Beschrijving van update 14.2.1 voor Microsoft Office voor Mac 2011

Inleiding

Met deze update worden verschillende problemen in Microsoft Office voor Mac 2011 opgelost.
 • Problemen met de Office-database
  • Wanneer u Microsoft Outlook voor het eerst start nadat u Office voor Mac 2011 Service Pack 2 (SP2) hebt geïnstalleerd, moet u de Office-database upgraden. Als er tijdens de database-upgrade beschadigde bestanden worden aangetroffen, wordt het databasehulpprogramma uitgevoerd. Met het databasehulpprogramma wordt de Office-database opnieuw opgebouwd. Nadat het proces is voltooid, wordt de database-upgrade opnieuw gestart wanneer u Outlook start. Na voltooiing van de database-upgrade wordt Outlook gestart.
 • Bestandslocatiewijzigingen
  • AppleScripts worden nu gekopieerd naar de nieuwe standaardscriptlocatie.
   • Als u eerder Office 2011 14.2.0 gebruikte, worden de scripts niet gekopieerd.
   • U kunt AppleScripts dan handmatig kopiëren naar de nieuwe locatie. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
    1. Klik in het menu Ga naar op Documenten en open vervolgens de map Microsoft User Data.
    2. Selecteer de volgende mappen:
     • Excel Script Menu Items
     • Outlook Script Menu Items
     • PowerPoint Script Menu Items
     • Word Script Menu Items
    3. Klik in het menu Bewerken op Kopiëren.
    4. Klik in het menu Ga naar op Ga naar map.
    5. Typ de volgende maplocatie in het vak Ga naar map en klik op Ga:
     ~/Library/Application Support/Microsoft/Office
    6. Klik in het menu Bewerken op Plakken. De mappen die u in stap 2 hebt geselecteerd, worden naar de nieuwe locatie gekopieerd.
  • AutoCorrectie-lijsten worden nu gekopieerd naar de nieuwe maplocatie voor AutoCorrectie-lijsten.
   • Als u eerder Office 2011 14.2.0 gebruikte, worden de AutoCorrectie-lijsten niet gekopieerd.
   • U kunt uw oude AutoCorrectie-lijsten handmatig kopiëren naar de nieuwe locatie. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
    1. Klik in het menu Ga naar op Ga naar map.
    2. Typ de volgende maplocatie in het vak Ga naar map en klik op Ga:
     ~/Library/Preferences/Microsoft/Office 2011/
    3. Selecteer de AutoCorrectie-lijsten. Deze worden als volgt weergegeven:
     Microsoft Office ACL [Taalnaam]
     Opmerking De tijdelijke aanduiding Taalnaam staat voor een taal waarvoor u AutoCorrectie-lijsten hebt geïnstalleerd.
    4. Klik in het menu Bewerken op Kopiëren.
    5. Klik in het menu Ga naar op Ga naar map.
    6. Typ de volgende maplocatie in het vak Ga naar map en klik op Ga:
     ~/Library/Application Support/Microsoft/Office/Preferences/Office 2011/
    7. Klik in het menu Bewerken op Plakken. De AutoCorrectie-lijsten worden gekopieerd naar de nieuwe locatie.
 • Outlook starten
  • Wanneer u Outlook start, krijgt u niet meer het verzoek uw Outlook-identiteit te selecteren.
 • Installatie via opdrachtregels
  • U kunt Office 2011 SP2-updates nu implementeren via opdrachtregels of via hulpprogramma's vanwaaruit de opdrachtregel wordt aangeroepen, zoals Casper of Munki, in Mac OS X 10.7 (Lion) en in latere versies van Mac OS X.
Deze update wordt aanbevolen voor alle gebruikers

Meer informatie

Vereisten

Voordat u update 14.2.1 voor Office 2011 installeert, moet update 14.1.0 voor Office 2011 of een latere versie op uw computer zijn geïnstalleerd. Ook moet Mac OS X v10.5.8 of een latere versie van het Mac OS X-besturingssysteem zijn geïnstalleerd.

Als u wilt controleren of uw computer over de vereiste OS-versie beschikt, klikt u op Over deze Macintosh in het menu Apple.

U kunt als volgt controleren of update 14.1.0 voor Office 2011 op uw computer is geïnstalleerd:
 1. Open het menu Ga naar en klik op Toepassingen.
 2. Open de map Microsoft Office 2011 en open vervolgens een Office-toepassing (bijvoorbeeld Word).
 3. Klik in het menu Word op Over Word.
 4. Kijk in het dialoogvenster Over Word welk versienummer wordt weergegeven. Dat zou 14.1.0 moeten zijn

De update downloaden

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het updatepakket 14.2.1 voor Microsoft Office voor Mac 2011 nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.
Eigenschappen

Artikel-id: 2705358 - Laatst bijgewerkt: 31 aug. 2012 - Revisie: 1

Feedback