Beschrijving van Systeem herstellen in Windows Millennium Edition

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Samenvatting

In dit artikel wordt de werking van het hulpprogramma Systeem herstellen in Windows Millennium Edition (ME) beschreven.


In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Wat is Systeem herstellen?
 • Bestandstypen die worden gecontroleerd
 • Systeem herstellen starten en gebruiken
 • Wanneer worden herstelpunten gemaakt
 • Wanneer maakt en gebruikt u een handmatig herstelpunt
 • De Data Store
 • Het systeem herstellen na een mislukte bewerking voor terugzetten

Meer informatie

Wat is Systeem herstellen?
Met het hulpprogramma Systeem herstellen worden wijzigingen in de Windows-hoofdsysteembestanden en het register automatisch gecontroleerd en vastgelegd. Vervolgens kunt u met Systeem herstellen wijzigingen ongedaan maken die tot instabiliteit in het systeem hebben geleid. Er wordt periodiek een 'herstelpunt' vastgelegd, waardoor de mogelijkheid ontstaat om het systeem terug te brengen naar een toestand waarin de computer goed functioneerde.


Systeem herstellen is niet bedoeld als hulpprogramma voor het verwijderen van programma's of het maken van reservekopieën. Als Windows niet goed functioneert na de installatie van software of stuurprogramma's, gebruikt u het onderdeel Software in het Configuratiescherm (of de hiervoor bestemde component in het programma zelf) om de software van de computer te verwijderen voordat u aan de slag gaat met Systeem herstellen.

Bestandstypen die worden gecontroleerd

Met Systeem herstellen worden de meeste systeembestanden met de extensie .exe, .vxd, .dll, .com en .sys gecontroleerd. Bestanden die door de gebruiker zijn gemaakt (bijvoorbeeld met de extensie .txt, .doc of .xls), de map Mijn documenten, tijdelijke Internet-bestanden (waaronder geschiedenisbestanden in Internet Explorer, cookies en favoriete bestanden), de Prullenbak en het wisselbestand van Windows (.swp) worden niet gecontroleerd.


Systeem herstellen starten en gebruiken

Ga als volgt te werk om Systeem herstellen te starten:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeem herstellen.


  De eerste keer dat u Systeem herstellen gebruikt, bevat het welkomstscherm twee opties:

  • Herstel de configuratie van de computer naar een punt in het verleden
  • Een herstelpunt maken
 2. Klik op Herstel de configuratie van de computer naar een punt in het verleden en klik op Volgende.


  Er wordt een kalender weergegeven.
 3. Geef in de kalender aan naar welk herstelpunt u wilt teruggaan.
 4. Klik op Volgende.


  Omdat de computer opnieuw wordt opgestart, wordt u gevraagd alle bestanden en programma's af te sluiten voordat u een herstelbewerking uitvoert.
 5. Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt u om bevestiging gevraagd. Klik op OK om de computer te gaan gebruiken.
De volgende keer dat u Systeem herstellen start, wordt tevens de optie De laatste bewerking ongedaan maken weergegeven. Deze optie is beschikbaar voor het geval het probleem niet is opgelost door terug te gaan naar het gebruikte herstelpunt. U kunt dan eenvoudig weer teruggaan naar het punt waarop u begon te zoeken naar een oplossing.

Wanneer worden herstelpunten gemaakt

Herstelpunten worden op de volgende momenten gemaakt:

 • Elke 10 uur dat de computer actief is, wordt er automatisch een systeemherstelpunt gemaakt, maar pas wanneer de computer 2 minuten niet is gebruikt. Wanneer deze situatie zich niet voordoet, wordt er eens per 24 uur nadat het systeem 2 minuten niet is gebruikt, een systeemherstelpunt gemaakt.
 • Er worden herstelpunten gemaakt door installatieprogramma's die zijn voorzien van de nieuwe MSI-technologie (Microsoft Software Installer).
 • Er worden herstelpunten gemaakt door installatieprogramma's die gebruikmaken van InstallShield 6.1 Pro en hoger.
 • Er worden herstelpunten gemaakt wanneer een update wordt geïnstalleerd door Automatisch bijwerken.
 • Er worden herstelpunten gemaakt wanneer u met Systeem herstellen teruggaat naar een bepaald herstelpunt. Als u dit echter doet in de Veilige modus, wordt er geen herstelpunt gemaakt.
 • Herstelpunten kunnen ook handmatig worden gemaakt met Systeem herstellen.
De bestanden die worden gemaakt wanneer een herstelpunt of een systeemherstelpunt wordt ingesteld, worden in gecomprimeerde vorm (.cab) opgeslagen in de map _Restore (ook wel 'Data Store' genoemd) op het station waarop Windows Millennium is geïnstalleerd. De Data Store kan niet worden verplaatst, noch worden gewijzigd. Ook op elke herstelde schijf van de computer wordt een map _Restore gemaakt. Deze is bestemd voor indexering en controle, en bevat standaard het bestand Srdiskid.dat.

