Geen toegang tot cd-rom en foutbericht 'Code 31' in Apparaatbeheer na verwijderen van Adaptec Easy CD Creator van uw computer

Klik op 314060 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.

Dit artikel is ook van toepassing op Adaptec Easy Creator 5.01.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Als u Adaptec Easy CD Creator versie 5.01 en eerder of DirectCD versie 3.01 of 3.01c van de computer hebt verwijderd, kunnen de volgende problemen optreden:
 • U hebt geen toegang tot uw cd-roms via Deze computer.
 • In Apparaatbeheer verschijnt het volgende foutbericht bij alle cd-rom-apparaten die zijn verbonden met het computersysteem:
  Dit apparaat werkt niet goed omdat Windows de voor dit apparaat benodigde stuurprogramma's niet kan laden (Code 31).
 • Het volgende foutbericht verschijnt in Apparaatbeheer:
  Een stuurprogramma (service) voor dit apparaat is niet nodig en het is daarom uitgeschakeld (code 32 of code 31).
  Opmerking Mogelijk wordt ook foutcode 39 weergegeven, waarin wordt aangegeven dat het stuurprogramma is beschadigd.

 • Het volgende foutbericht verschijnt in Apparaatbeheer:
  Het register is mogelijk beschadigd. (Code 19)
Deze code geeft aan dat het register een onbekend resultaat heeft geretourneerd.

Oplossing

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Voor dit probleem zijn twee oplossingen mogelijk:

Methode 1

 1. Verwijder de waarden Upperfilters en Lowerfilters uit de volgende registersleutel:
  HKEY_LOC$$AL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Opmerking Als foutcode 39 wordt weergegeven, is het mogelijk dat naast filterstuurprogramma's van Adaptec ook filterstuurprogramma's van andere fabrikanten zijn toegevoegd aan de waarden UpperFilters en LowerFilters. In dat geval kunt u proberen eerst de filterstuurprogramma's van de andere fabrikanten te verwijderen en te kijken of foutcode 39 niet meer verschijnt als alleen de Easy Creator-filters nog op de computer aanwezig zijn. Als nog steeds foutcode 39, 32 of 31 wordt weergegeven, verwijdert u de waarden Upperfilters en Lowerfilters volledig uit de bovenstaande sleutel.

 2. Start de computer opnieuw op.

Methode 2

Als foutcode 31 nog steeds wordt weergegeven na het uitvoeren van bovenstaande methode en u nog steeds geen toegang hebt tot cd-rom's, kunt u, wanneer u Media Player versie 7.0 hebt geïnstalleerd, deze versie verwijderen en de laatste versie downloaden en installeren vanaf de volgende Microsoft-website:

Status

Dit is een bekend probleem bij Easy CD Creator versie 5.01 en eerder en bij DirectCD versie 3.01c en eerder.

Meer informatie

Dit probleem kan ook voorkomen bij de laatste versies van Easy CD Creator 5.01 en DirectCD 3.01d of later.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Opmerking bij andere niet-Microsoft software voor het schrijven naar cd's kunnen vergelijkbare problemen voorkomen. Sommige of alle van de bovenstaande stappen voor probleemoplossing zijn van toepassing als ook deze programma's registervermeldingen toevoegen onder de registerwaarden UpperFilters of LowerFilters doordat filterstuurprogramma's worden toegevoegd of doordat registersleutels en -waarden worden verwijderd die hierboven zijn beschreven en die beginnen met:
HKEY_LOC$$AL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Waarschuwing Maak altijd eerst een back-up van het register voordat u wijzigingen doorvoert.
Eigenschappen

Artikel-id: 270008 - Laatst bijgewerkt: 11 okt. 2006 - Revisie: 1

Feedback