Wanneer u een werkmap opent, kan in Excel meerdere vensters worden weergegeven die een kopie van diezelfde werkmap bevatten


Symptomen


Wanneer u een werkmap opent, kunt u in Microsoft Excel meerdere vensters weergeven die een kopie van dezelfde werkmap bevatten. Daarnaast wordt in de titelbalk de naam van de werkmap weergegeven, gevolgd door een dubbele punt en een getal, zoals Map1:1 en Map1:2. Op de taakbalk in Microsoft Windows wordt ook een knop voor elk van deze vensters weergegeven.

Oorzaak


Dit probleem treedt op als de werkmap is opgeslagen terwijl er meerdere vensters zijn geopend voor de werkmap.

Oplossing


Als u dit gedrag wilt wijzigen, sluit u de extra vensters en slaat u de werkmap op. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op de knop sluiten (de X in de rechterbovenhoek) van het venster dat u niet wilt.Opmerking: als u in het menu bestand op sluiten klikt, worden alle vensters van de werkmap automatisch gesloten. Aangezien de instellingen behouden blijven, worden alle vensters opnieuw weergegeven wanneer u de werkmap de volgende keer opent.
  2. Herhaal stap 1 totdat alleen het gewenste venster is geopend. Opmerking: als er slechts één venster is geopend, wordt in de titelbalk niet langer een dubbele punt en een getal weergegeven.
  3. Druk op CTRL + S om de werkmap op te slaan.

Meer informatie


U kunt in Excel meerdere vensters openen om één werkmap te bekijken. Dit is handig als u tegelijkertijd verschillende bladen in dezelfde werkmap wilt weergeven of in verschillende gebieden van een groot werkblad. Als u bijvoorbeeld meerdere bladen in de actieve werkmap wilt weergeven, voert u de volgende stappen uit:
  1. Druk op CTRL + N om een nieuwe voor te maken. In Excel worden meerdere vensters van dezelfde werkmap aangeduid door een dubbele punt en een nummer toe te voegen aan de naam van het bestand op de titelbalk.
  2. Ga naar het nieuwe venster en klik vervolgens op een blad dat u wilt weergeven.
  3. Herhaal stappen 1 en 2 voor elk blad dat u wilt weergeven in een venster.
Als u het bestand sluit en opslaat wanneer u meerdere vensters bekijkt, blijven de venster instellingen behouden. Wanneer u de werkmap opnieuw opent, worden de verschillende vensters daarom weergegeven.