Waarschuwingsbericht met gebeurtenis-ID 2003 vastgelegd bij het laden van prestatiemeteritems

Symptomen

Nadat u Windows 2000 hebt geïnstalleerd op een station dat gebruikmaakt van het FAT- of FAT32-bestandssysteem (en dat tijdens de installatieprocedure is geformatteerd) en in dezelfde installatieprocedure IIS (Internet Information Services) installeert, worden waarschuwingsberichten met gebeurtenis-ID 2003 weergegeven in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen wanneer u Systeemmonitor start en meteritems toevoegt. Dit probleem doet zich niet voor bij NTFS-stations zonder servicepack, als het FAT- of FAT32-station is geformatteerd voordat u Windows 2000 Setup uitvoert of als u IIS later toevoegt. In het waarschuwingsbericht met gebeurtenis-ID 2003 wordt de volgende tekst weergegeven:
De configuratiegegevens van het prestatie-DLL-bestand 'C:\WINNT\system32\w3ctrs.dll' voor service 'W3SVC' komen niet overeen met de gegevens van het vertrouwde prestatie-DLL-bestand zoals die zijn opgeslagen in het register. De functies in dit DLL-bestand worden niet gezien als vertrouwd.

De configuratiegegevens van het prestatie-DLL-bestand 'C:\WINNT\system32\infoctrs.dll' voor service 'InetInfo' komen niet overeen met de gegevens van het vertrouwde prestatie-DLL-bestand zoals die zijn opgeslagen in het register. De functies in dit DLL-bestand worden niet gezien als vertrouwd.

De configuratiegegevens van het prestatie-DLL-bestand 'C:\WINNT\system32\aspperf.dll' voor service 'ASP' komen niet overeen met de gegevens van het vertrouwde prestatie-DLL-bestand zoals die zijn opgeslagen in het register. De functies in dit DLL-bestand worden niet gezien als vertrouwd.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de volgende opdrachten uit te voeren bij een opdrachtprompt in de map %SystemRoot%\System32 om de prestatie-DLL-bestanden (Dynamic Link Libraries) voor IIS uit het geheugen te verwijderen en opnieuw te laden. Nadat u deze opdrachten hebt uitgevoerd, worden de waarschuwingsberichten niet meer vastgelegd:
unlodctr w3svc
unlodctr msftpsvc
unlodctr asp
unlodctr inetinfo
lodctr w3ctrs.ini
lodctr ftpctrs.ini
lodctr axperf.ini
lodctr infoctrs.ini
Nadat u deze opdrachten hebt uitgevoerd, moet u de computer opnieuw opstarten om de wijzigingen door te voeren.
Eigenschappen

Artikel-id: 267831 - Laatst bijgewerkt: 16 feb. 2006 - Revisie: 1

Feedback