Fouten bij het opslaan van Excel-bestanden oplossen

Samenvatting

Er kunnen problemen optreden wanneer u probeert een Microsoft Excel-bestand op te slaan en een of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
 • U slaat een Excel-bestand op op een netwerkstation waarvoor u beperkte machtigingen hebt.
 • U slaat een Excel-bestand op op een locatie met onvoldoende schijfruimte.
 • De verbinding met het Excel-bestand is verbroken.
 • Er is een conflict met een antivirusprogramma.
 • U slaat een Excel-bestand op dat wordt gedeeld.
 • De padlimiet van 218 tekens wordt overschreden wanneer u een Excel-bestand opslaat.
 • De functie Alternatieve formule-evaluatie is ingeschakeld in Excel.
 • Het bestand is gemaakt met een sjabloon die ingesloten objecten bevat.

INLEIDING

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen oplost die kunnen optreden wanneer u Microsoft Excel-bestanden opslaat.

Meer informatie

Opmerkingen voordat u met de probleemoplossing begint

Als dit probleem optreedt bij een bestand dat u nog niet hebt kunnen opslaan, raadpleegt u de sectie Uw Excel-bestand opslaan voordat u met de probleemoplossing begint voordat u verdergaat met deze probleemoplossing.

Als u meer wilt weten over hoe bestanden worden opgeslagen in Excel, raadpleegt u de sectie De wijze waarop een Excel-bestand wordt opgeslagen.

U kunt het opslagprobleem in Excel oplossen door de volgende stappen in de weergegeven volgorde uit te voeren totdat het probleem is opgelost.

Stap 1: Probeer het Excel-bestand op een andere locatie op te slaan

Als het lukt het Excel-bestand correct op te slaan op een lokale vaste schijf, een netwerkstation of een diskettestation, zijn dit de mogelijke oorzaken voor uw probleem:

Stap 2: Probeer een nieuw Excel-bestand op te slaan op de oorspronkelijke locatie

Ga als volgt te werk om een nieuw Excel-bestand op te slaan op de oorspronkelijke locatie:
 1. Maak een nieuwe Excel-werkmap.
 2. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 3. In het dialoogvenster Opslaan als voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik in het vak Opslaan in op de locatie waarop uw oorspronkelijke Excel-bestand is opgeslagen.
  2. Typ in het vak Bestandsnaam een nieuwe naam voor uw nieuwe Excel-bestand.
  3. Klik op Opslaan.
Als u een nieuw Excel-bestand kunt opslaan op de oorspronkelijke locatie, zijn dit de mogelijke oorzaken:
Als u een nieuw Excel-bestand niet kunt opslaan op de oorspronkelijke locatie, is dit een mogelijke oorzaak:
Als u wel voldoende schijfruimte hebt, probeert u stap 3.

Stap 3: Probeer het Excel-bestand op te slaan in de veilige modus van Microsoft Windows

Als uw probleem met stap 1 en stap 2 niet is opgelost, start u Windows in de veilige modus en probeert u uw Excel-bestand op te slaan op uw vaste schijf.

Opmerking Als u uw Excel-bestanden opslaat op een netwerklocatie, start u Windows opnieuw in de veilige modus met netwerkondersteuning, en probeert u uw Excel-bestand op te slaan.

Opmerking: U kunt de veilige modus van Windows niet gebruiken voor het oplossen van problemen in Excel 2010 of Excel 2013

Als u meer informatie wilt over het starten van Windows in de veilige modus, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

315222 Een beschrijving van de opstartopties in de veilige modus van Windows XP

Als u het Excel-bestand kunt opslaan nadat u Windows opnieuw hebt gestart in de veilige modus, probeert u het bestand opnieuw op te slaan. Open daartoe het menu Bestand en klik op Opslaan.

Als u het Excel-bestand niet kunt opslaan (of niet opnieuw kunt opslaan) nadat u Windows opnieuw hebt gestart in de veilige modus, zijn dit de mogelijke oorzaken:

Oorzaken

Een invoegtoepassing van een andere fabrikant

Als u het Excel-bestand niet kunt opslaan wanneer u Excel in de veilige modus van Windows uitvoert, kan het probleem worden veroorzaakt door een invoegtoepassing van een andere fabrikant, of door een bestand dat zich op een van de opstartlocaties van Excel bevindt. Deze bestanden worden standaard geladen wanneer u Excel start.

Leveranciers van software van derden installeren soms aangepaste invoegtoepassingen voor Excel. Sommige van deze invoegtoepassingen zijn bedoeld voor samenwerking met bestaande Excel-functies; andere om een naadloze overgang mogelijk te maken bij gebruik van het product van derden. Deze invoegtoepassingen van derden verstoren de functionaliteit van Excel doorgaans niet. Soms veroorzaakt een invoegtoepassing echter een conflict bij het opslaan van een Excel-bestand.

