Picture It!: Problemen met geluid oplossen

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen met geluid kunt oplossen in de programma's die aan het begin van dit artikel worden vermeld.

Meer informatie

Als het programma krassend, onderbroken, te zacht of te luid geluid voortbrengt of helemaal geen geluid afspeelt, gebruikt u de volgende methoden in de aangegeven volgorde op het probleem op te lossen.

Controleren of de luidsprekers correct zijn ingesteld

Ga als volgt te werk om te controleren of de luidsprekers correct zijn ingesteld:
 • Controleer of de luidsprekers correct op de computer zijn aangesloten.
 • Controleer of de luidsprekers stroom krijgen uit een stopcontact of zijn voorzien van verse batterijen.
 • Controleer de volume-instelling van de luidsprekers.
 • Controleer ook de volume-instelling op de geluidskaart (naast de aansluiting van de luidsprekers op de geluidskaart).

Het volume aanpassen in Microsoft Windows

Ga als volgt te werk om het volume te regelen in Windows:
 1. Dubbelklik op het luidsprekerpictogram op de taakbalk van Windows en verplaats het schuifblokje onder Volumeregeling naar het gewenste niveau.
 2. Schakel het selectievakje Alles dempen uit.

Controleren of de geluidskaart wordt gedetecteerd door Windows

Ga als volgt te werk om te controleren of de geluidskaart wordt gedetecteerd door Windows:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem.
 3. Open het tabblad Apparaatbeheer. (In Microsoft Windows 2000 opent u het tabblad Hardware en klikt u vervolgens op Apparaatbeheer).
 4. Klik op het plusteken (+) naast Besturing voor geluid, video en spelletjes om de onderliggende items weer te geven.
 5. Noteer de fabrikant en het model van de geluidskaart of de ingebouwde geluidschip (in de map Besturing voor geluid, video en spelletjes).

  Als de geluidskaart niet voorkomt in de lijst in Apparaatbeheer, is de kaart niet correct geïnstalleerd. Klik op OK, sluit alle geopende vensters en ga verder met de volgende stap.


  Als de geluidskaart wel in de lijst voorkomt en voorzien is van een rode X of geel uitroepteken (!), is de geluidskaart uitgeschakeld of is er een conflict met een ander apparaat. Klik op OK, sluit alle geopende vensters en ga verder met de volgende stap.


  Als de geluidskaart in de lijst voorkomt, is de kaart gedetecteerd door Windows. Klik op OK, sluit alle geopende vensters en ga verder met de volgende methode.
 6. Raadpleeg de documentatie bij de geluidskaart of neem contact op met de hardwarefabrikant voor ondersteuning.

  Voor informatie over contactgegevens van de fabrikant klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
  65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K


  60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P


  60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z

De geluidskaart testen met Microsoft Media Player

Ga als volgt te werk om de geluidskaart te testen met Microsoft Media Player:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ mplayer in het vak Openen en klik op OK.
 3. Kies Openen in het menu Bestand.
 4. Zoek de map C:\Windows\Media
 5. Klik op een wave-audiobestand (.WAV) of een MIDI-bestand (.MID) en klik op Openen.
 6. Klik op de afspeelknop.

  Als u het geluidsbestand niet hoort maar de voortgangsbalk beweegt wel, informeert u bij de fabrikant van de geluidskaart hoe u de meest recente versie van het stuurprogramma voor uw geluidskaart kunt ophalen en installeren.

Controleren of audiocompressie is geïnstalleerd

Ga als volgt te werk om te controleren of audiocompressie is geïnstalleerd:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen en Configuratiescherm aan en dubbelklik op Software.
 2. Open het tabblad Windows Setup, klik op Multimedia en klik op Details.
 3. Schakel het selectievakje Audiocompressie in en klik op OK.
 4. Klik op OK en sluit het Configuratiescherm.
Opmerking Als audiocompressie niet is geïnstalleerd, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Er is geen geluid beschikbaar.

Alle andere actieve programma's afsluiten

De meeste geluidskaarten kunnen slechts één geluid tegelijkertijd afspelen. Hierdoor kan geluid dat wordt afgespeeld in Greetings, Home Publishing en Picture It!, worden onderbroken door andere programma's die gebruikmaken van geluid, zoals spellen en andere multimediaprogramma's.

U kunt dit probleem oplossen door alle andere actieve programma's af te sluiten.

Wanneer u meerdere geluidsbestanden hebt ingesteld om tegelijkertijd te worden afgespeeld in een e-mail of een webproject, wordt alleen het eerste bestand afgespeeld.

Een bijgewerkte versie van Netscape Navigator installeren

Als u een HTML-pagina (Hypertext Markup Language) maakt met een wave-audiobestand (.WAV) en u opent de pagina in Netscape Navigator 4.05 Standard Edition, wordt het wave-bestand niet afgespeeld.

Netscape Navigator 4.05 Standard Edition beschikt niet over de Java-applet voor het afspelen van geluid die vereist is voor het afspelen WAV-bestanden.

U kunt dit probleem oplossen door Netscape Navigator 4.05 Professional Edition of hoger te installeren.

Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met Netscape Navigator en de programma's die aan het begin van dit artikel worden vermeld, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
248259 PIP: Geluiden worden niet afgespeeld in Netscape Navigator

Hardwareversnelling voor audio uitschakelen (alleen Microsoft Windows 98)

Ga als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Multimedia.
 3. Open het tabblad Audio en klik op Geavanceerde eigenschappen onder Afspelen.
 4. Open het tabblad Prestaties en verplaats de schuifregelaar Hardwareversnelling helemaal naar links (de positie Geen).
 5. Klik op OK en klik nogmaals op OK.
 6. Sluit het Configuratiescherm.

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het oplossen van problemen met wave-audiobestanden:
140334 Problemen met Wave-geluidsbestanden oplossen in Windows 95, Windows 98 en Windows Millennium Edition (ME)
Eigenschappen

Artikel-id: 272128 - Laatst bijgewerkt: 22 sep. 2005 - Revisie: 1

Feedback