Verminderde schijfprestaties na verloop van tijd

Symptomen

De doorvoer van de schijfinvoer/-uitvoer (I/O) kan enige tijd na het starten van de computer afnemen. Nadat de doorvoer is verslechterd, worden de oorspronkelijke schijfprestaties pas hersteld wanneer u de computer opnieuw opstart.

Deze afname van prestaties is anders van aard dan de prestatievermindering die optreedt bij een gefragmenteerde schijf. De prestatievermindering bij schijffragmentatie wordt niet hersteld door het opnieuw opstarten van de computer. Ook is het zo dat dit type prestatievermindering meestal voorkomt bij geavanceerde schijfsubsystemen met meerdere aandrijfassen in een RAID-configuratie (Redundant Array of Inexpensive Disks).

Oorzaak

Het probleem waar het hier om gaat, doet zich echter voor omdat schijven door het stuurprogramma Classpnp worden gecontroleerd op een te hoge belasting. Interne aanwijzingen voor een te hoge belasting omvatten een verscheidenheid aan fouten die door lagere schijfstuurprogramma's worden geretourneerd. Bij dergelijke fouten schakelt Classpnp de prestatiefuncties steeds verder uit met als doel het genereren van de fouten te voorkomen. Het algoritme waarmee wordt bepaald wanneer de prestatiefuncties verder worden ingeperkt, houdt geen rekening met tijdelijke foutsituaties. Nadat zich een bepaald aantal fouten heeft voorgedaan, worden de prestaties daarom opzettelijk teruggebracht en worden deze pas hersteld wanneer de computer opnieuw wordt opgestart. Dit kan problemen veroorzaken op computers die weliswaar weinig schijffouten vertonen maar die wel langdurig on line blijven, omdat er geen voorziening is voor het dynamisch herstellen van de prestatiefuncties.

Oplossing

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het recentste service pack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.
De Engelstalige versie van deze correctie moet de volgende of latere bestandskenmerken hebben:


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
------------------------------------------------------
01-07-2002 17:44 5.0.2195.4809 27.952 Cdrom.sys
11-16-2001 10:23 5.0.2195.4643 34.416 Classpnp.sys
04-27-2002 13:10 5.0.2195.5690 29.744 Disk.sys
09-11-2001 17:06 5.0.2195.4326 24.336 Scsikd.dll
09-11-2001 17:06 5.0.2195.4326 11.632 Scsiprnt.sys
01-11-2002 15:06 5.0.2195.4826 10.384 Sfloppy.sys
02-21-2002 11:45 5.0.2195.4956 10.768 Tape.sys
Het volgende bestand maakt deel uit van het pakket maar wordt niet geïnstalleerd als onderdeel van de patch omdat het alleen nodig is voor foutopsporing in de kernel. Het is niet vereist als onderdeel van de hotfix en hoeft niet te worden geïnstalleerd om correct functioneren van systemen of foutopsporing op systemen mogelijk te maken.


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
---------------------------------------------------------
09-11-2001 05:06 PM 5.0.2195.4326 24.336 Scsikd.dll

Workaround

Als deze correctie niet is geïnstalleerd, kunt u dit probleem omzeilen door de computer opnieuw op te starten.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Meer informatie

De fouten die kunnen optreden als gevolg van het beperken van de prestaties, zijn onder andere de volgende SRB-statuscodes (SCSI Request Block), die met name van belang zijn voor ontwikkelaars van stuurprogramma's:

SRB_STATUS_COMMAND_TIMEOUT
SRB_STATUS_ABORTED
SRB_STATUS_TIMEOUT
SRB_STATUS_PHASE_SEQUENCE_FAILURE
SRB_STATUS_UNEXPECTED_BUS_FREE
SRB_STATUS_PARITY_ERROR
SRB_STATUS_ERROR
Wanneer zich in totaal vier van deze fouten hebben voorgedaan, worden de prestaties door Classpnp teruggebracht door het uitschakelen van de volgende vlaggen:

SRB_FLAGS_NO_QUEUE_FREEZE
SRB_FLAGS_QUEUE_ACTION_ENABLE
en door het installen van de volgende vlag:

SRB_FLAGS_DISABLE_SYNCH_TRANSFER
Wanneer het totaal aantal fouten acht bedraagt, wordt de volgende vlag door Classpnp ingesteld:

SRB_FLAGS_DISABLE_DISCONNECT
De correctie voor dit probleem verandert het gedrag van Classpnp zodanig dat de prestatievlaggen achtereen weer worden ingeschakeld na een bepaald aantal succesvolle I/O-bewerkingen. Na het correct voltooien van 1 MB aan I/O, herstelt het stuurprogramma de prestatiebeperkingen een voor een totdat de computer weer is ingesteld op de oorspronkelijke prestaties. Hoelang dit duurt, is derhalve afhankelijk van de hoeveelheid schijfactiviteit. Meestal zijn er zowel succesvolle als onsuccesvolle I/O-bewerkingen tijdens deze overgangsfasen (normaal-beperkt en beperkt-normaal), waardoor de computer een aantal malen heen en weer schakelt tussen beperkt en normaal voordat de prestaties weer optimaal zijn.

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:

265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server Product (Het Engels)
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u meerdere hotfixes kunt installeren, terwijl u de computer slechts één keer opnieuw opstart:

296861 Meerdere Windows-updates of -hotfixes installeren en maar één keer opnieuw opstarten
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het gelijktijdig installeren van Windows 2000 en hotfixes voor Windows 2000:

249149 Microsoft Windows 2000 en hotfixes voor Windows 2000 installeren
Eigenschappen

Artikel-id: 263939 - Laatst bijgewerkt: 31 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback