-groepsbestand (.GRP) beschadigd. In dat geval maakt u de groepen opnieuw met het hulpprogramma Groepsconversie. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Schakel de computer uit, wacht minstens 10 seconden en schakel de computer weer in.
 2. Klik op Start, Uitvoeren, typ grpconv.exe in het vak Openen en klik op OK.

Novell IntraNetWare Client versie 2.2 gebruiken

Als u een upgrade van Microsoft Windows 95 uitvoert en de Novell IntraNetWare Client versie 2.2 voor Windows 95-software (ook wel bekend onder de naam Client32) is geïnstalleerd, neemt u contact op met Novell voor een bijgewerkt Nwsipx32.dll-bestand.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Meer informatie

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met de hardware nadat Setup is voltooid, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
133240 Conflict van apparaat voor probleemoplossing met Apparaatbeheer
Eigenschappen

Artikel-id: 262381 - Laatst bijgewerkt: 15 dec. 2004 - Revisie: 1

Feedback