Foutbericht: Windows 2000 kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd: \Winnt\System32\Config\Systemced

BELANGRIJK: Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Wanneer u uw Microsoft Windows 2000-computer opnieuw opstart, kan het volgende foutbericht verschijnen:
Windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMced
Opmerking De letters 'ced' aan het eind van het foutbericht maken geen deel uit van het foutbericht. Het vorige scherm bevatte deze letters en dit scherm was niet volledig gewist toen het foutbericht werd weergegeven.

Mogelijk wordt ook het volgende foutbericht weergegeven:
Fout in System-component

Oorzaak

Mogelijke oorzaken van dit probleem zijn:
 • Er is een Promise Technology, Inc. ATA66 PCI-controllerkaart geïnstalleerd in de computer. Dit probleem treedt meestal op tijdens het Windows 2000-installatieproces.
 • De System-component in het register ontbreekt of is beschadigd.


  Als het register te groot is, kan Windows 2000 het register mogelijk niet laden. Dit probleem kan optreden wanneer een proces te veel gegevens naar de System-subsleutel in het register schrijft. De System-subsleutel is bedoeld om alleen die informatie te bevatten die nodig is om de computer op te starten.

  Computers die zijn gebaseerd op de Intel- of ARC (RISC)-architectuur, kunnen slechts 16 megabyte (MB) geheugen gebruiken in dit stadium van het opstartproces. Deze 16 MB moet door de System-subsleutel van het register worden gedeeld met de lader, de kernel, de HAL en de opstartstuurprogramma's. In bepaalde gevallen kan de System-subsleutel 13 MB of groter zijn.

Oplossing

WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Gebruik de van toepassing zijnde methode om dit probleem op te lossen.

Verwijder de Promise Technology ATA66 PCI-controller

Als dit probleem optreedt tijdens het Windows 2000-installatieproces en er is een Promise ATA66-controller geïnstalleerd in uw computer, dan verwijdert u de Promise Technology ATA66 PCI-controllerkaart. Vervolgens controleert u in de BIOS-instellingen of de IDE-controller op het moederbord is ingeschakeld en voert u Windows 2000 Setup opnieuw uit.

Zet een back-up van de System-component terug

BELANGRIJK: Deze procedure werkt niet op een Active Directory-domeincontroller. Wanneer de System-componenten uit de map REPAIR wordt gebruikt, is de computer namelijk geen domeincontroller meer.

U kunt de herstelconsole gebruiken om de back-up van de System-component te vervangen vanuit de herstelmap. Als de herstelconsole niet is geïnstalleerd op uw computer, kunt u deze uitvoeren vanuit het noodherstelproces:
 1. Start de computer op met de Windows 2000-cd-rom of de Windows 2000-opstartdiskette.
 2. Druk op R (voor 'repair' of herstellen) wanneer het bericht 'Welkom bij Setup' wordt weergegeven.
 3. Druk op C om de herstelconsole te starten.
 4. Selecteer de installatie die u wilt herstellen.
 5. Typ het beheerderswachtwoord.

  Als de computer een domeincontroller is, typt u het wachtwoord voor de modus voor Active Directory terugzetten wanneer u hierom wordt gevraagd.Als u meer informatie wilt over de herstelconsole, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  239803 Het wachtwoord van de Administrator voor de herstelconsole wijzigen via een domeincontroller
  223301 Beveiliging van de Administrator-account in de off line SAM
 6. Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt van de herstelconsole en druk na elke opdracht op ENTER:
  cd system32\config
  ren system system.oud
  ren system.alt systemalt.old
 7. Als u de wizard Noodhersteldiskette uit de hulpprogramma's Back-up en terugzetten van Windows 2000 hebt gebruikt, kopieert u de back-up van de System-component uit de map %SystemRoot%\Repair\Regback.

  Als u de wizard Noodhersteldiskette niet hebt gebruikt, kopieert u de standaard System-component uit de map %SystemRoot%\Repair.

  BELANGRIJK: U moet de meest recente versie van de System-component terugzetten. Tevens moet u alle programma's en stuurprogramma's voor hardware opnieuw installeren die worden uitgevoerd als services en die u hebt geïnstalleerd nadat u de Noodhersteldiskette het laatst hebt bijgewerkt.

  Typ de volgende opdracht en druk op ENTER om de standaard System-component te kopiëren:
  copy c:\winnt\repair\system c:\winnt\system32\config
  Typ de volgende opdracht en druk op ENTER om de System-component te kopiëren waarvan de laatste keer dat u de wizard Noodhersteldiskette hebt uitgevoerd, een back-up is gemaakt:
  copy c:\winnt\repair\regback\system c:\winnt\system32\config
 8. Typ exit bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om de computer opnieuw op te starten.

Verminder de grootte van de System-component

Als een groot aantal bronnen op de computer worden gedeeld, kan het register te groot worden. Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen.
 1. Start Register-editor (Regedt32.exe).
 2. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Share
 3. Klik in het menu Register op Registerbestand exporteren.
 4. Typ Shares.new in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 5. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE
 6. Klik in het menu Register op Registerbestand importeren.
 7. Klik in de bestandslijst op het bestand System.old en klik op Openen.
 8. Typ System.old in het vak Sleutelnaam en klik op OK.
 9. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select
 10. Noteer de instelling voor de waarde Default.
 11. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
  waarbij x het getal is dat u in stap 8 hebt genoteerd.
 12. Klik in het menu Register op Registerbestand exporteren.
 13. Typ Shares.old in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 14. Zet de sleutel Shares.new terug naar de registercomponent System.old:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
 15. Klik op de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old.
 16. Klik in het menu Register op Component verwijderen.
 17. Sluit de Register-editor af.
 18. Start de computer op met de herstelconsole.
 19. Typ de volgende regels op de opdrachtregel en druk na elke regel op ENTER:
  ren system system.org
  ren system.oud system
 20. Typ exit bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om de computer opnieuw op te starten.

Meer informatie

Voor meer informatie over het verkrijgen van Windows XP Setup-opstartdiskettes klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310994 Opstartdiskettes van Windows XP Setup downloaden
Klik voor meer informatie over de beperkingen van de System-component in Microsoft Windows Server 2003 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

302594 De geheugenbeperking van de systeemcomponent is verbeterd in Windows Server 2003
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 269075 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2004 - Revisie: 1

Feedback