Er is een update voor IPv6 Readiness beschikbaar voor Windows 7 en voor Windows Server 2008 R2.

Inleiding

In dit artikel wordt de update voor IPv6 Readiness geïntroduceerd voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2.

Deze update verbetert de prestaties wanneer u vanaf een IPv4-omgeving naar een IPv6-omgeving migreert.

Opmerking Als u deze update toepast, worden de bestanden Tcpip.admx en Tcpip.adml files bijgewerkt volgens de instellingen van de weergavetaal die u hebt geconfigureerd. Als u echter een nieuw taalpakket installeert en een nieuwe weergavetaal voor het systeem configureert, vervangt het .adml-bestand het bestand Tcpip.adml. Daarom kan het .adml-bestand in het taalpakket de definities in het bestand Tcpip.admx dat de hotfix heeft bijgewerkt niet parseren. Als dit probleem optreedt, kan er een foutbericht komen als u Gpedit.msc op het systeem opent. Om dit probleem op te lossen moet u deze hotfix opnieuw installeren nadat u een nieuwe weergavetaal voor het systeem hebt geïnstalleerd.

Meer informatie

Problemen die met deze update worden opgelost

Probleem 1

Wanneer u een openbaar IPv4-adres toewijst in een omgeving, worden 6to4-adressen automatisch aan de servers en clientcomputers toegewezen. Dit gedrag is standaard en treedt zelfs op wanneer de computer geen E2E IPv6-verbinding of een 6to4-verbinding heeft. Daarom kunt u mogelijk geen verbinding maken met IPv6-sites.

Opmerking Het verwachte gedrag is dat Windows-clients geen 6to4-adressen toewijzen, tenzij de verbinding wordt bevestigd.

Met deze update kan Windows controleren of er de relay kan worden bereikt voordat Windows er een route aan toevoegt. Windows verwijdert de route indien de verbinding met de relay niet beschikbaar is. Met dit gedrag wordt voorkomen dat Windows verbinding probeert te maken met een IPv6/adres dat niet via de relay kan worden bereikt.

Opmerking De relay is de openbare 6to4-route die door het 6to4-pakket wordt gebruikt om de bestemming te bereiken.

Probleem 2

Als u veel IPv6-adressen en IPv6-routes gebruikt, raakt het kernelgeheugen uitgeput en bereikt het CPU-gebruik 100 procent.

Met deze update wordt het aantal aangekondigde voorvoegsels en routes dat elke interface kan verwerken, beperkt tot 100.

Probleem 3

Als een computer een openbaar IPv4-adres heeft en de functie Internetverbinding delen is ingeschakeld, verzendt de computer een RA-bericht (router advertisement) voor het gegenereerde 6to4-adres. Daarom worden aan andere computers IPv6-adressen toegewezen. Bij dit gedrag wordt de verbinding met deze computers verbroken als de computer die de 6to4-RA verzendt geen E2E 6to4-verbinding heeft.

Opmerking Vanwege de aanbevelingen in het document RFC 6343 kunt u 6to4-delen niet uitschakelen.

Nadat deze update is geïnstalleerd, wordt de automatische functionaliteit voor het delen van de 6to4-verbinding in Windows standaard uitgeschakeld.

Probleem 4

Stel dat een computer zodanig is geconfigureerd dat een IPv6-verbinding wordt gebruikt als standaardverbinding. Stel bovendien dat de computer geen verbinding met een IPv6-netwerk heeft. In deze situatie duurt het lang voordat de computer verbinding maakt met een IPv6-site.

Dit probleem treedt op omdat Windows de IPv6-verbinding eerst probeert. Nadat de verbinding is mislukt vanwege een time-out, probeert Windows de IPv4-verbinding.

Nadat deze update is geïnstalleerd, gebruikt Windows de NCSI-functionaliteit om de IPv6-verbinding te onderzoeken. Als de verbinding wordt verbroken, gebruikt Windows IPv4 in plaats van IPv6.

Informatie over de update

Windows Update
Deze update is beschikbaar via Windows Update.
Microsoft Downloadcentrum
U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:
BesturingssysteemUpdate
Alle ondersteunde x86-versies van Windows 7Downloaden Het updatepakket nu downloaden.
Alle ondersteunde x64-versies van Windows 7Downloaden Het updatepakket nu downloaden.
Alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2008 R2Downloaden Het updatepakket nu downloaden.
Alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008 R2Downloaden Het updatepakket nu downloaden.
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Vereisten

U kunt deze update alleen toepassen als u Windows 7 Service Pack 1 (SP1) of Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) gebruikt.

Registerinformatie

U hoeft niets te wijzigen in het register om deze update toe te passen.

Computer opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze update hebt geïnstalleerd.

Vervanging van hotfixes

Deze update vervangt geen eerder uitgebrachte update.

Bestandsgegevens

Met de algemene versie van deze update worden bestanden geïnstalleerd met de kenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). De datums en tijden voor deze bestanden worden op uw lokale computer weergegeven in uw lokale tijd, waarbij rekening wordt gehouden met zomer- en wintertijd. De datums en tijden kunnen veranderen wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.
Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows 7 en Windows Server 2008 R2
  • Of bestanden betrekking hebben op een specifiek product, specifieke mijlpaal (RTM, SPn) of specifieke servicestructuur (LDR, GDR), kunt u controleren aan de hand van het nummer van de bestandsversie in de volgende tabel:
    VersieProductMijlpaalServicestructuur
    6.1.760 1.17xxxWindows 7 en Windows Server 2008 R2SP1GDR
    6.1.760 1.22xxxWindows 7 en Windows Server 2008 R2SP1LDR
  • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de wijdverbreid beschikbaar gestelde oplossingen.
  • De MANIFEST-bestanden (.MANIFEST) en MUM-bestanden (.MUM) die in afzonderlijke omgevingen zijn geïnstalleerd, worden afzonderlijk vermeld in de sectie Extra bestandsinformatie voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2. MUM- en MANIFEST-bestanden zijn, met de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.CAT), van cruciaal belang voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdeel. De beveiligingscatalogusbestanden, waarvan de kenmerken niet worden vermeld, zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.
Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows 7
Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows 7
Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2
Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2
Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008 R2
Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008 R2
Voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Extra bestandsinformatie

Extra bestandsinformatie voor Windows 7 en voor Windows Server 2008 R2

Extra bestanden voor alle ondersteunde x86-versies van Windows 7
Extra bestanden voor alle ondersteunde x86-versies van Windows 7
Extra bestanden voor alle ondersteunde x64-versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2
Extra bestanden voor alle ondersteunde x64-versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2
Extra bestanden voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008 R2
Extra bestanden voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008 R2
Eigenschappen

Artikel-id: 2750841 - Laatst bijgewerkt: 29 mei 2014 - Revisie: 1

Feedback