Aanmeldingsrechten van gebruikers instellen met het hulpprogramma Ntrights.exe

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u met het hulpprogramma NTRights (Ntrights.exe) bij de aanmelding rechten kunt toewijzen aan gebruikers.

Meer informatie

Ntrights.exe is een hulpprogramma uit de Resource Kit waarmee u vanaf de MS-DOS-prompt gebruikersrechten kunt instellen. U kunt Ntrights.exe gebruiken om de rechten te manipuleren op de lokale computer of een externe computer. Het resultaat van de opdracht Help voor Ntrights.exe bevat niet alle aanmeldingsrechten die kunnen worden gewijzigd.

De volgende tabel bevat een overzicht van de aanmeldingsrechten van gebruikers die u kunt wijzigen met behulp van NTRights:

GebruikersrechtBeschrijvende naam
SeNetworkLogonRightToegang tot deze computer vanaf het netwerk
SeInteractiveLogonRightLokaal aanmelden
SeBatchLogonRightAanmelden als batchtaak
SeServiceLogonRightAanmelden als service
SeDenyNetworkLogonRightToegang tot deze computer vanaf het netwerk weigeren
SeDenyInteractiveLogonRightLokaal aanmelden weigeren
SeDenyBatchLogonRightAanmelden als batchtaak weigeren
SeDenyServiceLogonRightAanmelden als service weigeren


Opmerking NTRights maakt onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters in de namen van gebruikersrechten.


De volgende tekst is afkomstig uit de Help-tekst van Ntrights.exe.


NTRights.Exe - Beta Version by Georg Zanzen
Grants/Revokes NT-Rights to a user/group
usage: -u xxx User/Group
-m \\xxx machine to perform the operation on (default local machine)
-e xxxxx Add xxxxx to the event log
-r xxx revokes the xxx right
+r xxx grants the xxx right
valid NTRights are:
SeCreateTokenPrivilege
SeAssignPrimaryTokenPrivilege
SeLockMemoryPrivilege
SeIncreaseQuotaPrivilege
SeUnsolicitedInputPrivilege
SeMachineAccountPrivilege
SeTcbPrivilege
SeSecurityPrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeLoadDriverPrivilege
SeSystemProfilePrivilege
SeSystemtimePrivilege
SeProfileSingleProcessPrivilege
SeIncreaseBasePriorityPrivilege
SeCreatePagefilePrivilege
SeCreatePermanentPrivilege
SeBackupPrivilege
SeRestorePrivilege
SeShutdownPrivilege
SeAuditPrivilege
SeSystemEnvironmentPrivilege
SeChangeNotifyPrivilege
SeRemoteShutdownPrivilege
Eigenschappen

Artikel-id: 279664 - Laatst bijgewerkt: 5 mrt. 2004 - Revisie: 1

Feedback