Fouten met WinMgmt-prestatiemeteritems oplossen

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Wanneer u de Logboekinzage op uw computer weergeeft, kunnen een of meer van de volgende gebeurtenissen zijn vastgelegd.

Gebeurtenisbericht 1
Type: Fout
Bron: WinMgmt
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 37
Beschrijving: WMI ADAP kan het DLL-prestatiebestand bestandsnaam niet laden vanwege een onbekend probleem binnen het DLL-prestatiebestand: 0x0
Gebeurtenisbericht 2
Type:Fout
Bron:WinMgmt
Categorie:Geen
Gebeurtenis-id:41
Beschrijving: WMI ADAP kan objectindex nummer uit DLL-prestatiebestand servicenaam niet maken omdat de waarde niet is gevonden in subsleutel 009
Gebeurtenisbericht 3
Type:Fout
Bron:WinMgmt
Categorie:Geen
Gebeurtenis-id:61
Beschrijving: WMI ADAP kan DLL-bestand bestandsnaam voor prestaties niet verwerken vanwege een tijdschending in de functie open

Oorzaak

Dit kan worden veroorzaakt door problemen met de prestatiemeter of omdat een onwaar-waar waarde wordt geretourneerd in de dredger van de Windows Management Instrumentation (WMI)-prestatiebibliotheek. Als de dredger van de WMI-prestatiebibliotheek een onwaar-waar retourwaarde bevat, is het mogelijk dat de dredger onder bepaalde omstandigheden ten onrechte vaststelt dat een bibliotheek ongeldig is, ook al werkt de prestatiemeter correct.

Workaround

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Probeer de prestatiebibliotheken weer in te stellen met behulp van de volgende opdrachten:

winmgmt /clearadap
Met deze opdracht worden alle WMI-waarden gewist in de registersleutel met prestaties voor de service.

winmgmt /resyncperf "winmgmt service pid"
Met deze opdracht worden de prestatiebibliotheken van de computer geregistreerd bij WMI.

De PID-gegevens van de WMI-service worden weergegeven op het tabblad Processen van Windows Taakbeheer.

Dit zijn de registersleutels voor de betrokken services:

WbemAdapFileSize
WbemAdapFileTime
WbemAdapStatus
Opmerking Typ winmgmt/? bij een opdrachtprompt voor meer informatie over de opdrachtregelopties die voor WMI beschikbaar zijn.


Een andere mogelijke oorzaak voor de gebeurtenissen is dat de prestatiemeters traag reageren als gevolg van andere activiteiten tijdens het opstarten. U kunt deze time-out anders instellen door de waarde Collect Timeout REG_DWORD 10000 aan de juiste registersleutel toe te voegen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\[prestatiemeterbestand]\Performance
waarbij [prestatiemeterbestand] de bestandsnaam is van het DLL-prestatiebestand in het foutbericht van Logboekinzage.

Als Logboekinzage bijvoorbeeld het volgende bericht bevat:

WMI ADAP kan DLL-bestand perfproc.dll voor prestaties niet verwerken vanwege een tijdschending in de functie open


is dit de registersleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PerfProc\Performance
Houd er rekening mee dat in dit registerpad niet de bestandsextensie (.DLL) is opgenomen. Als er na deze wijzigingen nog steeds gebeurtenissen worden vastgelegd in het logboek, wijzigt u de waarde WbemAdapStatus handmatig in REG_DWORD 0 onder de registersleutel voor prestaties van de service. Vervolgens verhoogt u de waarde ADAPPerflibTimeout tot REG_DWORD 180 in de volgende registersleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wbem\CIMOM
Opmerking U moet alle wijzigingen in het register als decimale waarden invoeren.


U kunt bovendien prestatiemeteritems voor een specifieke service uitschakelen met behulp van het hulpprogramma Exctrlst.exe uit de Windows 2000 Resource Kit. Dit hulpprogramma schakelt de specifieke prestatiemeter uit door het toevoegen van een registersleutel zoals in het voorbeeld hieronder. U kunt deze registervermeldingen handmatig onder de vermelding voor de specifieke prestatiemeter invoegen als Exctrlst.exe niet beschikbaar is of als u daar liever niet mee werkt.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Spooler\Performance

Naam: Disable Performance Counters
Type: REG_DWORD
Gegevens: 1
Opmerking Als u deze opdrachten wilt gebruiken, klikt u op Start, Uitvoeren en typt u cmd om de opdrachtprompt weer te geven.

Meer informatie

Het proces AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) is verantwoordelijk voor het verzamelen en bijhouden van prestatiemeteritems in WMI die op de computer zijn geregistreerd.

Het ADAP-proces start wanneer de WinMgmt-service wordt gestart of wanneer u de prestatiebibliotheken, die de prestatiemeters bevatten, installeert of verwijdert met behulp van de hulpprogramma's Lodctr of Unlodctr.

Hoewel de gebeurtenissen worden vastgelegd, zijn de prestatiemeters nog steeds beschikbaar.

Als u meer informatie wilt over gebeurtenis-id 41, gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Technische ondersteuning voor x64-versies van Microsoft Windows

Als op uw hardware al bij levering een Microsoft Windows x64-versie was geïnstalleerd, biedt de hardwarefabrikant technische ondersteuning voor de Windows x64-versie. In dat geval biedt de hardwarefabrikant ondersteuning omdat een versie van Windows x64 bij uw hardware is geleverd. Mogelijk heeft de fabrikant van de hardware de geïnstalleerde Windows x64-editie aangepast met unieke onderdelen. Unieke onderdelen zijn bijvoorbeeld specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware op te voeren. Microsoft biedt assistentie in alle redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij een versie van Windows x64. Wellicht moet u de fabrikant echter rechtstreeks benaderen. De fabrikant kan de beste ondersteuning bieden voor de software die vooraf op de hardware is geïnstalleerd. Als u een afzonderlijke Windows x64-versie hebt aangeschaft, zoals een Microsoft Windows Server 2003 x64-versie, kunt u contact opnemen met Microsoft voor technische ondersteuning.

Voor productinformatie over Microsoft Windows XP Professional x64-editie gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor productinformatie over x64-versies van Microsoft Windows Server 2003 gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 266416 - Laatst bijgewerkt: 17 jul. 2008 - Revisie: 1

Feedback