Wanneer maakt en gebruikt u een handmatig herstelpunt

Als u een apparaatstuurprogramma of software wilt installeren en u weet niet zeker welke invloed dit op het functioneren van Windows zal hebben, dan kunt u vóór de installatie een handmatig herstelpunt maken. Voor het geval u geen gebruik kunt maken van een bijbehorend uninstall-programma om de software van de computer te verwijderen, kunt u het systeem terugbrengen naar het handmatige herstelpunt. Ga als volgt te werk om een handmatig herstelpunt in te stellen:
 1. Klik op Een herstelpunt maken en vervolgens op Volgende.
 2. Geef de beschrijving van het herstelpunt op en klik op Volgende om de opdracht te bevestigen.
 3. Klik op OK of op Start.
De Data Store
De grootte van de Data Store wordt bepaald door de grootte van het Windows-station, waarbij het volgende van toepassing is:

 • De minimumgrootte van de Data Store is 200 MB. Als het Windows-station na de installatie van Windows Millennium minder dan 200 MB aan vrije ruimte bevat, wordt Systeem herstellen standaard uitgeschakeld. Wanneer u voldoende schijfruimte hebt vrijgemaakt, moet u Systeem herstellen handmatig inschakelen. Als Systeem herstellen wegens ruimtegebrek op de schijf is uitgeschakeld, wordt het automatisch weer ingeschakeld zodra er voldoende schijfruimte beschikbaar is.
 • Op logische stations die kleiner zijn dan 4 GB, is de maximale grootte van de Data Store 400 MB.
 • Op logische stations van 4 GB of groter beslaat de Data Store ongeveer 12% van het logische station waarop Windows Millennium is geïnstalleerd.
Zodra de Data Store 90% van de toegestane grootte heeft bereikt, worden oudere herstelpunten verwijderd op basis van FIFO (First In First Out) totdat de Data Store 50% van de toegestane grootte is. Het aantal herstelpunten dat na deze actie nog beschikbaar is, is afhankelijk van de software die recentelijk op het systeem is geïnstalleerd.


U kunt de grootte van de Data Store als volgt handmatig aanpassen:

 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem.
 2. Klik op het tabblad Prestaties.
 3. Klik op de knop Bestandssysteem.
 4. Open het tabblad Vaste schijf en zet de schuifknop bij Benodigde schijfruimte voor Systeem herstellen op de gewenste waarde.
BELANGRIJKE OPMERKING: het verkleinen van de beschikbare schijfruimte voor Systeem herstellen kan een FIFO-actie veroorzaken, waardoor herstelpunten verloren gaan.


Het systeem herstellen na een mislukte bewerking voor terugzetten
Als Systeem herstellen wordt uitgevoerd en de computer vervolgens niet meer kan worden opgestart, kunt u de computer met de noodopstartdiskette terugbrengen naar de toestand voordat Systeem herstellen werd gestart. Wanneer u de computer met de noodopstartdiskette opstart, wordt een bericht met de volgende strekking weergegeven:
Systeem herstellen heeft vastgesteld dat een herstelbewerking de laatste voltooide bewerking was. U wordt aangeraden om de wijzigingen die door Systeem herstellen zijn aangebracht, ongedaan te maken en de computer opnieuw op te starten voordat u verdergaat. Als u deze wijzigingen niet ongedaan maakt, is deze optie niet meer beschikbaar.


1) De wijzigingen van Systeem herstellen ongedaan maken

2) De wijzigingen van Systeem herstellen niet ongedaan maken


Maak een keuze.
Als u de eerste optie kiest, wordt de computer teruggebracht naar de toestand voordat de herstelbewerking werd uitgevoerd en wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten:


Systeem herstellen heeft de wijzigingen van de laatste herstelbewerking ongedaan gemaakt.


Verwijder alle diskettes uit de diskettestations en druk op CTRL+ALT+DEL om de computer opnieuw op te starten.
Hoewel het niet wordt aanbevolen, is het mogelijk om Systeem herstellen als volgt uit te schakelen:
 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem.
 2. Klik op het tabblad Prestaties.
 3. Klik op de knop Bestandssysteem.
 4. Klik op het tabblad Probleemoplossing.
 5. Schakel het selectievakje De optie Systeem herstellen uitschakelen in.
 6. Klik op OK en vervolgens op Sluiten.
 7. Start de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
Eigenschappen

Artikel-id: 267951 - Laatst bijgewerkt: 4 okt. 2004 - Revisie: 1

Feedback