De voortgang van het voorbereidingsprogramma voor producten in SharePoint Server 2013 komt mogelijk niet verder dan "Serverrol van toepassing configureren, Webserverrol (IIS)"

Symptomen

Wanneer u Microsoft SharePoint Server 2013 probeert te installeren op bepaalde Windows Server 2012-configuraties, kan het voorbereidingsprogramma voor producten de vereiste Windows-functies voor SharePoint mogelijk niet op de juiste manier configureren en installeren. Als dit probleem zich voordoet, probeert het programma voortdurend de vereiste functies te configureren en te installeren en wordt vervolgens opnieuw gestart.

Opmerking Standaard wordt het voorbereidingsprogramma voor producten verschillende keren opnieuw gestart tijdens een normale configuratieprocedure.

Wanneer dit probleem zich voordoet, komt de voortgang van het voorbereidingsprogramma voor producten niet verder dan de stap "Serverrol van toepassing configureren, Webserverrol (IIS)".

Workaround

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
  1. Zorg dat de server voldoet aan de minimale hardwarevereisten voor SharePoint Server 2013. Ga voor meer informatie over de minimale hardwarevereisten voor SharePoint Server 2013 naar de volgende Microsoft TechNet-website:
  2. Windows-functies voor SharePoint handmatig installeren. Voer hiervoor de volgende opdrachten uit in een Windows PowerShell-opdrachtpromptvenster met verhoogde rechten:
    Import-Module Servermanager


    Add-WindowsFeature NET-WCF-HTTP-Activation45,NET-WCF-TCP-Activation45,NET-WCF-Pipe-Activation45


    Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Application-Server,AS-Web-Support,AS-TCP-Port-Sharing,AS-WAS-Support, AS-HTTP-Activation,AS-TCP-Activation,AS-Named-Pipes,AS-Net-Framework,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation,Xps-Viewer
  3. Voer het voorbereidingsprogramma voor producten opnieuw uit.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Eigenschappen

Artikel-id: 2765260 - Laatst bijgewerkt: 24 okt. 2012 - Revisie: 1

Microsoft SharePoint Server 2013

Feedback