Lijst met programma's wijzigen die samen met Windows worden gestart

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u wijzigingen kunt aanbrengen in de lijst met programma's die automatisch worden gestart wanneer u Windows start.

U kunt een lijst met programma's maken die automatisch worden gestart wanneer u de computer opstart of wanneer u zich aanmeldt bij de computer. Deze lijst kunt u uiteraard ook aanpassen wanneer dit nodig is. Sommige programma's kunt u zodanig instellen dat ze automatisch worden uitgevoerd wanneer u zich bij de computer aanmeldt.

Meer informatie

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Kies een van de volgende methoden om de lijst met programma's te wijzigen die worden gestart bij het starten van Windows:

Op een computer met Microsoft Windows 95 of Microsoft Windows 98

  1. Start de Systeembeleid-editor (het bestand Poledit.exe).
  2. Open het object Lokale computer en ga naar de sectie met de naam 'Programs to Run'.
Deze sectie bevat vermeldingen voor Uitvoeren, Eenmaal uitvoeren en Services uitvoeren. Met deze services kunt u de programma's configureren die al dan niet tegelijkertijd met de computer moeten worden gestart.

Op een computer met Microsoft Windows NT 4.0 Server


  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en Systeembeheer aan en klik op Systeembeleid-editor.
  2. Open Beleid voor lokale computer, open de map Systeem en vervolgens de map Uitvoeren.
De map Uitvoeren bevat het beleid Uitvoeren voor de programma's die bij het opstarten moeten worden uitgevoerd. Dit beleid kunt u aanpassen.

Op een computer met Microsoft Windows NT 4.0 Workstation

Installeer de Server-hulpprogramma's en voer vervolgens de hierboven beschreven stappen voor Windows NT 4.0 Server uit.

Klik voor meer informatie over de installatie van de Windows NT Server-hulpprogramma's op een computer met Windows NT 4.0 Workstation op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

173673 Windows NT Server Tools for Windows NT Workstation 4.0 Available

Op een computer met Windows 2000

In Windows 2000 zijn er twee beleidsinstellingen voor het uitvoeren van programma's:
  • Windows 2000 Run at Startup
  • Windows 2000 Legacy Run at Startup
Deze beleidsinstellingen zijn beschikbaar in Windows 2000 Professional en Windows 2000 Server. Het beleid Windows 2000 Run at Startup is vergelijkbaar met h beleid in de andere Windows-familie van besturingssystemen.

De lijst met programma's wijzigen:
  1. Open de Microsoft Management Console (MMC) en voeg de invoegtoepassing Groepsbeleid toe.
  2. Klik achtereenvolgens op Beleid voor lokale computer, Computerconfiguratie en Beheersjablonen.
  3. Klik op het object Systeem, dubbelklik op Deze programma's uitvoeren tijdens aanmelden van gebruiker in de lijst met beleidsinstellingen voor het lokale systeem in het rechterdeelvenster en klik vervolgens op Inschakelen, Uitschakelen of Niet configureren.
Als u de lijst wilt aanpassen, moet u het beleid inschakelen en vervolgens op Weergeven klikken om de lijst met automatisch te starten programma's te wijzigen. Een lijst met deze bestanden kunt u vinden in het register, onder de volgende sleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
Het tweede uitvoeringsbeleid heeft te maken met oudere programma's. In deze categorie kunnen verschillende programma's van andere leveranciers, zoals RealAudio, zijn opgenomen. Deze programma's gebruiken een andere registersleutel om het programma te configureren voor automatisch starten. Deze registersleutel (die ook in Windows 95, Windows 98 en Windows NT wordt gebruikt) wordt in het register opgeslagen onder:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

-of-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
Programma's die via deze registersleutel worden geconfigureerd voor automatisch starten, worden gezien als oudere programma's.

In Windows 2000 is het niet mogelijk deze lijst rechtstreeks te wijzigen vanuit de MMC-invoegtoepassing Groepsbeleid. In Windows 2000 kunt u deze lijst alleen in zijn geheel in- of uitschakelen. Hiervoor gaat u naar het object in de MMC dat het beleid 'Deze programma's uitvoeren tijdens aanmelden van gebruiker' bevat. Dit is uitgelegd in de voorafgaande sectie. Zoek vervolgens het beleid met de naam 'Oude lijst voor Uitvoeren uitschakelen'. Als geen van de oudere programma's automatisch moet worden gestart, kunt u dit beleid inschakelen.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Referenties

Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

147381 How to Use System Policies On a Standalone Computer
159936 Using the Windows NT 4.0 or Windows 95 System Policy Editor
179365 INFO: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce and Startup
Eigenschappen

Artikel-id: 270035 - Laatst bijgewerkt: 25 sep. 2011 - Revisie: 1

Feedback