Start Excel in de veilige modus om dit te testen en uit te sluiten dat een Excel-invoegtoepassing of een bestand van derden een opslagprobleem in Excel veroorzaakt. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Sluit Excel af.
 2. Klik op Start en wijs Programma's aan.
 3. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u Excel start, totdat een bericht wordt weergegeven dat lijkt op het volgende:
  Excel heeft ontdekt dat u de CTRL-toets ingedrukt houdt. Wilt u Excel starten in de veilige modus?
 4. Klik op Ja.
 5. Probeer een nieuw Excel-bestand op te slaan en hetzelfde Excel-bestand vervolgens opnieuw op te slaan.
Als het bestand correct wordt opgeslagen, was een aangepaste invoegtoepassing of een bestand op een opstartlocatie van Excel waarschijnlijk de oorzaak. Zoek en verwijder de invoegtoepassing of het bestand om het probleem uit te sluiten. Nadat u hebt vastgesteld welke invoegtoepassing of welk bestand het probleem heeft veroorzaakt, neemt u contact op met de desbetreffende fabrikant. De fabrikant kan beschikken over extra informatie over dit probleem en over een update om het probleem op te lossen.

Voor meer informatie over de veilige modus van Microsoft Excel drukt u in Excel op F1 om het menu Help te openen, typt u veilige modus in het zoekvak en klikt u vervolgens op Zoeken om het onderwerp weer te geven.


Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over hoe u nagaat welke mappen worden gebruikt tijdens het opstarten van Excel en over aanvullende opties om deze functionaliteit uit te schakelen:

822107 Opstartmappen gebruiken in Excel
826922 Voorkomen dat bestanden automatisch worden geopend in Excel


terug naar begin

Beperkte machtigingen

Wanneer u een Excel-bestand opslaat, moet u over de volgende machtigingen beschikken voor de map waarin u het bestand opslaat:
 • Leesmachtigingen
 • Schrijfmachtigingen
 • Wijzigingsmachtigingen
 • Verwijdermachtigingen
Opmerking Als u niet over deze machtigingen beschikt, kan het opslagproces in Excel niet worden voltooid.

terug naar begin

Onvoldoende schijfruimte

Wanneer u iets wilt opslaan op een willekeurig station, bijvoorbeeld een diskettestation, een lokale vaste schijf of een netwerkstation, moet er voldoende vrije ruimte zijn op het station om het bestand te kunnen opslaan. Als er niet voldoende ruimte is op het doelstation, kan de opslagbewerking in Excel niet worden voltooid en wordt het volgende foutbericht weergegeven:
De schijf is vol.


Voor meer informatie over dit foutbericht klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

214245 Het foutbericht 'De schijf is vol' wordt weergegeven wanneer u een werkmap in Excel opslaat

214073 Er wordt een foutbericht weergegeven als u een bestand wilt opslaan in Excel

terug naar begin

De netwerkverbinding is verbroken

Als u met een Excel-bestand werkt en de verbinding met het station waarop het bestand zich bevindt, wordt verbroken, wordt er mogelijk een foutbericht weergegeven wanneer u het bestand probeert op te slaan.

Als u een Excel-bestand op een netwerklocatie opent, kan dit probleem optreden doordat bepaalde delen van het bestand bij opening mogelijk nog niet zijn gedownload op de lokale computer. De cachegeheugens van de draaitabellen, de ActiveX-objecten en het Microsoft VBA-gedeelte (Visual Basic for Applications) van het bestand worden pas gedownload op de lokale computer als deze in de lokale Excel-sessie worden geopend.

Als de netwerkverbinding wordt verbroken, zijn de bestandsdelen die nog niet op de lokale computer zijn gedownload, niet toegankelijk in Excel en kan het bestand niet worden opgeslagen.

Klik op de volgende artikelnummers van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

291204 Er wordt een foutbericht weergegeven in Excel als u een bestand opslaat nadat de netwerkverbinding is verbroken

214073 Er wordt een foutbericht weergegeven als u een bestand wilt opslaan in Excel

terug naar begin

Een conflict met uw antivirussoftware

Wanneer er antivirussoftware is geïnstalleerd of wordt uitgevoerd, kan er een foutbericht worden weergegeven als u een bestaand Excel-bestand probeert op te slaan. Er wordt geen foutbericht weergegeven als u een nieuw Excel-bestand probeert op te slaan. Er kan een foutbericht worden weergegeven doordat bepaalde antivirusprogramma's nieuwe bestanden die op een computer verschijnen snel scannen. Deze scan verstoort soms het opslagproces in Excel. Door deze verstoring kan het Excel-bestand niet correct worden opgeslagen.

terug naar begin

Een conflict met bestandsdeling

Als u tegelijk met een andere gebruiker aan een gedeeld Excel-bestand werkt, kan er een foutbericht worden weergegeven als u en de tweede gebruiker het Excel-bestand tegelijkertijd proberen op te slaan. Het foutbericht wordt weergegeven doordat het bestand niet kan worden opgeslagen als hetzelfde bestand tegelijkertijd ook in een ander exemplaar van Excel wordt opgeslagen.

