Terminal Services-gebeurtenisbericht 1100 of 1114 in Windows 2000 Server of Windows Server 2003

Probleembeschrijving

Er is een gebeurtenisbericht met gebeurtenis-id 1100 geregistreerd in Logboeken op een Microsoft Windows 2000 Server-computer of er is een gebeurtenisbericht met gebeurtenis-id 1114 geregistreerd in Logboeken op een Microsoft Windows Server 2003-computer. Deze berichten hebben de volgende strekking:Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie 'Het probleem voor mij oplossen'. Als u er de voorkeur aan geeft dit probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?


Dit probleem zelf oplossen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register echter onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003
U kunt dit probleem oplossen door de volgende methoden uit te voeren totdat het probleem is opgelost:

 • Start de Spooler-service op de server.
 • Schakel Windows-printertoewijzing en LPT-poorttoewijzing voor Terminal Services-verbindingen uit. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ TSCC.MSC en klik op OK.
  2. Klik op Verbindingen en dubbelklik op RDP-Tcp.
  3. Open het tabblad Clientinstellingen.
  4. Schakel de selectievakjes Windows-printertoewijzing en LPT-poorttoewijzing uit en klik op OK.
 • Als niets anders werkt, kunt u de registervermelding fEnablePrintRDR toevoegen om het foutbericht te verwijderen. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Ga naar de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\rdpwd
  3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
  4. Typ fEnablePrintRDR en druk op Enter.
  5. Dubbelklik op de waarde fEnablePrintRDR, typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.

   Opmerking Als u fEnablePrintRDR instelt op 0 (uitgeschakeld), worden clientstationtoewijzingen ook uitgeschakeld.


Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.

Meer informatie

Als de registerwaarde is ingesteld op 0, werkt Printeromleiding niet; dit is zelfs het geval wanneer de Print Spooler is gestart op Terminal Server. In dit scenario worden er geen gebeurtenis-id's vastgelegd om aan te geven waarom er geen printers worden omgeleid. U kunt printeromleiding activeren door de registerwaarde in te schakelen of toe te voegen en vervolgens in te stellen op 1.
Eigenschappen

Artikel-id: 268065 - Laatst bijgewerkt: 25 aug. 2009 - Revisie: 1

Feedback