De cijfers in de velden bedrag en de gecumuleerde afschrijving som van waarden van alle vaste activa onjuist wanneer u het rapport afschrijving boek (12119) in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009

Van toepassing: Dynamics NAV 2009

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling Italiaans (it).

Symptomen


Tijdens het uitvoeren van de afschrijving boekrapport (12119) met het selectievakje afdrukken per vast activum hebt geselecteerd in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 som van de cijfers in de velden bedrag en de Gecumuleerde afschrijving van waarden van alle vaste activa. Echter moeten alleen de totalen voor de desbetreffende vaste activa worden gerapporteerd.
Dit probleem treedt op in de volgende producten:
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. Voeg een nieuwe globale variabele in het rapport afschrijving boek (12119) en geef de variabele als volgt:
  • Naam: TotalAmounts
  • Gegevenstype: matrix [6] van decimaal
 2. De code in de functie UpdateTotals in de boekrapport afschrijving (12119) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...FOR J := 1 TO NumberOfTypes DO BEGIN
  GroupStartAmounts[J] := GroupStartAmounts[J] + StartAmounts[J];
  GroupNetChangeAmounts[J] := GroupNetChangeAmounts[J] + NetChangeAmounts[J];
  GroupDisposalAmounts[J] := GroupDisposalAmounts[J] + DisposalAmounts[J];
  TotalStartAmounts[J] := TotalStartAmounts[J] + StartAmounts[J];
  TotalNetChangeAmounts[J] := TotalNetChangeAmounts[J] + NetChangeAmounts[J];
  TotalDisposalAmounts[J] := TotalDisposalAmounts[J] + DisposalAmounts[J];
  END;
  ...
  Nieuwe code
  ...// Add the following lines.
  FOR J := 1 TO NumberOfTypes DO BEGIN
  GroupStartAmounts[J] := 0;
  GroupNetChangeAmounts[J] := 0;
  GroupDisposalAmounts[J] := 0;
  END;
  // End of the lines.

  FOR J := 1 TO NumberOfTypes DO BEGIN
  GroupStartAmounts[J] := GroupStartAmounts[J] + StartAmounts[J];
  GroupNetChangeAmounts[J] := GroupNetChangeAmounts[J] + NetChangeAmounts[J];
  GroupDisposalAmounts[J] := GroupDisposalAmounts[J] + DisposalAmounts[J];
  TotalStartAmounts[J] := TotalStartAmounts[J] + StartAmounts[J];
  TotalNetChangeAmounts[J] := TotalNetChangeAmounts[J] + NetChangeAmounts[J];
  TotalDisposalAmounts[J] := TotalDisposalAmounts[J] + DisposalAmounts[J];
  END;
  ...
 3. De code in de functie CreateTotals in de boekrapport afschrijving (12119) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...// Delete the following lines.
  TotalEndingAmounts[J] := TotalStartAmounts[J] + TotalNetChangeAmounts[J] + TotalDisposalAmounts[J]; // IT0007
  BookValueAtEndingDate := BookValueAtEndingDate + TotalEndingAmounts[J];
  // End of the lines.
  ...
  Nieuwe code
  ...// Add the following line.
  TotalAmounts[J] := TotalStartAmounts[J] + TotalNetChangeAmounts[J] + TotalDisposalAmounts[J]; // IT0007
  BookValueAtEndingDate := BookValueAtEndingDate + TotalAmounts[J];
  // End of the lines.
  ...
 4. Wijzig de code in de eigenschap SourceExpr in het tekstvak 1130078 in de voettekst in de het afschrijvingboek waarnaar het rapport (12119) als volgt:
  Bestaande code
  TotalEndingAmounts[1]+TotalEndingAmounts[3]+TotalEndingAmounts[4];
  Nieuwe code
  TotalAmounts[1]+TotalAmounts[3]+TotalAmounts[4];
 5. Wijzig de code in de eigenschap SourceExpr in het tekstvak 1130083 in de voettekst in de het afschrijvingboek waarnaar het rapport (12119) als volgt:
  Bestaande code
  ABS(TotalEndingAmounts[2]+TotalEndingAmounts[5]+TotalEndingAmounts[6]);
  Nieuwe code
  ABS(TotalAmounts[2]+TotalAmounts[5]+TotalAmounts[6]);

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • De Italiaanse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.