Voor meer informatie over dit foutbericht klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

130494 Het foutbericht 'Dit bestand is vergrendeld' wordt weergegeven wanneer u een gedeelde werkmap in Excel 2002 opslaat

terug naar begin

De lengte van de bestandsnaam

Als u probeert een Excel-bestand te openen of op te slaan en het pad naar dat bestand (inclusief de bestandsnaam) meer dan 218 tekens lang is, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:

Ongeldige bestandsnaam

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

213983 Foutbericht wanneer u een bestand opent of opslaat in Microsoft Excel: 'De bestandsnaam is niet geldig'

terug naar beginbegin

Aanvullende informatie

Uw Excel-bestand opslaan voordat u met de probleemoplossing begint

Meestal wilt u uw Excel-bestand met uw laatste wijzigingen opslaan voordat u gaat onderzoeken waarom het opslagprobleem is opgetreden. Afhankelijk van de oorzaak van het opslagprobleem in Excel is het niet altijd mogelijk het bestand in de huidige staat te herstellen. Met de volgende methoden lukt het echter vaak wel om het bestand op te slaan. De volgorde van de volgende suggesties wordt bepaald door de mate waarin de indeling behouden blijft.

Opmerking Bij de volgende methoden wordt het bestand mogelijk niet opgeslagen met alle laatste wijzigingen, opmaak en functies die specifiek zijn voor de versie van Excel die u gebruikt. De volgende methoden zijn bedoeld om een bruikbare, opgeslagen versie van het bestand te verkrijgen. Bij alle volgende methoden moet u het bestand op uw lokale vaste schijf opslaan en daarbij een unieke bestandsnaam gebruiken.

Methode 1: Het Excel-bestand opslaan met een nieuwe bestandsnaam
 1. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 2. Sla het Excel-bestand op met een nieuwe, unieke naam.
Methode 2: De oorspronkelijke werkbladen verplaatsen naar een nieuwe werkmap
 1. Voeg een extra werkblad aan de werkmap toe door op Shift + F11 te drukken.

  Dit blad is nodig als opvulblad, omdat er minimaal één blad in een werkmap moet achterblijven nadat u alle relevante gegevensbladen hebt verplaatst.
 2. Groepeer alle werkbladen (behalve het extra werkblad) door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u op het eerste blad en vervolgens op het laatste blad klikt.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de gegroepeerde bladen en selecteer Verplaatsen of kopiëren.
 4. Klik in de lijst Naar map op (nieuwe map).
 5. Klik op OK.
Opmerking Met deze stappen worden de actieve (gegroepeerde) werkbladen verplaatst naar een nieuwe werkmap.

Als u VBA-macro's in uw werkmap hebt, kopieert u de modules van de oude werkmap naar de nieuwe werkmap.

Methode 3: Het bestand opslaan als een ander Excel-bestandstype
 1. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 2. Selecteer in de lijst Opslaan als een andere bestandsindeling dan de huidige. Als u Microsoft Excel 2007 of later gebruikt, slaat u het bestand op met de extensie .xlsx of .xlsm in plaats van .xls.
Methode 4: Het bestand opslaan in HTML-indeling
 1. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 2. Klik in de lijst Opslaan als op Webpagina.
 3. Klik op Opslaan.
terug naar begin

De wijze waarop een Excel-bestand wordt opgeslagen

Wanneer een bestand in Excel wordt opgeslagen, gaat dat als volgt:
 1. Excel maakt een tijdelijk bestand met een willekeurige naam (bijvoorbeeld Cedd4100 zonder bestandsnaamextensie) in de doelmap die u hebt opgegeven in het dialoogvenster Opslaan als. De volledige werkmap wordt naar het tijdelijke bestand geschreven.
 2. Als er wijzigingen worden opgeslagen in een bestaand bestand, wordt het oorspronkelijke bestand verwijderd.
 3. De naam van het tijdelijke bestand wordt gewijzigd. Het tijdelijke bestand krijgt de bestandsnaam die u hebt opgegeven (zoals Werkmap1.xls) in het dialoogvenster Opslaan als.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

814068 Beschrijving van de manier waarop in Excel bestanden worden opgeslagen

Opmerking Andere processen op uw computer kunnen het opslagproces in Excel verstoren. Dit probleem kan optreden als het tijdelijke Excel-bestand wordt geopend voordat het Excel-opslagproces is voltooid (bijvoorbeeld wanneer uw lokale antivirusprogramma het tijdelijke bestand blokkeert om het te scannen voordat de naam ervan kan worden gewijzigd).

Daarom is het handig te weten welke nieuwe software of updates er zijn geïnstalleerd voordat u opslagproblemen in Excel ondervond. Die informatie is ook nuttig als uw probleem niet wordt opgelost met dit artikel en u contact moet opnemen met Microsoft Product Support Services. Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie: terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 271513 - Laatst bijgewerkt: 8 jan. 2014 - Revisie: 1

Feedback