Het hulpprogramma Metabase Explorer voor het wijzigen van metabasemachtigingen voor de IIS-beheerobjecten is beschikbaar

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van de metabase. Maak een back-up van de metabase voordat u deze bewerkt, zodat u de metabase kunt herstellen als er een probleem optreedt. Raadpleeg het Help-onderwerp ‘Back-up van configuratie maken of terugzetten’ in de MMC (Microsoft Management Console) voor informatie hierover.

Samenvatting

Eerder kon het hulpprogramma MetaAcl.vbs worden gedownload voor het wijzigen van de standaardmachtigingen die zijn ingesteld voor een IIS-metabase (Internet Information Services). Het hulpprogramma MetaAcl.vbs is niet meer beschikbaar. Gebruik in plaats daarvan het hulpprogramma Metabase Explorer dat is opgenomen in de IIS 6.0 Resource Kit.

U bent waarschijnlijk vanuit het volgende foutbericht van ISS doorgestuurd naar dit Microsoft Knowledge Base-artikel:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Kan ISS-metabase niet openen. De procesaccount die wordt gebruikt om ASP.NET uit te voeren, moet leestoegang hebben tot de IIS-metabase (bijvoorbeeld IIS://servernaam/W3SVC). Zie http://support.microsoft.com/?kbid=267904 voor meer informatie over het wijzigen van metabasemachtigingen.
 Dit foutbericht wordt weergegeven omdat de machtigingen voor de metabase onvoldoende zijn of omdat de machtigingen niet goed zijn ingesteld.  

U kunt deze fout verhelpen door de machtigingen voor de metabase te wijzigen met het hulpprogramma Metabase Explorer. Voor meer informatie over het hulpprogramma Metabase Explorer en de IIS 6.0 Resource Kit Tools, raadpleegt u:

De IIS 6.0 Resource Kit Tools (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)


Meer informatie

U kunt het hulpprogramma Metabase Explorer downloaden als onderdeel van de IIS 6.0 Resource Kit Tools vanaf de volgende locatie:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17275


Opmerking
 Als u gebruik maakt van ASP.Net 2.0 en u machtigingen voor de metabase moet verlenen aan een Windows-gebruikersaccount, voert u de opdracht ASP.NET IIS Registration Tool uit, tesamen met de optie -ga. De volgende opdracht verleent de Windows-gebruikersaccount <WindowsGebruikersaccount> machtigingen voor de IIS-metabase:
aspnet_regiis -ga <WindowsGebruikersaccount>
Waarschuwing Als u de metabase niet juist bewerkt, kunnen er ernstige problemen optreden en moet u alle producten die gebruikmaken van de metabase, wellicht opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit het verkeerd bewerken van de metabase, kunnen worden opgelost. Het bewerken van de metabase is dan ook voor uw eigen risico.

Opmerking Maak altijd een back-up van de metabase voordat u deze bewerkt.

Referenties

Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base of ga naar een van de volgende Microsoft-websites voor meer informatie:

IIS Metabase (IIS 6.0)
AdminACL Metabase Property (IIS 6.0) IIS Metabase (IIS 5.0)Admin Base Objects in IIS
Eigenschappen

Artikel-id: 267904 - Laatst bijgewerkt: 24 okt. 2012 - Revisie: 1

Feedback