Fout: “Het USB-apparaat wordt niet herkend” wanneer u probeert toegang te krijgen tot een externe harde schijf (USB).

Van toepassing: Windows 7Windows 10, version 1709, all editionsWindows 10, version 1703, all editions

Wanneer u toegang probeert te krijgen tot gegevens op een externe harde schijf (USB), wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:
“Het USB-apparaat wordt niet herkend. Een van de USB-apparaten die op deze computer is aangesloten heeft een storing veroorzaakt. Windows herkent het apparaat niet meer.”

Oorzaak


Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:
 • Het momenteel geladen USB-stuurprogramma is onstabiel of beschadigd
 • Uw computer heeft een update nodig voor problemen die conflicten kunnen veroorzaken met een externe harde schijf (USB) en Windows
 • Hardware- en softwareproblemen in Windows door ontbrekende belangrijke updates
 • Uw USB-controllers zijn mogelijk onstabiel of beschadigd
 • Selectieve onderbreking is ingeschakeld voor uw harde schijf
 • Het moederbord van uw computer heeft mogelijk bijgewerkte stuurprogramma’s nodig

Oplossing


Als u dit probleem wilt oplossen, volgt u de stappen in de onderstaande methoden in de aangegeven volgorde. Als het probleem niet wordt opgelost met de eerste methode, gaat u verder met de volgende.
 

Methode 1: De externe harde schijf verwijderen en opnieuw aansluiten

Deze methode lost problemen op waarbij het momenteel geladen USB-stuurprogramma onstabiel of beschadigd is.
 1. Selecteer Start en typ Apparaatbeheer in het vak Zoeken.
 2. Selecteer Apparaatbeheer in de lijst met resultaten.
 3. Selecteer Schijfstations in de lijst met hardware.
 4. Houd de externe harde schijf (USB) ingedrukt (of klik erop met de rechtermuisknop) en selecteer Verwijderen.
 5. Nadat u de harde schijf hebt verwijderd, koppelt u de USB-kabel los.
 6. Wacht gedurende 1 minuut en sluit vervolgens de USB-kabel weer aan. Het stuurprogramma wordt normaal gezien automatisch geladen.
 7. Zoek naar het USB-stuurprogramma in Windows Verkenner.
Opmerking Als u uw externe harde schijf (USB) aansluit op een USB-hub zonder voeding, is er mogelijk onvoldoende stroom om de externe schijf te bedienen. Sluit de schijf in plaats daarvan direct aan op uw computer.

Als het probleem met deze methode niet is opgelost, gaat u verder met methode 2.
 

Methode 2: Hotfixes installeren die mogelijke problemen op Windows 7 oplossen


De hotfixes in deze methode kunnen een bekend conflict met een externe harde schijf (USB) en Windows oplossen.
 1. Ga naar KB 976972 U stuit op problemen wanneer u via een USB-verbinding gegevens verplaatst van een op Windows 7 of een op Windows Server 2008 R2 gebaseerde computer met een NVIDIA USB EHCI-chipset en ten minste 4 GB aan RAM.
 2. Selecteer onder Informatie over de update de optie Het updatepakket nu downloaden die overeenkomt met uw versie van Windows 7. 
  1. Als u niet zeker weet welke versie van Windows 7 op uw computer wordt uitgevoerd, selecteert u de knop Start en houdt u Computer > Eigenschappen ingedrukt (of klikt u erop met de rechtermuisknop).
   • Als “64-bits besturingssysteem” wordt weergegeven naast Type systeem, dan voert u de 64-bits versie van Windows Vista of Windows 7 uit.
   • Als “32-bits besturingssysteem” wordt weergegeven naast Type systeem, dan voert u de 32-bits (x86)-versie van Windows Vista of Windows 7 uit.
 3. Selecteer Doorgaan. Als een machtiging voor Gebruikerstoegangsbeheer wordt gevraagd, selecteert u Ja.
 4. Selecteer Downloaden > Openen.
 5. Het downloaden wordt normaal gezien binnen 30 seconden gestart. Als dit niet gebeurt, selecteert u Downloaden starten > Openen.
 6. Volg de aanwijzingen op het scherm om het downloaden en installeren te voltooien.
 7. Ga naar KB 974476 De computer reageert niet meer wanneer een USB-apparaat selectieve USB-onderbreking in Windows 7 of Windows Server 2008 R2 verlaat
 8. Selecteer Hotfixdownloads weergeven en aanvragen> Hotfix selecteren.
 9. Lees de licentieovereenkomst als u daarom wordt gevraagd. Selecteer Ik ga akkoord als u akkoord gaat met de voorwaarden.
 10. Selecteer het vakje naast uw versie van Windows 7 en voer vervolgens uw e-mailadres in de onderstaande vakken in.
 11. Voer het woord Verificatie in en selecteer Hotfix aanvragen.
 12. Controleer uw e-mail. U ontvangt binnenkort een e-mail van Microsoft met een downloadkoppeling voor de hotfix. Selecteer de koppeling en volg de aanwijzingen op het scherm om de hotfix te downloaden en te installeren.
 13. Start de computer opnieuw op.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u door naar methode 3.
 

