Beschrijving van Updatepakket 5 versie 2 voor Exchange Server 2010 Service Pack 2

Samenvatting

Microsoft heeft Updatepakket 5 versie 2 voor Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2) uitgebracht. Deze update is van 11.12.12. Dit artikel bevat de volgende informatie over het updatepakket:
 • De problemen die met het updatepakket worden opgelost
 • Hoe u in het bezit kunt komen van het updatepakket
 • De vereisten voor de installatie van het updatepakket

Inleiding

De problemen die met het updatepakket worden opgelost

Updatepakket 5 versie 2 voor Exchange Server 2010 SP2 lost de beveiligingsproblemen op die zijn beschreven in Microsoft Beveiligingsbulletin MS12-080. Deze update lost tevens de problemen op die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
 • 2707146 IRM-beveiligde berichten worden niet in zoekresultaten weergegeven als de berichten zijn vastgelegd en verzonden naar een externe contactpersoon in een omgeving met Exchange Server 2010.
 • 2710975 Bepaalde MAPI-eigenschapobjecten in een ANSI PST-bestand bevatten onleesbare tekens als u het bestand importeert met de cmdlet 'New-MailboxImportRequest'. (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2712001 EXTRA.exe verzamelt geen gegevens als u een geplande taak voor gegevensverzameling selecteert in een omgeving met Exchange Server 2010 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2712595 De service Microsoft Exchange RPC Client Access loopt vast wanneer u de cmdlet 'New-MailboxExportRequest' uitvoert in een omgeving met Exchange Server 2010 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2716145 Store.exe loopt vast op een Exchange Server 2010-postbusserver als op VSAPI gebaseerde antivirussoftware wordt gebruikt (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2717522 De service Microsoft Exchange System Attendant loopt vast op een Exchange Server 2010-server wanneer u het OAB bijwerkt dat een DBCS-adreslijst bevat (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2720017 Een gebruiker waaraan een RBAC-rol is toegewezen, kan onverwacht een DAG wijzigen die zich buiten het groepsbereik van de beheerdersrol bevindt in een omgeving met Exchange Server 2010 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2727802 De service Microsoft Exchange Replication loopt af en toe vast wanneer u postbussen probeert te verplaatsen van een Exchange Server 2003-server naar een Exchange Server 2010-server (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2733415 Gebeurtenis-id 1 wordt op de Exchange Server 2010 Client Access-server vastgelegd in een gemengde omgeving met Exchange Server 210 en Exchange Server 2003 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2733609 E-mailberichten en NDR-berichten worden niet afgeleverd als een e-mailbericht niet-ondersteunde tekensets bevat in een omgeving met Exchange Server 2010 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2743761 DAG verliest quorum als zich een probleem met een router of switch voordoet in een omgeving met Exchange Server 2010 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2748766 In de informatie over het bewaarbeleid wordt in Outlook Web App geen 'Verlopen is opgeschort' weergegeven als het postvak is ingesteld op blokkeren voor bewaren in een omgeving met Exchange Server 2010 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2748767 Er wordt een NDR-bericht weergegeven waarin ten onrechte ontvangers van succesvol afgeleverde berichten zijn opgenomen in een omgeving met Exchange Server 2010
 • 2748879 U kunt een postbus niet openen met een EWS-toepassing in een omgeving met Exchange Server 2010
 • 2749075 Er blijft een kopie van een gearchiveerd item in de map Herstelbare items staan van een primair postvak in een omgeving met Exchange Server 2010 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2749593 In het logbestand van Outlook worden alle geaccepteerde en interne relay-domeinen in de organisatie met Exchange Server 2010 vastgelegd wanneer u het vastleggen van probleemoplossing inschakelt (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2750293 Items blijven in de map Herstelbare items\Verwijderingen staan nadat de bewaartermijn is bereikt in een omgeving met Exchange Server 2010 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2750847 Een gebruiker van Exchange Server 2010 maakt onverwacht gebruik van een openbare mappenserver die zich ver weg of op een traag netwerk bevindt (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • 2763886 Het foutbericht 'De bewerking is mislukt' wordt in de Outlook-client weergegeven wanneer u een in de map Concepten opgeslagen bericht opent en vervolgens probeert dit bericht te verzenden in een omgeving met Exchange Server 2010 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • Stel dat u het Updatepakket 4 versie 2 voor Exchange Server 2010 SP2 (KB2756485) toepast en vervolgens het Updatepakket 5 versie 1 (KB2719800) toepast. In deze situatie wordt, wanneer u de cmdlet Get-DatabaseAvailabilityGroup probeert uit te voeren, het volgende foutbericht weergegeven:
  WAARSCHUWING: Er is een onverwachte fout opgetreden en er wordt een Watson-dump gegenereerd: Kan het type 'Microsoft.Exchange.Rpc.ActiveManager.AmDeferredRecoveryEntry' niet laden vanuit assembly 'Microsoft.Exchange.Rpc, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'.

