MS12-022: Beveiligingsprobleem in Expression Design kan leiden tot uitvoering van externe code: 13.03.12

Van toepassing: Microsoft Expression DesignExpression Design 2Expression Design 3

Inleiding


Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS12-022 uitgebracht. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites als u het volledige beveiligingsbulletin wilt weergeven:

Hulp en ondersteuning voor deze beveiligingsupdate

Uw computer beveiligen tegen virussen en malware:Hulp bij het installeren van updates: Beveiligingsoplossingen voor IT-professionals: Lokale ondersteuning per land:

Bekende problemen met deze beveiligingsupdate

  • Als u Microsoft Expression Design of Expression Design 2 bijwerkt op een systeem met Windows XP, ziet u in bepaalde situaties kort een opdrachtpromptvenster verschijnen en verdwijnen. Dit gedrag is gebruikelijk en duidt niet op een probleem met de update.
  • Het bijwerken van Microsoft Expression Design mislukt als de update wordt toegepast terwijl Expression Design wordt uitgevoerd. U lost dit probleem op door het programma af te sluiten en de update opnieuw toe te passen.
  • Als u Expression Design handmatig bijwerkt in plaats van via Windows Update, moet u de update-installatiebestanden naar een lokale schijf kopiëren voordat u gaat installeren. Als u probeert vanaf een netwerkshare te installeren, kunnen vertragingsproblemen optreden. Hierdoor kan de installatie mislukken.

Bekende problemen en aanvullende informatie over deze beveiligingsupdate

De volgende artikelen bevatten aanvullende informatie over deze beveiligingsupdate met betrekking tot afzonderlijke productversies.
  • 2675064 : MS12-022: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Expression Design van 13 maart 2012 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
  • 2667724 : MS12-022: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Expression Design Service Pack 1 van 13 maart 2012 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
  • 2667725 : MS12-022: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Expression Design 2 van 13 maart 2012 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
  • 2667727 : MS12-022: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Expression Design 3 van 13 maart 2012 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
  • 2667730 : MS12-022: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Expression Design 4 van 13 maart 2012 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)