Outlook Express: De lijst met geblokkeerde afzenders in Outlook Express beheren

Voor informatie over de verschillen tussen de e-mailclients Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
257824 Outlook 2000: Verschillen tussen Outlook en Outlook Express

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de lijst met geblokkeerde afzenders in Outlook Express beheert.

Opmerking Als u de functie voor geblokkeerde afzenders in Outlook Express wilt gebruiken, moet uw e-mailserver een POP3-server (Post Office Protocol 3) zijn. Als uw e-mailserver een HTTP-server (Hypertext Transfer Protocol) is, zoals Hotmail, of een IMAP-server (Internet Message Access Protocol), is deze functie niet beschikbaar.

Meer informatie

Berichten van een bepaalde afzender of een bepaald domein blokkeren

Het is mogelijk berichten van een bepaalde afzender of een bepaald domein te blokkeren. Het domein is de naam achter het teken @ in een e-mailadres.

Als u een afzender of een domein blokkeert, ontvangt u geen e-mailberichten of nieuwsberichten van die afzender of dat domein in de map Postvak IN of in de map met nieuwsberichten die u leest. Als u e-mailberichten van geblokkeerde afzenders ontvangt, worden deze berichten rechtstreeks naar de map Verwijderde items verzonden. Nieuwsgroepberichten worden niet weergegeven.

Berichten van een bepaalde afzender of een bepaald domein blokkeren:

  1. Klik in de map Postvak IN of in de lijst met nieuwsgroepberichten op een bericht van de afzender die u wilt blokkeren.
  2. Open het menu Bericht en klik op Afzender blokkeren.

Een afzender of domein verwijderen

Een afzender of domein uit de lijst verwijderen:

  1. Wijs in het menu Extra de optie Berichtregels aan en klik op Afzenders blokkeren.
  2. Open het tabblad Geblokkeerde afzenders, klik op de naam of het domein dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

De naam of het domein van een afzender wijzigen

De naam of het domein van een afzender in de lijst wijzigen:

  1. Wijs in het menu Extra de optie Berichtregels aan en klik op Afzenders blokkeren.
  2. Open het tabblad Geblokkeerde afzenders, klik op de naam of het domein dat u wilt wijzigen en klik op Wijzigen.
  3. Breng de gewenste wijzigingen in het dialoogvenster aan en klik op OK.

Een afzender of domein toevoegen

Een nieuwe afzender of een nieuw domein aan de lijst toevoegen:

  1. Wijs in het menu Extra de optie Berichtregels aan en klik op Afzenders blokkeren.
  2. Open het tabblad Geblokkeerde afzenders en klik op Toevoegen.
  3. Typ de nieuwe gegevens in het dialoogvenster en klik op OK.
Eigenschappen

Artikel-id: 267305 - Laatst bijgewerkt: 24 mei 2006 - Revisie: 1

Feedback