Oplossing

Informatie over het updatepakket

Ga om Updatepakket 5 versie 2 voor Exchange Server 2010 SP2 te downloaden en installeren naar de volgende Microsoft Update-website: Ga voor meer informatie over het installeren van het nieuwste updatepakket voor Exchange 2010 naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Microsoft Update detecteert geen updatepakketten op Exchange Server 2010-postbusservers die deel uitmaken van een DAG (database availability group).

Om ervoor te zorgen dat u dit updatepakket in de volgende situaties kunt toepassen, is het ook beschikbaar via het Microsoft Downloadcentrum:
 • Updatepakket 5 voor Exchange Server 2010 SP2 implementeren op meerdere computers waarop Exchange Server 2010 SP2 wordt uitgevoerd
 • Updatepakket 5 voor Exchange Server 2010 SP2 implementeren voor postbusservers die deel van een DAG uitmaken
Het bestand kan worden gedownload vanaf de volgende website van het Microsoft Downloadcentrum:Releasedatum: 11.12.12.

Belangrijke informatie voor klanten die de update installeren op computers die niet met internet zijn verbonden

Wanneer u dit updatepakket installeert op een computer die geen verbinding met internet heeft, kan de installatie lang duren. Bovendien kan het volgende bericht worden weergegeven:
Native images voor.Net-toepassingen maken.
Dit gedrag wordt veroorzaakt door netwerkverzoeken tot verbinding met de website http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl. De netwerkverzoeken zijn pogingen om toegang te krijgen tot de certificaatintrekkingslijst voor iedere toepassing die Native image Generation (NGen) compileert naar systeemeigen code. Omdat de Exchange-server niet met internet is verbonden, moet ieder verzoek echter wachten op een time-out voordat het proces doorgaat.

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Open in Windows Internet Explorer het menu Extra, klik op Internet-opties en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd.
 2. Schakel in het gedeelte Beveiliging het selectievakje Controleren of de uitgever een certificaat heeft ingetrokken uit en klik vervolgens op OK.
We raden u aan deze beveiligingsoptie in Internet Explorer alleen uit te schakelen als de computer zich in een streng gecontroleerde omgeving bevindt. Klik wanneer de installatie is voltooid nogmaals op het selectievakje Controleren of de uitgever een certificaat heeft ingetrokken om het in te schakelen.

Probleem met de update op computers met aangepaste Outlook Web App-bestanden

Belangrijk We raden u aan voorafgaand aan het toepassen van het updatepakket een reservekopie te maken van aangepaste Outlook Web App-bestanden. Ga voor meer informatie over het aanpassen van Outlook Web App naar de volgende Microsoft-website: Wanneer u een updatepakket toepast, worden tijdens het bijwerken de vereiste Outlook Web App-bestanden bijgewerkt. Aanpassingen in het bestand Logon.aspx of in andere Outlook Web App-bestanden worden dan ook overschreven en u moet de wijzigingen in Outlook Web App opnieuw aanbrengen in het bestand Logon.aspx.

Probleem met de update voor klanten van CAS Proxy Deployment Guidance die CAS-CAS-proxy's implementeren

Als een of beide van de volgende omstandigheden op u van toepassing is of zijn, dient u voordat u het updatepakket toepast op Client Access-servers zonder directe internetverbinding, het updatepakket eerst toe te passen op Client Access-servers met directe internetverbinding.
 • U bent klant van CAS Proxy Deployment Guidance.
 • U hebt een CAS-CAS-proxy geïmplementeerd.
Opmerking Voor andere configuraties van Exchange Server 2010 hoeft u het updatepakket niet in een bepaalde volgorde op de servers toe te passen.

Ga voor meer informatie over dit soort CAS-CAS-proxy's naar de volgende Microsoft-website:

Vereisten

U kunt dit updatepakket alleen toepassen als Exchange Server 2010 SP2 is geïnstalleerd.

Opmerking Verwijder alle tussentijdse updates voor Exchange Server 2010 SP2 voordat u dit updatepakket toepast.

Computer opnieuw opstarten

De vereiste services worden automatisch opnieuw opgestart wanneer u dit updatepakket toepast.

Informatie over verwijderen

Als u Updatepakket 5 versie 2 voor Exchange Server 2010 SP2 wilt verwijderen, gebruikt u het onderdeel Programma's installeren of verwijderen van het Configuratiescherm om update 2785908 te verwijderen.

REFERENTIE

Klik voor meer informatie over de terminologie die Microsoft hanteert om software-updates te beschrijven op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Eigenschappen

Artikel-id: 2785908 - Laatst bijgewerkt: 11 jan. 2013 - Revisie: 1

Feedback