Een opstartdiskette maken in Windows ME

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een opstartdiskette maakt in Windows Millennium Edition (ME).

Meer informatie

Een opstartdiskette te maken:

  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
  3. Open het tabblad Opstartdiskette in het dialoogvenster Eigenschappen voor Software.
  4. Klik op Diskette maken om de opstartdiskette te maken.


    Opmerking In bepaalde omstandigheden kan gevraagd worden om de cd-rom met Windows ME wanneer u op Diskette maken klikt. Dit kan gebeuren wanneer de installatiebestanden die benodigd zijn om de opstartdiskette te maken, zich niet op de vaste schijf bevinden.
  5. Wanneer gevraagd wordt om een geformatteerde diskette in het diskettestation te plaatsen, klikt u op OK om te bevestigen dat de inhoud van de diskette mag worden overschreven.
  6. Als de procedure voor het maken van de opstartdiskette is voltooid, verwijdert u de diskette uit het diskettestation.
In tegenstelling tot Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows 98 Tweede editie, wordt het programma voor het maken van de opstartdiskette (Fat32ebd.exe) niet meegeleverd op de detailhandelsversie van de cd-rom met Windows ME.

Eigenschappen

Artikel-id: 267287 - Laatst bijgewerkt: 4 okt. 2004 - Revisie: 1

Feedback