Methode 3: De nieuwste Windows-updates installeren

Met deze methode installeert u de nieuwste apparaatstuurprogramma's voor uw externe harde schijf (USB).
 1. Selecteer de knop Start, typ Windows Update in het zoekvak en selecteer vervolgens Windows Update in het resultatenvenster.
 2. Selecteer Controleren op updates. Nadat het scannen is voltooid, selecteert u Optionele updates weergeven.
 3. Schakel het selectievakje naast de updates in en selecteer Updates installeren.
 4. Lees de licentieovereenkomst als u daarom wordt gevraagd en selecteer vervolgens Ik ga akkoord.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de updates te downloaden en te installeren.
 6. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u door naar methode 4.
 

Methode 4: USB-controllers opnieuw installeren

Deze methode lost problemen op waarbij het momenteel geladen USB-stuurprogramma onstabiel of beschadigd is.
 1. Selecteer Start, typ Apparaatbeheer in het vak Zoeken en selecteer vervolgens Apparaatbeheer.
 2. Vouw het item USB-controllers uit. Houd een apparaat ingedrukt (of klik erop met de rechtermuisknop) en selecteer Verwijderen. Herhaal dit voor elk apparaat.
 3. Zodra dit voltooid is, start u de computer opnieuw op. Uw USB-controllers worden automatisch geïnstalleerd.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u door naar methode 5.
 

Methode 5: De instelling voor selectieve USB-onderbreking uitschakelen

Met deze methode voorkomt u dat uw externe USB-schijf wordt uitgeschakeld.
 1. Selecteer de knop Start, typ energiebeheerschema in het zoekvak en selecteer vervolgens Een energiebeheerschema selecteren.
 2. Naast uw momenteel geselecteerde schema selecteert u De schema-instellingen wijzigen.
 3. Selecteer Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.
 4. Schakel het vak in om USB-instellingen > Instelling voor selectieve USB-onderbreking uit te vouwen.
 5. Selecteer Netstroom, selecteer het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens Uitgeschakeld.
 6. Als u een laptop gebruikt, selecteert u Batterij, selecteert u het vervolgkeuzemenu en selecteert u vervolgens Uitgeschakeld.
 7. Selecteer Toepassen> OK.
Als deze methode het probleem niet oplost, gaat u naar methode 6.
 

Methode 6: De meest recente chipsetstuurprogramma’s van uw moederbord installeren

Met deze methode worden de chipsetstuurprogramma’s van uw moederbord bijgewerkt zodat uw computer uw externe harde schijf (USB) herkent.
 1. Raadpleeg de documentatie van uw computer. Hierin vindt u de naam van de fabrikant van uw moederbord.
 2. Ga naar de ondersteuningswebsite van uw computerfabrikant. Voor een lijst met ondersteuningswebsites van computerfabrikanten raadpleegt u Contactgegevens computerfabrikanten.
 3. Ga naar de website van uw fabrikant om te zoeken naar geschikte stuurprogramma’s voor uw moederbord. Neem contact op met uw computerfabrikant voor hulp.

Als het probleem zich blijft voordoen, raden wij u aan contact op te nemen met Microsoft-productondersteuning. Zie Producten voor informatie over hoe u hulp kunt krijgen van Microsoft.

Meer informatie


Voor meer informatie over Windows Update gaat u naar Windows Update.