Een Excel-werkmap opmaken tijdens het streamen van MIME-inhoud

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u met ASP (Active Server Pages) een opgemaakte werkmap kunt maken die als MIME-inhoud wordt gestreamd naar Microsoft Excel.

Meer informatie

Excel kan opslaggegevens opslaan in een indeling die bestaat uit een combinatie van HTML en XML. Wanneer u een werkmap van Excel 2000 opslaat als webpagina, maakt Excel een bestand dat bestaat uit een combinatie van HTML- en XML-codes die een speciale betekenis hebben voor Excel. Een werkmap in deze indeling kan vanuit Excel worden weergegeven in de browser en weer in Excel (een zogenaamde 'round trip') zonder dat dit gevolgen heeft voor de integriteit van de werkmap.

Wanneer u in Internet Explorer een werkmap opent die is opgeslagen als een webpagina, worden de HTML-codes gebruikt om het document weer te geven. Wanneer u een werkmap in deze indeling opent in Excel, gebruikt Excel de XML-codes voor instellingen die mogelijk betrekking hebben op de werkmap, werkbladen, rijen en kolommen. Als u meer informatie wilt over het gebruik van HTML en XML met Excel 2000, leest u het artikel 'Microsoft Office HTML and XML Reference' op de volgende MSDN-website: Met behulp van ASP kunt u zelf documenten maken in de indeling HTML/XML van Excel, zodat het document na streaming naar de clientbrowser wordt weergegeven in Excel. U kunt bepalen waar gegevens worden weergegeven in cellen. Daarnaast kunt u instellingen voor werkmappen of werkbladen gebruiken die worden ondersteund door de indeling HTML/XML van Excel. Ga als volgt te werk om een Excel-werkmap te maken in de indeling HTML/XML en deze vervolgens als MIME-inhoud te streamen naar Excel op de client:
 1. Plak de volgende code in Kladblok:
  <%@ Language=VBScript %>
  <%
  ' Check for a value passed on the address bar.
  if (Request.QueryString("i")) = "" then bFirst = true
  ' If we have a value for "i", we know that we can display the
  ' data in Excel.
  if (bFirst = false) then
  ' Buffer the content and send it to Excel.
  Response.Buffer = true
  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
  %>
  <HTML xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
  <HEAD>
  <style>
  <!--table
  @page
  {mso-header-data:"&CMultiplication Table\000ADate\: &D\000APage &P";
  mso-page-orientation:landscape;}
  br
  {mso-data-placement:same-cell;}
  -->
  </style>
  <!--[if gte mso 9]><xml>
  <x:ExcelWorkbook>
  <x:ExcelWorksheets>
  <x:ExcelWorksheet>
  <x:Name>Sample Workbook</x:Name>
  <x:WorksheetOptions>
  <x:Print>
  <x:ValidPrinterInfo/>
  </x:Print>
  </x:WorksheetOptions>
  </x:ExcelWorksheet>
  </x:ExcelWorksheets>
  </x:ExcelWorkbook>
  </xml><![endif]-->
  </HEAD>
  <BODY>
  <TABLE>
  <%
  ' Build a multiplication table from 1,1 to i,j.
  for i = 1 to CInt(Request.QueryString("i"))
  Response.Write " <TR>" + vbCrLf
  for j = 1 to CInt(Request.QueryString("j"))
  if (j = 1) or (i = 1) then
  Response.Write " <TD bgcolor=""#FFF8DC"">"
  else
  Response.Write " <TD bgcolor=""#B0C4DE"">"
  end if
  Response.Write CStr(i*j) + "</TD>" + vbCrLf
  next
  Response.Write " </TR>" + vbCrLf
  next
  %>
  </TABLE>
  </BODY>
  </HTML>
  <%
  else
  ' The user hasn't loaded the page yet. Prompt them for
  ' values for the table.
  %>
  <HTML>
  <BODY>
  Please enter indices for the multiplication table:<BR>
  <FORM action="xlmime.asp" method=GET>
  i = <INPUT type="text" name=i style="WIDTH: 25px"><BR>
  j = <INPUT type="text" name=j style="WIDTH: 25px"><BR><BR/>
  <INPUT type="submit" value="Submit"><BR/>
  </FORM>
  </BODY>
  </HTML>
  <%
  end if
  %>
 2. Sla het bestand als XLMime.asp op in de virtuele hoofdmap van uw webserver. (Standaard is de virtuele hoofdmap de map C:\Inetpub\Wwwroot.)
 3. Start Internet Explorer en ga naar http://uw_webserver/xlmime.asp, waarbij uw_webserver de naam is van uw webserver.
 4. Geef op de webpagina die verschijnt numerieke waarden op in de verschillende tekstvakken en klik op Verzenden. Excel wordt in de browser geactiveerd met een nieuwe werkmap. De nieuwe werkmap bevat opgemaakte gegevens in het aantal rijen (i) en het aantal kolommen (j) dat u hebt opgegeven. Als u de gegevens in het venster Pagina-instelling voor het werkblad bekijkt, ziet u dat de stand is ingesteld op Liggend en dat er een aangepaste koptekst is gemaakt.

Referenties

Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het streamen van MIME-inhoud naar Office-toepassingen:
266263 BUG: In Word 2000 en Excel 2000 wordt de ASP-bron weergegeven bij gebruik van MIME-type om gegevens af te spelen
199841 ASP-resultaten weergeven met Excel in Internet Explorer met MIME-typen
Ga voor meer informatie over Office Automation naar de site Office Development van Microsoft:
Eigenschappen

Artikel-id: 271572 - Laatst bijgewerkt: 28 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback